امنیت

2017-10-06

همزمان با ساخت و ساز جدید در وزیر اکبر خان کابل دارای یک سرک حلقوی جدید خواهد شد

بنا بر اداره مستقل انکشاف زون پایتخت، انکشاف ساحه امنیتی مزایای بسیار زیاد خواهد داشت.

2017-10-06

همزمان با ساخت و ساز جدید در وزیر اکبر خان کابل دارای یک سرک حلقوی جدید خواهد شد

بنا بر اداره مستقل انکشاف زون پایتخت، انکشاف ساحه امنیتی مزایای بسیار زیاد خواهد داشت.

2017-10-04

افغانستان پلان دارد افراد ملکی را برای مقابله با طالبان و داعش تعلیم داده و تسلیح کند

وزارت دفاع پلان دارد 20 هزار نفر از مردم ملکی دارای سابقه نظامی را جهت جلوگیری از سقوط ساحات ناامن به دست ستیزه جویان جذب نماید.

2017-10-04

افغانستان پلان دارد افراد ملکی را برای مقابله با طالبان و داعش تعلیم داده و تسلیح کند

وزارت دفاع پلان دارد 20 هزار نفر از مردم ملکی دارای سابقه نظامی را جهت جلوگیری از سقوط ساحات ناامن به دست ستیزه جویان جذب نماید.

2017-09-22

استقبال زنان افغان از ایفای نقش بزرگتر در پروسه صلح

فراخوان ها جهت بلند بردن تعداد زنان فعال در خاتمه بخشیدن به پایان درگیری های چند ده ساله افزایش یافته است.

2017-09-22

استقبال زنان افغان از ایفای نقش بزرگتر در پروسه صلح

فراخوان ها جهت بلند بردن تعداد زنان فعال در خاتمه بخشیدن به پایان درگیری های چند ده ساله افزایش یافته است.

2017-09-21

شدت یافتن عملیات های ضد ستیزه جویی توسط قوای نظامی افغانستان

مقامات می گویند عملیات نظامی قوای افغان در برابر شورشیان مسلح از حالت تدافعی به حالت تعرضی درآمده است.

2017-09-21

شدت یافتن عملیات های ضد ستیزه جویی توسط قوای نظامی افغانستان

مقامات می گویند عملیات نظامی قوای افغان در برابر شورشیان مسلح از حالت تدافعی به حالت تعرضی درآمده است.

2017-09-19

یک مقام عالیرتبه می گوید که طالبان افغان از اسلحه تولید شده در ایران استفاده می کند

لوی درستیز قوای دفاع و امنیت ملی افغانستان می گوید که اسناد کمک ایران به طالبان را ثابت می کند.

2017-09-19

یک مقام عالیرتبه می گوید که طالبان افغان از اسلحه تولید شده در ایران استفاده می کند

لوی درستیز قوای دفاع و امنیت ملی افغانستان می گوید که اسناد کمک ایران به طالبان را ثابت می کند.

2017-09-18

کوشش خیزش های مردمی در ننگرهار جهت ریشه کنی داعش

به دنبال درگیری های اخیر شبه نظامیان و قوای خیزش های مردمی اخیراً چهار جنگجوی داعش کشته شدند و متباقی آنان به ساحات کوهستانی پناه بردند.

2017-09-18

کوشش خیزش های مردمی در ننگرهار جهت ریشه کنی داعش

به دنبال درگیری های اخیر شبه نظامیان و قوای خیزش های مردمی اخیراً چهار جنگجوی داعش کشته شدند و متباقی آنان به ساحات کوهستانی پناه بردند.

2017-09-08

در تصاویر: قوای افغان جهت کمپین آینده علیه شبه نظامیان تعلیم می بینند

اعضای جدیدالاستخدام در قوای عملیات مخصوص افغانستان به زودی در صف مقدم جنگ علیه بازگشت مجدد طالبان قرار خواهند گرفت.

2017-09-08

در تصاویر: قوای افغان جهت کمپین آینده علیه شبه نظامیان تعلیم می بینند

اعضای جدیدالاستخدام در قوای عملیات مخصوص افغانستان به زودی در صف مقدم جنگ علیه بازگشت مجدد طالبان قرار خواهند گرفت.

2017-09-07

مقامات سابق طالبان زندگی صلح آمیز در جنوب افغانستان را انتخاب کرده اند

حتی یکی از اقوام رهبر متوفی طالبان ملا عمر هم تصمیم گرفته تا به پروسه صلح ملحق شود.

2017-09-07

مقامات سابق طالبان زندگی صلح آمیز در جنوب افغانستان را انتخاب کرده اند

حتی یکی از اقوام رهبر متوفی طالبان ملا عمر هم تصمیم گرفته تا به پروسه صلح ملحق شود.

2017-09-06

تجمع هزاران نفر در قندهار به حمایت از استراتیژی جدید ایالات متحده

بزرگان قومی، بزرگان قریه ای، رهبران محلی، نمایندگان پارلمان، و سایر افغان ها در حمایه از تعهد آمریکا مبنی بر حراست از امنیت افغانستان تجمع کردند.

2017-09-06

تجمع هزاران نفر در قندهار به حمایت از استراتیژی جدید ایالات متحده

بزرگان قومی، بزرگان قریه ای، رهبران محلی، نمایندگان پارلمان، و سایر افغان ها در حمایه از تعهد آمریکا مبنی بر حراست از امنیت افغانستان تجمع کردند.

2017-09-05

نگرانی طالبان و داعش از قوای قطعات خاص افغانستان

این قوای قطعات خاص کوچک اما مرگبار قابلیت شان را در نبرد اثبات کرده اند و حالا تعدادشان رو به زیاد است.

2017-09-05

نگرانی طالبان و داعش از قوای قطعات خاص افغانستان

این قوای قطعات خاص کوچک اما مرگبار قابلیت شان را در نبرد اثبات کرده اند و حالا تعدادشان رو به زیاد است.