http://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=5

امنیت

باشنده گان ننگرهار به مرکز سابق داعش که اکنون در تصرف نیروهای افغان میباشد، باز می گردند

باشنده گان ننگرهار به مرکز سابق داعش که اکنون در تصرف نیروهای افغان میباشد، باز می گردند

رهبران داعش یک بار در مسجدی در گورگوره جمع شده و تصمیم می گرفتند که در آنجا دستور اعدام ها و سربریدن ها را صادر میکردند. اکنون این منطقه پس در دست مردم محلی است.

نیروهای امنیتی کاملآ آماده هستند تا در برابر تهدیدات طالبان از انتخابات محافظت کنند

نیروهای امنیتی کاملآ آماده هستند تا در برابر تهدیدات طالبان از انتخابات محافظت کنند

طالبان با نشر یک اعلامیه به افغانها هوشدار دادند که انتخابات را تحریم نمایند و به اعضای گروه اش دستور دادند که بر علیه انتخابات که قرار است در ماه میزان برگزار شود ایستاد شوند.

در عکس ها: حضور سگ هایکه مواد منفجره را از طریق بوی کردن شناسائی میکنند در کابل

در عکس ها: حضور سگ هایکه مواد منفجره را از طریق بوی کردن شناسائی میکنند در کابل

سگ های دارای حس بویایی مواد منفجره میباشد در پوسته های بازرسی و تاسیسات حکومتی مستقر می شوند، جایکه آنها ابزار مهم در مبارزه با قاچاق بم های ساخت خانگی به شهر تلقی می شوند.

دستگیری یک حلقهٔ جاسوسی در هرات اراده های شیطانی تهران را تائید کرد

دستگیری یک حلقهٔ جاسوسی در هرات اراده های شیطانی تهران را تائید کرد

خبریکه افراد مشکوک معلومات سری را به رژیم ایرانی فراهم میکردند، به تعقیب یک حادثهٔ ماه سرطان رخ میدهد که در آن کارمندان مسلح نظامی ایران به طور غیرقانونی داخل افغانستان شده بودند.

ولسوال زن در بلخ، در خط نخست جنگ در مقابل طالبان سهم گرفت

ولسوال زن در بلخ، در خط نخست جنگ در مقابل طالبان سهم گرفت

سلیمه مزاری، ولسوال ولسوالی چهارکنت بسیاری اوقات در حال جنگ در پهلوی نیروهای امنیتی در مقابل طالبان دیده میشود.

صدها تن از زنان کندز خواهان اتش بس پیش از سالروز استقلال کشور شدند

صدها تن از زنان کندز خواهان اتش بس پیش از سالروز استقلال کشور شدند

این زنان با شعارهای، 'به صلح بلی بگوئید و با حکومت یکجا شوید' طالبان را وادار نمودند.

داعش و طالبان  کابل را با سه بم گذاری جداگانه مورد حمله قراردادند

داعش و طالبان کابل را با سه بم گذاری جداگانه مورد حمله قراردادند

این خشونت فقط سه روز قبل از اینکه فصل رسمی کمپاین انتخابات ریاست جمهوری ۶ میزان آغاز شود صورت می گیرد.

بعد از هشدار طالبان در مقابل رسانه ها، همکاری شهروندان با پولیس افزایش یافته است

بعد از هشدار طالبان در مقابل رسانه ها، همکاری شهروندان با پولیس افزایش یافته است

ناظرین میگویند، هیچ خطری ارادهٔ مردم را که با نیروهای امنیتی همکاری می کنند و فعالیتهای مشکوک را به مرکز تلیفونی پولیس از طریق ۱۱۹ گزارش میدهند، تغیر داده نمیتواند.

باشنده گان هرات از شجاعت و ایثار نیروهای افغان توصیف نمودند

باشنده گان هرات از شجاعت و ایثار نیروهای افغان توصیف نمودند

یک باشنده گفت، «مردم باید از این قهرمانان حمایت نمایند چون اینها به خاطر ما خون خویش را می ریزانند.»

نیروهای افغان ۴۰ جنگجوی طالب را در کندهار بازداشت کردند

نیروهای افغان ۴۰ جنگجوی طالب را در کندهار بازداشت کردند

این گرفتاری ها در حالی صورت گرفتند که نیروهای افغان در سراسر این ولایت به عملیات های خویش شدت بخشیده اند.

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Next