تروریسم

2017-06-28

داعش قاچاق «قرص های جهاد» توسط داعش به قصد مقابله با خستگی جنگ

این محرک که به شکل قرص استعمال می شود، حسب گزارش ها توسط «دولت اسلامی» به حیث ابزار تسهیل «جهاد» که موجب تقویت قوای جنگجویان می گردد، به آنها داده می شود.

2017-06-28

داعش قاچاق «قرص های جهاد» توسط داعش به قصد مقابله با خستگی جنگ

این محرک که به شکل قرص استعمال می شود، حسب گزارش ها توسط «دولت اسلامی» به حیث ابزار تسهیل «جهاد» که موجب تقویت قوای جنگجویان می گردد، به آنها داده می شود.

2017-06-27

تصرف تورا بورا پلان های داعش را در ننگرهار خنثی کرد

داعش پلان ریزی کرده بود تا مقر شعبه خراسانش را در ولایت ننگرهار اعمار کند، مگر عملیات های ماه قبل این امیدهای داعش را نقش برآب کرد.

2017-06-27

تصرف تورا بورا پلان های داعش را در ننگرهار خنثی کرد

داعش پلان ریزی کرده بود تا مقر شعبه خراسانش را در ولایت ننگرهار اعمار کند، مگر عملیات های ماه قبل این امیدهای داعش را نقش برآب کرد.

2017-06-26

تخریب مسجد النوری موصل «اعلان شکست» است

مناره کج که قرن ها سمبل این شهر بوده است، در زمانی که قوای عراقی به تصرف آخرین مقرهای داعش نزدیک می شوند، به خرابه ای تبدیل شد.

2017-06-26

تخریب مسجد النوری موصل «اعلان شکست» است

مناره کج که قرن ها سمبل این شهر بوده است، در زمانی که قوای عراقی به تصرف آخرین مقرهای داعش نزدیک می شوند، به خرابه ای تبدیل شد.

2017-06-23

طالبان همانند افغانستان در پاکستان هم کدام رحم به اطفال نشان نمی دهند

متخصصی صحی و تحلیلگران امنیتی می گویند که اطفال زیادتر از هر چیز از تروریسم و حملات شبه نظامیان رنج می برند.

2017-06-23

طالبان همانند افغانستان در پاکستان هم کدام رحم به اطفال نشان نمی دهند

متخصصی صحی و تحلیلگران امنیتی می گویند که اطفال زیادتر از هر چیز از تروریسم و حملات شبه نظامیان رنج می برند.

2017-06-22

انفجار بمب طالبان در لشکرگاه مردم ملکی که قبل از عید در حال دریافت پیسه بودند به قتل رساند

وقتی که موظفین دولت و سایر مشتریان در آستانه عید فطر در صف دریافت عایدی هایشان بودند این موتر بمب منفجر شد که در نتیجه کم از کم 34 نفر کشته و 58 نفر دیگر مجروح شدند.

2017-06-22

انفجار بمب طالبان در لشکرگاه مردم ملکی که قبل از عید در حال دریافت پیسه بودند به قتل رساند

وقتی که موظفین دولت و سایر مشتریان در آستانه عید فطر در صف دریافت عایدی هایشان بودند این موتر بمب منفجر شد که در نتیجه کم از کم 34 نفر کشته و 58 نفر دیگر مجروح شدند.

2017-06-19

طالبان در ماه رمضان با اجرای یک حمله تروریستی دیگر 5 نفر را در گردیز به قتل رساندند

هفت نفر از شبه نظامیان طالبان در گردیز با پولیس درگیر شدند و 5 افسر پولیس را به قتل رسانده و 22 افغان دیگر که اکثرشان افراد ملکی بودند را مجروح کردند.

2017-06-19

طالبان در ماه رمضان با اجرای یک حمله تروریستی دیگر 5 نفر را در گردیز به قتل رساندند

هفت نفر از شبه نظامیان طالبان در گردیز با پولیس درگیر شدند و 5 افسر پولیس را به قتل رسانده و 22 افغان دیگر که اکثرشان افراد ملکی بودند را مجروح کردند.

2017-06-16

جنگ صحرایی بین داعش و طالبان در تورا بورا ادامه دارد

مسئولین می گویند که قوای دفاعی و امنیت ملی افغانستان یک عملیات را برای بازپس گیری این ساحه از داعش شروع کردند.

2017-06-16

جنگ صحرایی بین داعش و طالبان در تورا بورا ادامه دارد

مسئولین می گویند که قوای دفاعی و امنیت ملی افغانستان یک عملیات را برای بازپس گیری این ساحه از داعش شروع کردند.

2017-06-13

تردید کابل در پی عدم قبول مسئولیت مشارکت در حملات توسط طالبان

شبکه حقانی همپیمان طالبان می گوید که در انفجارهای اخیر مشارکت نداشته است، اما مقامات و تحلیلگران افغان این ادعا را رد می کنند.

2017-06-13

تردید کابل در پی عدم قبول مسئولیت مشارکت در حملات توسط طالبان

شبکه حقانی همپیمان طالبان می گوید که در انفجارهای اخیر مشارکت نداشته است، اما مقامات و تحلیلگران افغان این ادعا را رد می کنند.

2017-06-05

فراخوان ها جهت وحدت ملی بعد از انفجارهای مراسم تدفین در کابل

رهبران سیاسی و مذهبی بعد از یک انفجار در مراسم تدفین در کابل که کم از کم هفت نفر را در تاریخ 13 جوزا به قتل رساند، خواستار صلح و گفتمان شدند.

2017-06-05

فراخوان ها جهت وحدت ملی بعد از انفجارهای مراسم تدفین در کابل

رهبران سیاسی و مذهبی بعد از یک انفجار در مراسم تدفین در کابل که کم از کم هفت نفر را در تاریخ 13 جوزا به قتل رساند، خواستار صلح و گفتمان شدند.

2017-06-02

شعارهای «مرگ بر طالبان» همزمان با اعمال اقدامات جدید امنیتی توسط مسئولین در کابل

اقدامات به شمول نصب چهار دروازه امنیتی در پوسته های امنیتی کلیدی پایتخت افغانستان می باشند.

2017-06-02

شعارهای «مرگ بر طالبان» همزمان با اعمال اقدامات جدید امنیتی توسط مسئولین در کابل

اقدامات به شمول نصب چهار دروازه امنیتی در پوسته های امنیتی کلیدی پایتخت افغانستان می باشند.