2017-12-29 | امنیت

در ننگرهار افراد بیشتر طالبان به روند صلح می پیوندند

نوشتهء خالد زیری

این جنگجویان بعد از ده سال جنگیدن با حکومت تعهد کرده اند تا با پروسهء صلح یکجا شده و برای بازسازی افغانستان فعالیت کنند.


روستایان افغان به تاریخ ۴ جدی با اسلحه شان در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار قدم میزنند. بیش از ۵۰۰ نفر از باشنده گان این ولسوالی به شمول جنگجویان پیشین که به پروسهء صلح یکجا شده اند، متعهد گردیده اند که با جنگجویان داعش و طالب مبارزه کنند. [نورالله شیرزاده/خبرگزاری فرانسه]

روستایان افغان به تاریخ ۴ جدی با اسلحه شان در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار قدم میزنند. بیش از ۵۰۰ نفر از باشنده گان این ولسوالی به شمول جنگجویان پیشین که به پروسهء صلح یکجا شده اند، متعهد گردیده اند که با جنگجویان داعش و طالب مبارزه کنند. [نورالله شیرزاده/خبرگزاری فرانسه]

ننگرهار -- یک گروه متشکل از ده جنگجوی طالبان اوایل ماه روان گذشته از خصومت دست کشیده و در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار در نتیجهء کوشش های منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی به پروسه صلح پیوسته اند.

این جنگجویان به رهبری محمد جمیل (مشهور به شاهین)‌ در یک مراسم با حضور مقامات امنیتی محلی به تاریخ ۲۶ قوس تسلیم شدن خود را اعلان کردند.

جمیع الله نورستانی،‌ معاون مدیر ریاست عمومی امنیت ملی در ننگرهار در یک مراسم که به مناسبت تسلیم شدن این گروه برگزار شد، گفت:‌ «آنها از فعالیت های مخرب شان دست کشیده و با پروسهء صلح یکجا شده اند. آنها از امروز به بعد زنده گی عادی خود را دنبال می کنند.»

او گفت:‌ «این افراد ۱۰ میل اسلحه سبک و مهمات را به منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی تحویل داده اند. آنها متعهد شده اند که از این به بعد به هیچ گونه فعالیت تروریستی نپرداخته و با سایر هموطنان برای بازسازی کشور کار کنند.»

یک گروه متشکل از ده جنگجوی طالبان هفته گذشته از دشمنی دست کشیده و در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار در نتیجهء کوشش های منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی به پروسه صلح پیوسته اند. [خالد زیری]

جنگجویان سابق خواهان یک 'زنده گی واقعی' استند

جمیل به خبرنگاران گفت:‌ «ما طی ده سال گذشته در ولسوالی خوگیانی مصروف جنگ با حکومت بوده ایم. ما اعمال خرابکارانه زیادی را مرتکب شده ایم.»

او گفت:‌ «به ما گفته بودند همهء کسانی که با حکومت کار می کنند، کافر استند. ما باور داشتیم که فقط ما مسلمان استیم، زیرا بیسواد بودیم. ولی اکنون درک کرده ایم که همهء افرادی که برای حکومت کار می کنند،‌ مسلمان استند.»

وی گفت: «بنا بر این ما آمدیم و اسلحه مان را تسلیم کردیم و با پروسه صلح یکجا شدیم. تا اکنون ما هنوز هیچ چیزی ندیده ایم -- ما تمام زنده گی خود را با تفنگ در کوه ها گذرانده ایم. اکنون ما یک زنده گی واقعی خواهیم داشت.»‌

محمد عمر، یک عضو دیگر این گروه گذشته خشونتبار شان را توصیف کرد.

او به خبرنگاران گفت:‌ «ما اجازه نمی دادیم مکتب ها و سایر زیرساخت ها سالم بماند. ما تا حدی که توان داشتیم آنها را ویران می کردیم. به ما گفته شده بود که این ساختمان ها به کفار تعلق دارند و باید تخریب شوند.»

او گفت: «اکنون ما فهمیده ایم که فریب خورده بودیم. ما برادران خودمان را می کشتیم و با آنها می جنگیدیم. اکنون ما علیه همپیمانان سابق خود خواهیم ایستاد.»

تسلیم شدن صدها تن از افراد طالبان و داعش

عطالله خوگیانی، سخنگوی والی ولایت ننگرهار گفت در چند سال گذشته به لطف کوشش های منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی ۸۴۶ جنگجو با پروسهء صلح در ننگرهار یکجا شده اند.

او به سلام تایمز گفت تنها در سال روان،‌ ۱۵۱ جنگجو به شمول ۳۳ عضو «دولت اسلامی» (داعش) از جنگ دست کشیده و با پروسهء صلح یکجا شده اند.

او گفت: «حکومت فُرصت های اشتغال در سکتورهای مختلف را برای کسانی که با پروسهء صلح یکجا شده اند، فراهم کرده است. فقط در سال روان، [ریاست عمومی امنیت ملی] حدود ۱۰۰ [جنگجویان سابق] را در صفوف خیزش های مردمی [ضد جنگجویان] به خدمت گرفته است که آنها طبق قانون از ساحات شان دفاع می کنند

او گفت: «این افراد [در صفوف خیزش های مردمی] در ولسوالی های خوگیانی و پچیراگام ولایت ننگرهار جای داده شده اند. آنها از حکومت مهمات دریافت کرده اند تا امنیت ساحات شان را حفظ کنند.»

به تاریخ ۱۲ قوس، یک گروه دیگر متشکل از هفت جنگجوی طالب که در ولسوالی خوگیانی فعال بودند،‌ اسلحه شان را به مقامات حکومتی تسلیم کردند و از جنگیدن شان ابراز ندامت نمودند.

جمیل گفت که او دیگر جنگجویان طالب را نیز تشویق می کند تا اسلحه شان را بر زمین گذاشته و با پروسهء صلح یکجا شوند.

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

Ca mobile no 8

دیدگاه

* نشان دهندۀ فیلد اجباری است
Captcha

2 دیدگاه

روضت الله | 12-30-2017

آنها مثل خران استند.

ګلاب جان | 12-29-2017

این خبر اشک های شوق را به دیده گانم آورد. امید دارم همه افغان های اندوهگین متحد شده و با یکدیگر تحت بیرق مقدس افغانستان جهت بازسازی افغانستان فعالیت کنند.

نظرسنجی

بزرگترین تهدید برای صلح و ثبات در افغانستان در سال ۲۰۱۸ چیست؟

مشاهدۀ نتایج