غنی وزیر زراعت را برکنار کرد

سلام تایمز

کابل -- به گزارش طلوع نیوز رئیس جمهور اشرف غنی اسدالله ضمیر، وزیر زراعت، آبیاری، و مالداری را از سمتش برکنار و نصیر احمد درانی را به حیث سرپرست این وزارت توظیف کرد.

بنا بر ارگ ریاست جمهوری غنی همچنان مجیب الرحمان کریمی را به حیث سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات کاندید کرد.

دلیل برکناری ضمیر گزارش نشده است. قرار است در پارلمان جهت تایید درانی رأی گیری شود.

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

1
0
نه
0 دیدگاه
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها Captcha