|

غنی وزیر زراعت را برکنار کرد

سلام تایمز

کابل -- به گزارش طلوع نیوز رئیس جمهور اشرف غنی اسدالله ضمیر، وزیر زراعت، آبیاری، و مالداری را از سمتش برکنار و نصیر احمد درانی را به حیث سرپرست این وزارت توظیف کرد.

بنا بر ارگ ریاست جمهوری غنی همچنان مجیب الرحمان کریمی را به حیث سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات کاندید کرد.

دلیل برکناری ضمیر گزارش نشده است. قرار است در پارلمان جهت تایید درانی رأی گیری شود.

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

Ca mobile no 0

0 دیدگاه

* نشان دهندۀ فیلد اجباری است
Captcha

مرکز توجه

طالبان در فاریاب زنان و اطفال را در سرمای شدید از خانه هایشان بیرون کشیدند

این جنگجویان طالبان قریب به ۲۰۰ فامیل را که خانواده های شان در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان خدمت می کنند را برغم سرمای شدید از خانه های شان بیرون کشیده اند.

نظرسنجی

شما فکر می کنید که چقدر احتمال دارد که تلاش های صلح در حال حاضر موفق شود؟

مشاهدۀ نتایج