زغم

افغانې هنرمندې د معیوبیت او توپیري چلند په وړاندې بریا ترلاسه کړه او هنري مرکز یې پرانست
زغم
افغانې هنرمندې د معیوبیت او توپیري چلند په وړاندې بریا ترلاسه کړه او هنري مرکز یې پرانست
افغان میندې د سولې د ملاتړ لپاره په هرات کې سره ټولې شوې
زغم
افغان میندې د سولې د ملاتړ لپاره په هرات کې سره ټولې شوې
د هرات ډله ییزې وژنې سنیان او شیعه ګان سره بېل نه، سره یو کړل
زغم
د هرات ډله ییزې وژنې سنیان او شیعه ګان سره بېل نه، سره یو کړل
د کابل بهیر ښیي چې افغانستان سولې ته ژمن دی
زغم
د کابل بهیر ښیي چې افغانستان سولې ته ژمن دی