تروریسم

2017-01-26

القاعده مجادلۀ کلامی علیه داعش را تشدید می کند

همزمان با رقابت شدید القاعده و «دولت اسلامی عراق و شام» بر سر قدرت، تنش ها و اختلافات مابین این دو گروپ بلند رفته است.

2017-01-26

القاعده مجادلۀ کلامی علیه داعش را تشدید می کند

همزمان با رقابت شدید القاعده و «دولت اسلامی عراق و شام» بر سر قدرت، تنش ها و اختلافات مابین این دو گروپ بلند رفته است.

2017-01-25

طالبان در افغانستان با اختلافات میان رهبرانشان و درگیری های داخلی دیگر مواجه می باشند

ناظران می گویند که طالبان دارند به گرداب اختلافات داخلی خود سقوط می کنند.

2017-01-25

طالبان در افغانستان با اختلافات میان رهبرانشان و درگیری های داخلی دیگر مواجه می باشند

ناظران می گویند که طالبان دارند به گرداب اختلافات داخلی خود سقوط می کنند.

2017-01-24

پس از شکست دابق داعش رومیه را نشر می دهد

بعد از این که سقوط یک شهر در سوریه موجب رسوایی «دولت اسلامی عراق و شام» گردید، این گروپ یک مجله جدید را جهت مخفی کردن ناکامی هایش نشر داد.

2017-01-24

پس از شکست دابق داعش رومیه را نشر می دهد

بعد از این که سقوط یک شهر در سوریه موجب رسوایی «دولت اسلامی عراق و شام» گردید، این گروپ یک مجله جدید را جهت مخفی کردن ناکامی هایش نشر داد.

2017-01-13

کارشناسان: سال 2016 شروع زوال داعش بود

متخصصین به دیارنا می گویند که «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) سال قبل خسارات شدیدی را، خواه از لحاظ مالی و خواه از لحاظ قوای انسانی، متحمل گردید.

2017-01-13

کارشناسان: سال 2016 شروع زوال داعش بود

متخصصین به دیارنا می گویند که «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) سال قبل خسارات شدیدی را، خواه از لحاظ مالی و خواه از لحاظ قوای انسانی، متحمل گردید.

2017-01-11

افغان ها خشونت طالبان را محکوم می کنند

حداقل 56 نفر در اثر سه حمله شبه نظامیان در 20 جدی کشته شدند.

2017-01-11

افغان ها خشونت طالبان را محکوم می کنند

حداقل 56 نفر در اثر سه حمله شبه نظامیان در 20 جدی کشته شدند.

2017-01-09

افغان ها قتل کارگران معدن زغالسنگ در بغلان را محکوم کردند

مسئولین می گویند که داعش عامل قتل 13 کارگر معدن زغالسنگ در تاریخ 16 جدی در بغلان است.

2017-01-09

افغان ها قتل کارگران معدن زغالسنگ در بغلان را محکوم کردند

مسئولین می گویند که داعش عامل قتل 13 کارگر معدن زغالسنگ در تاریخ 16 جدی در بغلان است.

2017-01-04

تظاهرات شیعیان افغان به پلان داعش جهت تفرقه افکنی در کشور

حملات فرقه ای اجرا شده توسط «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در افغانستان به نیت تفرقه اندازی مابین مسلمانان شیعه و سنی صورت می گیرد، اما افغان ها در مقابل پیغام خشونت مقاومت می کنند.

2017-01-04

تظاهرات شیعیان افغان به پلان داعش جهت تفرقه افکنی در کشور

حملات فرقه ای اجرا شده توسط «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در افغانستان به نیت تفرقه اندازی مابین مسلمانان شیعه و سنی صورت می گیرد، اما افغان ها در مقابل پیغام خشونت مقاومت می کنند.

2017-01-02

مبارزه ازبکستان و افغانستان جهت تضعیف تجارت مواد مخدر

کوشش های جاری در دو سمت سرحدات حیات مالی شبه نظامیان در افغانستان که برای تمویل خود شدیداً به مواد مخدر متکی هستند را تضعیف می کند.

2017-01-02

مبارزه ازبکستان و افغانستان جهت تضعیف تجارت مواد مخدر

کوشش های جاری در دو سمت سرحدات حیات مالی شبه نظامیان در افغانستان که برای تمویل خود شدیداً به مواد مخدر متکی هستند را تضعیف می کند.

2016-12-23

ده ها شبه نظامی طالبان به ناعادلانه بودن «جهاد»شان واقف شده اند

بسیاری از شبه نظامیان متوجه شده اند که رهبران آنها یک «جهاد» ساختگی را علیه مردم و دولت افغانستان به راه انداخته اند.

2016-12-23

ده ها شبه نظامی طالبان به ناعادلانه بودن «جهاد»شان واقف شده اند

بسیاری از شبه نظامیان متوجه شده اند که رهبران آنها یک «جهاد» ساختگی را علیه مردم و دولت افغانستان به راه انداخته اند.

2016-12-22

غنی حملۀ «غیرقابل عفو» طالبان به منزل یک قانونگذار را محکوم کرد

غنی، رئیس جمهوری افغانستان، گفت: «حمله به منزل شخصیت های ملی را نمی توان در هیچ دین و آئینی توجیه کرد و این اقدامی علیه ارزش های اسلامی است.»

2016-12-22

غنی حملۀ «غیرقابل عفو» طالبان به منزل یک قانونگذار را محکوم کرد

غنی، رئیس جمهوری افغانستان، گفت: «حمله به منزل شخصیت های ملی را نمی توان در هیچ دین و آئینی توجیه کرد و این اقدامی علیه ارزش های اسلامی است.»