ساينس ـ ټکنالوژي

چینایي هیکران د کووېډ - ۱۹ د واکسین د څېړنې په غلا ونیول شول
ساينس ـ ټکنالوژي
چینایي هیکران د کووېډ - ۱۹ د واکسین د څېړنې په غلا ونیول شول
افغانان د پاسپورټ د نویو آنلاین خدمتونو مؤثریت ستايي
ساينس ـ ټکنالوژي
افغانان د پاسپورټ د نویو آنلاین خدمتونو مؤثریت ستايي
افغانان د پاسپورټ لپاره د غوښتنلیک سپارلو د نوي آنلاین سیسټم هرکلی کوي
ساينس ـ ټکنالوژي
افغانان د پاسپورټ لپاره د غوښتنلیک سپارلو د نوي آنلاین سیسټم هرکلی کوي
د افغان نجونو روبوټ جوړونکي ټیم ملت ته ویاړ ور په برخه کړ
ساينس ـ ټکنالوژي
د افغان نجونو روبوټ جوړونکي ټیم ملت ته ویاړ ور په برخه کړ
افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره ډیجیټل ګام پورته کوي
ساينس ـ ټکنالوژي
افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره ډیجیټل ګام پورته کوي