تکنالوژي

په افغانستان کې مخ پر ودې برېښنایي حکومتولۍ اداري فساد کم کړی او خدمتونه چټک کړي دي
تکنالوژي
په افغانستان کې مخ پر ودې برېښنایي حکومتولۍ اداري فساد کم کړی او خدمتونه چټک کړي دي
افغانانې ښځې د کمپیوټري لوبې له لارې د نشه ییزو توکو د کرنې او د ناامنۍ پر ضد مبارزه کوي
تکنالوژي
افغانانې ښځې د کمپیوټري لوبې له لارې د نشه ییزو توکو د کرنې او د ناامنۍ پر ضد مبارزه کوي
افغانستان د انټرنټ د پراخولو لپاره قېمتونه راټیټوي او بېخبنا ته انکشاف ورکوي
تکنالوژي
افغانستان د انټرنټ د پراخولو لپاره قېمتونه راټیټوي او بېخبنا ته انکشاف ورکوي
ویکيپيډیا افغانانو ته د موبایل فون له لارې وړیا لاسرسی برابروي
تکنالوژي
ویکيپيډیا افغانانو ته د موبایل فون له لارې وړیا لاسرسی برابروي