فناوری

چین برای 'مجرمین انترنیتی' به یک پناهگاه امن تبدیل شده است
فناوری
چین برای 'مجرمین انترنیتی' به یک پناهگاه امن تبدیل شده است
تیم دخترانه روبات ساز افغان قصد دارد با روبات ماین پاکی زندگی ها را نجات دهد
فناوری
تیم دخترانه روبات ساز افغان قصد دارد با روبات ماین پاکی زندگی ها را نجات دهد
خسته از قهرمانان مرد، دختران کدنویس افغان قهرمانان خود شان را می سازند
فناوری
خسته از قهرمانان مرد، دختران کدنویس افغان قهرمانان خود شان را می سازند
تحلیل و تجزیه تویتر نشان می دهد که طالبان برای ازدیاد پیروان، از روباتها و حسابهای جعلی استفاده می کنند
فناوری
تحلیل و تجزیه تویتر نشان می دهد که طالبان برای ازدیاد پیروان، از روباتها و حسابهای جعلی استفاده می کنند
سیستم جدید استخدامی دولت در افغانستان در تلاش برای ریشه کنی فساد
فناوری
سیستم جدید استخدامی دولت در افغانستان در تلاش برای ریشه کنی فساد
فیسبوک اکانت های تقلبی ایرانی را که افغانستان و پاکستان را هدف گرفته بود مسدود کرد
فناوری
فیسبوک اکانت های تقلبی ایرانی را که افغانستان و پاکستان را هدف گرفته بود مسدود کرد
صنف «نسل مثبت» مهارت های انمیشن را در هرات به دختران تعلیم می دهد
فناوری
صنف «نسل مثبت» مهارت های انمیشن را در هرات به دختران تعلیم می دهد
سیستم رادار جدید حکومت را قادر به کنترول حریم فضایی افغانستان کرده است
فناوری
سیستم رادار جدید حکومت را قادر به کنترول حریم فضایی افغانستان کرده است
افغانستان در تلاش سرمایه گذاری بیش از ۲ ملیارد دالر در بخش مخابرات است
فناوری
افغانستان در تلاش سرمایه گذاری بیش از ۲ ملیارد دالر در بخش مخابرات است
پس از قطع خدمات مخابراتی در هلمند از سوی طالبان، حکومت وارد عمل شده است
فناوری
پس از قطع خدمات مخابراتی در هلمند از سوی طالبان، حکومت وارد عمل شده است