فناوری

چین برای 'مجرمین انترنیتی' به یک پناهگاه امن تبدیل شده است
فناوری
تیم دخترانه روبات ساز افغان قصد دارد با روبات ماین پاکی زندگی ها را نجات دهد
فناوری
خسته از قهرمانان مرد، دختران کدنویس افغان قهرمانان خود شان را می سازند
فناوری
تحلیل و تجزیه تویتر نشان می دهد که طالبان برای ازدیاد پیروان، از روباتها و حسابهای جعلی استفاده می کنند
فناوری
سیستم جدید استخدامی دولت در افغانستان در تلاش برای ریشه کنی فساد
فناوری
فیسبوک اکانت های تقلبی ایرانی را که افغانستان و پاکستان را هدف گرفته بود مسدود کرد
فناوری
صنف «نسل مثبت» مهارت های انمیشن را در هرات به دختران تعلیم می دهد
فناوری
سیستم رادار جدید حکومت را قادر به کنترول حریم فضایی افغانستان کرده است
فناوری
افغانستان در تلاش سرمایه گذاری بیش از ۲ ملیارد دالر در بخش مخابرات است
فناوری
پس از قطع خدمات مخابراتی در هلمند از سوی طالبان، حکومت وارد عمل شده است
فناوری