ځوانان

په کابل کې ځوانان د بدن جوړونې جیمونو ته مخه کوي
ځوانان
په کابل کې ځوانان د بدن جوړونې جیمونو ته مخه کوي
د افغان او پاکستاني ځوانانو سفیران د نژدې کېدلو او جوړجاړي لپاره کار کوي
ځوانان
د افغان او پاکستاني ځوانانو سفیران د نژدې کېدلو او جوړجاړي لپاره کار کوي
په ننګرهار کې د سپورټي سیالیو هدف دا دی چې په افغانستان کې سولې ته وده ورکړي
ځوانان
په ننګرهار کې د سپورټي سیالیو هدف دا دی چې په افغانستان کې سولې ته وده ورکړي
په عکسونو کې: په ننګرهار کې د خښتو په یوه بټۍ کې د کارکوونکي کورنۍ ژوند
ځوانان
په عکسونو کې: په ننګرهار کې د خښتو په یوه بټۍ کې د کارکوونکي کورنۍ ژوند
د لغمان ورزشکارانو او ځوانانو د سولې غږ پورته کړ
ځوانان
د لغمان ورزشکارانو او ځوانانو د سولې غږ پورته کړ
افغانستان هڅه کوي چې د سپورټونو له لارې د نشه ییزو توکو د کارونې پر ضد مبارزه وکړي
ځوانان
افغانستان هڅه کوي چې د سپورټونو له لارې د نشه ییزو توکو د کارونې پر ضد مبارزه وکړي
افغان مرستندوی لین په پرېشانۍ اخته ځوانانو سره مرسته کوي
ځوانان
افغان مرستندوی لین په پرېشانۍ اخته ځوانانو سره مرسته کوي