اعتراضات

ایرانیان به خاطر عدم پاسخگویی در سرکوب تظاهرات سال گذشته اندوهگین و خشمگین هستند
اعتراضات
اعتراضات تازه در ایران افزایش نارضایتی از رژیم را نشان می دهد
اعتراضات
افراد مسلح هنگام افزایش تنش داخلی، فرمانده شبه نظامی ایران را کشتند
اعتراضات
در حالیکه رهبران ایران پریشانی داخلی را نسبت به اقتصاد رو به شکست نادیده گرفتند ناآرامی بیشتر می شود
اعتراضات
سپاه پاسداران از سرکوب خونین مظاهره کننده در ایران هشدار داد
اعتراضات
بی احترامی طالبان به نیروهای امنیتی افغان موجب خشم مردم شد
اعتراضات
طی مسیر طاقت‌فرسا توسط کاروان معلولین جنگ افغان برای درخواست صلح از طالبان
اعتراضات
مظاهره مردم هرات برای صلح و درخواست آنها از طالبان جهت نفی خشونت
اعتراضات
پناهنده گان افغان کاروان صلح از پیشاور به کابل را آغاز کردند
اعتراضات
راهپیمایی زنان در جلال آباد طالبان را به صلح فرامی خواند
اعتراضات