https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Protests

اعتراضات

افراد مسلح هنگام افزایش تنش داخلی، فرمانده شبه نظامی ایران را کشتند

افراد مسلح هنگام افزایش تنش داخلی، فرمانده شبه نظامی ایران را کشتند

در حالیکه رهبران ایران پریشانی داخلی را نسبت به اقتصاد رو به شکست نادیده گرفتند ناآرامی بیشتر می شود

در حالیکه رهبران ایران پریشانی داخلی را نسبت به اقتصاد رو به شکست نادیده گرفتند ناآرامی بیشتر می شود

سپاه پاسداران از سرکوب خونین مظاهره کننده در ایران هشدار داد

سپاه پاسداران از سرکوب خونین مظاهره کننده در ایران هشدار داد

بی احترامی طالبان به نیروهای امنیتی افغان موجب خشم مردم شد

بی احترامی طالبان به نیروهای امنیتی افغان موجب خشم مردم شد

طی مسیر طاقت‌فرسا توسط کاروان معلولین جنگ افغان برای درخواست صلح از طالبان

طی مسیر طاقت‌فرسا توسط کاروان معلولین جنگ افغان برای درخواست صلح از طالبان

مظاهره مردم هرات برای صلح و درخواست آنها از طالبان جهت نفی خشونت

مظاهره مردم هرات برای صلح و درخواست آنها از طالبان جهت نفی خشونت

پناهنده گان افغان کاروان صلح از پیشاور به کابل را آغاز کردند

پناهنده گان افغان کاروان صلح از پیشاور به کابل را آغاز کردند

راهپیمایی زنان در جلال آباد طالبان را به صلح فرامی خواند

راهپیمایی زنان در جلال آباد طالبان را به صلح فرامی خواند

حرکت مردمی صلح پیام خود را به جاده ها میبرد -- پیاده از هلمند تا کابل

حرکت مردمی صلح پیام خود را به جاده ها میبرد -- پیاده از هلمند تا کابل

گسترش 'جنبش مردمی صلح' در سراسر افغانستان و فشار بر طالبان

گسترش 'جنبش مردمی صلح' در سراسر افغانستان و فشار بر طالبان