اعتراضات

اعتراضات تازه در ایران افزایش نارضایتی از رژیم را نشان می دهد
اعتراضات
اعتراضات تازه در ایران افزایش نارضایتی از رژیم را نشان می دهد
افراد مسلح هنگام افزایش تنش داخلی، فرمانده شبه نظامی ایران را کشتند
اعتراضات
افراد مسلح هنگام افزایش تنش داخلی، فرمانده شبه نظامی ایران را کشتند
در حالیکه رهبران ایران پریشانی داخلی را نسبت به اقتصاد رو به شکست نادیده گرفتند ناآرامی بیشتر می شود
اعتراضات
در حالیکه رهبران ایران پریشانی داخلی را نسبت به اقتصاد رو به شکست نادیده گرفتند ناآرامی بیشتر می شود
سپاه پاسداران از سرکوب خونین مظاهره کننده در ایران هشدار داد
اعتراضات
سپاه پاسداران از سرکوب خونین مظاهره کننده در ایران هشدار داد
بی احترامی طالبان به نیروهای امنیتی افغان موجب خشم مردم شد
اعتراضات
بی احترامی طالبان به نیروهای امنیتی افغان موجب خشم مردم شد
طی مسیر طاقت‌فرسا توسط کاروان معلولین جنگ افغان برای درخواست صلح از طالبان
اعتراضات
طی مسیر طاقت‌فرسا توسط کاروان معلولین جنگ افغان برای درخواست صلح از طالبان
مظاهره مردم هرات برای صلح و درخواست آنها از طالبان جهت نفی خشونت
اعتراضات
مظاهره مردم هرات برای صلح و درخواست آنها از طالبان جهت نفی خشونت
پناهنده گان افغان کاروان صلح از پیشاور به کابل را آغاز کردند
اعتراضات
پناهنده گان افغان کاروان صلح از پیشاور به کابل را آغاز کردند
راهپیمایی زنان در جلال آباد طالبان را به صلح فرامی خواند
اعتراضات
راهپیمایی زنان در جلال آباد طالبان را به صلح فرامی خواند
حرکت مردمی صلح پیام خود را به جاده ها میبرد -- پیاده از هلمند تا کابل
اعتراضات
حرکت مردمی صلح پیام خود را به جاده ها میبرد -- پیاده از هلمند تا کابل