امنیت

در تصاویر: قوای افغان جهت کمپین آینده علیه شبه نظامیان تعلیم می بینند

نوشته ان پائون از خبرگزاری فرانسه / عکس ها از شاه مراعی از خبرگزاری فرانسه

در این عکس که در تاریخ 19 اسد 2017 گرفته شده یک مربی کوماندوهای افغان در خلال یک مشق تیراندازی در کمپ مورهد در حومه کابل فیر کردن را تعلیم می دهد. [شاه مراعی/خبرگزاری فرانسه]

در این عکس که در تاریخ 19 اسد 2017 گرفته شده یک مربی کوماندوهای افغان در خلال یک مشق تیراندازی در کمپ مورهد در حومه کابل فیر کردن را تعلیم می دهد. [شاه مراعی/خبرگزاری فرانسه]

در این عکس که در تاریخ 5 اسد 2017 گرفته شده قوای مخصوص افغانستان در خلال تمرینات نظامی خود در مرکز تعلیمی در کابل مشق نظامی می کنند. [شاه مراعی/خبرگزاری فرانسه]

در این عکس که در تاریخ 5 اسد 2017 گرفته شده قوای مخصوص افغانستان در خلال تمرینات نظامی خود در مرکز تعلیمی در کابل مشق نظامی می کنند. [شاه مراعی/خبرگزاری فرانسه]

در این عکس که در تاریخ 13 ثور 2017 گرفته شده عساکر اردوی ملی افغانستان مهارت های شان را در مرکز تعلیمات نظامی کابل در حومه کابل نمایش می دهند. [شاه مراعی/خبرگزاری فرانسه]

در این عکس که در تاریخ 13 ثور 2017 گرفته شده عساکر اردوی ملی افغانستان مهارت های شان را در مرکز تعلیمات نظامی کابل در حومه کابل نمایش می دهند. [شاه مراعی/خبرگزاری فرانسه]

در این عکس که در تاریخ 5 اسد 2017 گرفته شده قوای مخصوص افغانستان در خلال تمرینات نظامی خود در مرکز تعلیمی در کابل مشق نظامی می کنند.. [شاه مراعی/خبرگزاری فرانسه]

در این عکس که در تاریخ 5 اسد 2017 گرفته شده قوای مخصوص افغانستان در خلال تمرینات نظامی خود در مرکز تعلیمی در کابل مشق نظامی می کنند.. [شاه مراعی/خبرگزاری فرانسه]

در این عکس که در تاریخ 19 اسد 2017 گرفته شده یک کوماندو افغان در خلال یک مشق تیراندازی در کمپ مورهد در حومه کابل فیر می کند. [شاه مراعی/خبرگزاری فرانسه]

در این عکس که در تاریخ 19 اسد 2017 گرفته شده یک کوماندو افغان در خلال یک مشق تیراندازی در کمپ مورهد در حومه کابل فیر می کند. [شاه مراعی/خبرگزاری فرانسه]

در این عکس که در تاریخ 13 ثور 2017 گرفته شده عساکر اردوی ملی افغانستان در مرکز تعلیمات نظامی کابل در حومه کابل تعلیم می گیرند. [شاه مراعی/خبرگزاری فرانسه]

در این عکس که در تاریخ 13 ثور 2017 گرفته شده عساکر اردوی ملی افغانستان در مرکز تعلیمات نظامی کابل در حومه کابل تعلیم می گیرند. [شاه مراعی/خبرگزاری فرانسه]

در این عکس که در تاریخ 13 ثور 2017 گرفته شده عساکر اردوی ملی افغانستان در مرکز تعلیمات نظامی کابل در حومه کابل به بسته های انفجاری دست ساز ساخته شده درافغانستان نگاه می کنند. [شاه مراعی/خبرگزاری فرانسه]

در این عکس که در تاریخ 13 ثور 2017 گرفته شده عساکر اردوی ملی افغانستان در مرکز تعلیمات نظامی کابل در حومه کابل به بسته های انفجاری دست ساز ساخته شده درافغانستان نگاه می کنند. [شاه مراعی/خبرگزاری فرانسه]

کابل -- افراد جدید الاستخدام در قوای عملیات مخصوص افغانستان به زودی در صف اول جنگ با طالبان که مجددا ظهور کرده حضور خواهند یافت -- این نبردی است که ایالات متحده وعده داده با بلند بردن نفرات قوای آمریکایی حاضر در جبهه برای مدت نامحدود «برنده شوند».

کمپ مورهد، یک مقر سابق شوروی در نزدیک کابل، از مراکز تعلیمی است که کوماندوها توسط مربیان افغان در یک پروگرام تحت نظارت قوای بین المللی تحت فرماندهی ایالات متحده تعلیم می بینند.

از زمانی که قوای ناتو تحت امر ایالات متحده مأموریت رزمی شان را در ماه قوس 2014 خاتمه دادند، قوای قطعات خاص افغانستان و کوماندوها علیه حملات اجرا شده توسط طالبان و گروپ های شبه نظامی اسلامی به حیث مانع عمل کرده اند.

یک جنرال ایالات متحده گفت: «دلیل این که آنها بسیار خوب استند این است که آنان توسط برخی از بهترین قوای مخصوص از سراسر جهان تعلیم دیده اند.»

در این عکس که در تاریخ 11 ثور 2017 گرفته شده عساکر زن اردوی ملی افغانستان در جریان یک مشق تیراندازی در مرکز تعلمات نظامی کابل در حومه کابل تفنگ هایشان را فیر می کنند. [شاه مراعی/خبرگزاری فرانسه]

در این عکس که در تاریخ 11 ثور 2017 گرفته شده عساکر زن اردوی ملی افغانستان در جریان یک مشق تیراندازی در مرکز تعلمات نظامی کابل در حومه کابل تفنگ هایشان را فیر می کنند. [شاه مراعی/خبرگزاری فرانسه]

«وقتی قوای مخصوص به کار گرفته شوند آنها هرگز شکست نمی خورند. اگر ما رقم آنها را دو برابر کنیم این به معنی قابلیت بسیار بزرگی است و ما می دانیم که طالبان نگران استند

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

0 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500