دین

باشنده گان کنر گفتند، جنگ بی پایان طالبان جهاد نیست
دین
علمای دینی می گویند تخریب زیارتگاه ها در غزنی توسط طالبان غیراسلامی می باشد
دین
حملات طالبان بر مساجد تخار نشان دهنده جهل آنها نسبت به اسلام است
دین
داعش سوخته شدن کلیسای جامع نوتردام را مسخره کرده و آن را «مجازات» خوانده است
دین
عالم افغان:‌ نماز خواندن عقب اعضای طالبان در شریعت جواز ندارد
دین
القاعده خواستار نابودی داعش و خلیفه 'گمراه' آن شد
دین
عالمان دینی در عربستان سعودی: جنگ طالبان 'از سوی خداوند حرام شده است'
دین
یک قرآن ابریشمی نادر با حفظ میراث های فرهنگی افغانستان کمک میکند
دین
علمای دینی با تجمع در قندهار از طالبان خواستند که صلح کنند
دین
بیش از ۱۸۰۰ عالم دینی پاکستانی حملات انتحاری را حرام خواندند
دین