دین

عالمان دینی در عربستان سعودی: جنگ طالبان 'از سوی خداوند حرام شده است'
دین
عالمان دینی در عربستان سعودی: جنگ طالبان 'از سوی خداوند حرام شده است'
یک قرآن ابریشمی نادر با حفظ میراث های فرهنگی افغانستان کمک میکند
دین
یک قرآن ابریشمی نادر با حفظ میراث های فرهنگی افغانستان کمک میکند
علمای دینی با تجمع در قندهار از طالبان خواستند که صلح کنند
دین
علمای دینی با تجمع در قندهار از طالبان خواستند که صلح کنند
بیش از ۱۸۰۰ عالم دینی پاکستانی حملات انتحاری را حرام خواندند
دین
بیش از ۱۸۰۰ عالم دینی پاکستانی حملات انتحاری را حرام خواندند
مردم ملکی افغانستان اسلحه گرفته و در ماه محرم از مساجد محافظت می کنند
دین
مردم ملکی افغانستان اسلحه گرفته و در ماه محرم از مساجد محافظت می کنند
امام کعبه می گوید که اسلام خشونت و افراط گری را منع کرده است
دین
امام کعبه می گوید که اسلام خشونت و افراط گری را منع کرده است
محکومیت حملات عاشورا در کابل و بلخ توسط مردم افغانستان
دین
محکومیت حملات عاشورا در کابل و بلخ توسط مردم افغانستان