دین

تصاویر ماهواره ای نشان می دهند که چین ۱۶۰۰۰ مسجد را در سینکیانگ از بین برده است
دین
تصاویر ماهواره ای نشان می دهند که چین ۱۶۰۰۰ مسجد را در سینکیانگ از بین برده است
عیدالاضحی فرصت نادری را برای صلح پایدار در افغانستان به آرمغان می آورد
دین
عیدالاضحی فرصت نادری را برای صلح پایدار در افغانستان به آرمغان می آورد
علمای دینی حملات غیر اسلامی طالبان و داعش را محکوم کردند
دین
علمای دینی حملات غیر اسلامی طالبان و داعش را محکوم کردند
طالبان با نادیده گرفتن روحیه ماه رمضان، اقدامات خشونت آمیز خود را تشدید کرده اند
دین
طالبان با نادیده گرفتن روحیه ماه رمضان، اقدامات خشونت آمیز خود را تشدید کرده اند
علمای دینی می گویند، تقاضای اسلام این است که جنگ 'نامشروع' پایان یابد
دین
علمای دینی می گویند، تقاضای اسلام این است که جنگ 'نامشروع' پایان یابد
باشنده گان کنر گفتند، جنگ بی پایان طالبان جهاد نیست
دین
باشنده گان کنر گفتند، جنگ بی پایان طالبان جهاد نیست
علمای دینی می گویند تخریب زیارتگاه ها در غزنی توسط طالبان غیراسلامی می باشد
دین
علمای دینی می گویند تخریب زیارتگاه ها در غزنی توسط طالبان غیراسلامی می باشد
حملات طالبان بر مساجد تخار نشان دهنده جهل آنها نسبت به اسلام است
دین
حملات طالبان بر مساجد تخار نشان دهنده جهل آنها نسبت به اسلام است
داعش سوخته شدن کلیسای جامع نوتردام را مسخره کرده و آن را «مجازات» خوانده است
دین
داعش سوخته شدن کلیسای جامع نوتردام را مسخره کرده و آن را «مجازات» خوانده است
عالم افغان:‌ نماز خواندن عقب اعضای طالبان در شریعت جواز ندارد
دین
عالم افغان:‌ نماز خواندن عقب اعضای طالبان در شریعت جواز ندارد