حقوق زنان

جوازهای رانندگی در فاریاب آخرین دستاورد زنان افغان را قلمداد کرد
حقوق زنان
جوازهای رانندگی در فاریاب آخرین دستاورد زنان افغان را قلمداد کرد
صنوف سواد آموزی در هرات در بازنمودن دروازه های فرصت با هزاران زن کمک می کند
حقوق زنان
صنوف سواد آموزی در هرات در بازنمودن دروازه های فرصت با هزاران زن کمک می کند
با آغاز شدن مذاکرات صلح، زنان افغان برای حفظ دستاوردهای خود گردهمایی کردند
حقوق زنان
با آغاز شدن مذاکرات صلح، زنان افغان برای حفظ دستاوردهای خود گردهمایی کردند
با اینکه گفتگوهای صلح قرار است صورت بگیرد، زنان افغان بازگشت به دوران گذشته را قبول ندارند
حقوق زنان
با اینکه گفتگوهای صلح قرار است صورت بگیرد، زنان افغان بازگشت به دوران گذشته را قبول ندارند
زنان افغان در سیستم های مدیریت اراضی هرات تغیراتی را به وجود آوردند
حقوق زنان
زنان افغان در سیستم های مدیریت اراضی هرات تغیراتی را به وجود آوردند
در راستای آغاز مذاکرات صلح، زنان افغان تعهد کردند که با بازگشت 'حاکمیت تاریک' طالبان مبارزه کنند
حقوق زنان
در راستای آغاز مذاکرات صلح، زنان افغان تعهد کردند که با بازگشت 'حاکمیت تاریک' طالبان مبارزه کنند
فیلمساز زن افغان در نقش صدای توانمندسازی زنان احساس راحتی می کند
حقوق زنان
فیلمساز زن افغان در نقش صدای توانمندسازی زنان احساس راحتی می کند
افغان ها پس از توافقنامه صلح بین ایالات متحده و طالبان ابراز خوش بینی محتاطانه کردند
حقوق زنان
افغان ها پس از توافقنامه صلح بین ایالات متحده و طالبان ابراز خوش بینی محتاطانه کردند
مقامات بغلان دستاوردهای زنان طی دو دهه گذشته را مشخص کردند
حقوق زنان
مقامات بغلان دستاوردهای زنان طی دو دهه گذشته را مشخص کردند
اولین شاروال زن یک ولسوالی در هرات برای خدمت به مردم چالش ها را از بین برد
حقوق زنان
اولین شاروال زن یک ولسوالی در هرات برای خدمت به مردم چالش ها را از بین برد