حقوق زنان

پروژه زراعت در فاریاب بیش از ۲۰۰۰ فرصت کاری را برای زنان ایجاد کرده است
حقوق زنان
جوازهای رانندگی در فاریاب آخرین دستاورد زنان افغان را قلمداد کرد
حقوق زنان
صنوف سواد آموزی در هرات در بازنمودن دروازه های فرصت با هزاران زن کمک می کند
حقوق زنان
با آغاز شدن مذاکرات صلح، زنان افغان برای حفظ دستاوردهای خود گردهمایی کردند
حقوق زنان
با اینکه گفتگوهای صلح قرار است صورت بگیرد، زنان افغان بازگشت به دوران گذشته را قبول ندارند
حقوق زنان
زنان افغان در سیستم های مدیریت اراضی هرات تغیراتی را به وجود آوردند
حقوق زنان
در راستای آغاز مذاکرات صلح، زنان افغان تعهد کردند که با بازگشت 'حاکمیت تاریک' طالبان مبارزه کنند
حقوق زنان
فیلمساز زن افغان در نقش صدای توانمندسازی زنان احساس راحتی می کند
حقوق زنان
افغان ها پس از توافقنامه صلح بین ایالات متحده و طالبان ابراز خوش بینی محتاطانه کردند
حقوق زنان
مقامات بغلان دستاوردهای زنان طی دو دهه گذشته را مشخص کردند
حقوق زنان