جوانان

مردان جوان در کابل جنگزده به سالون های بدنسازی می روند
جوانان
مردان جوان در کابل جنگزده به سالون های بدنسازی می روند
سفیران جوانان افغان و پاکستانی در جهت همگرایی و هماهنگی تلاش می کنند
جوانان
سفیران جوانان افغان و پاکستانی در جهت همگرایی و هماهنگی تلاش می کنند
تورنمنت های ورزشی ننگرهار به هدف ترویج صلح در افغانستان برگزار شدند
جوانان
تورنمنت های ورزشی ننگرهار به هدف ترویج صلح در افغانستان برگزار شدند
در عکس ها: زندگی یک فامیل که در یک فابریکهء خشت سازی در ننگرهار کار میکند
جوانان
در عکس ها: زندگی یک فامیل که در یک فابریکهء خشت سازی در ننگرهار کار میکند
جوانان و ورزشکاران لغمان خواستار صلح شدند
جوانان
جوانان و ورزشکاران لغمان خواستار صلح شدند
افغانستان در تلاش برای مقابله با استفاده از مواد مخدر از طریق ورزش است
جوانان
افغانستان در تلاش برای مقابله با استفاده از مواد مخدر از طریق ورزش است
یک خط مخصوص تلیفونی در افغانستان به جوانان مستأصل کمک می کند
جوانان
یک خط مخصوص تلیفونی در افغانستان به جوانان مستأصل کمک می کند