جوانان

افغانهای جوان در جریان ادامه جنگ «نامه های درد» را نگاشتند

ای اف پی

امید شریفی موسس و رئیس آرت لوردس به تاریخ ۷ سنبله در کنار یک صندوق که شامل «درد دل» یا نامه های درد است در استدیوش در کابل ایستاد است. [وکیل کوهسار/ ای اف پی]

امید شریفی موسس و رئیس آرت لوردس به تاریخ ۷ سنبله در کنار یک صندوق که شامل «درد دل» یا نامه های درد است در استدیوش در کابل ایستاد است. [وکیل کوهسار/ ای اف پی]

کابل -- امید شریفی که ریاست یک مجموعه هنری کابل را به عهده دارد، در استدیوش نشسته و دهها نامه نوشته شده توسط دست را ورق می زند و جملات را بشکل تصادفی می خواند.

شریفی گفت، یک سطر در یک نامه که به دری و به حروف بزرگ نوشته شده، به ساده گی بیان می کند، «ما صلح میخواهیم.»

وی توضیح داد، «هدف آنها از صلح، فقط یک آتش بس و توقف دادن این خشونت بی معنی است.»

این نامه ها ثمره یک ابتکار اخیر توسط هنرمندان آرت لوردس، یک گروه غیر انتفاعی است که شریفی آن را بنیان گذاری کرده و به پیش می برد. هدف آن آگاهی دادن به آنعده افغان های جوان است که احساس می کند در جریان جنگ نادیده گرفته شده و ناتوان هستند.

در ظرف دو هفته ی پروژه درد دل، آنها بیش از ۳۰۰ نامه را توسط افغانهای جوان در مورد ترس و امیدها برای آینده شان نوشته اند. یکی از این نامه ها به ساده گی بیان می کنند، «ما صلح میخواهیم».

در ظرف دو هفته ی پروژه درد دل، آنها بیش از ۳۰۰ نامه را توسط افغانهای جوان در مورد ترس و امیدها برای آینده شان نوشته اند. یکی از این نامه ها به ساده گی بیان می کنند، «ما صلح میخواهیم».

جوانان افغان در یک عکس که به تاریخ ۱۸ اسد در صفحه فیسبوک آرت لوردس نشر شده گل های لاله را روی دیوارهای ضد انفجار و موانع کانکریتی در کابل رسامی می نمایند. هر گل لاله نماینده گی از یک زنده گی بی گناه می کند که طعمه دهشت افگنی شده است. به گفته هنرمندان آرت لوردس، در طی ۱۸ سال جنگ در افغانستان در حدود ۳۵۰۰۰ فرد ملکی کشته شده اند.[ آرت لوردس/ فیسبوک]

جوانان افغان در یک عکس که به تاریخ ۱۸ اسد در صفحه فیسبوک آرت لوردس نشر شده گل های لاله را روی دیوارهای ضد انفجار و موانع کانکریتی در کابل رسامی می نمایند. هر گل لاله نماینده گی از یک زنده گی بی گناه می کند که طعمه دهشت افگنی شده است. به گفته هنرمندان آرت لوردس، در طی ۱۸ سال جنگ در افغانستان در حدود ۳۵۰۰۰ فرد ملکی کشته شده اند.[ آرت لوردس/ فیسبوک]

در یک پروژه مقدماتی در کابل، جایکه دها تن صرف در ماه سنبله توسط حملات طالبان کشته و صدها تن زخمی شدند، هنرمندان آرت لوردس فرهنگ نوشتن «درد دل -- نامه های درد» را گسترش میدهند.

این طرح به باشنده گان یک جامعه کاملآ سنتی و محافظه کار اجازه میدهد تا آزادی را با شریک کردن خواسته ها و احساسات شان در شکل نوشته دریافت نمایند.

شریفی و تیم او شش صندوق بزرگ که با رنگ سفید و قلب ها تزئین شده در لیسه ها، پوهنتون ها و رستورانت های سراسر پایتخت گذاشته اند و از عابرین دعوت نموده تا داستان های شان را شریک سازند.

شریفی گفت، «هرگاه شما خواستید تا افکار عمیق تان را شریک سازید، شما نامه ها می نویسید.»

«از این جهت ما از جوانان خواستیم تا نامه ها را در مورد ترس، راه حل ها و پیرامون امید های شان بنویسند.»

به گفته شریفی، در ظرف دو هفته اول پروژه، آنها بیش از ۳۰۰ نامه را داشته اند.

او از یکی دیگر را میخواند. این یکی، حکومت کابل را مخاطب قرار داده است.

او می گوید، «ما در یک وضعیت خیلی بد قرار داریم.»

«ما به توجه شما ضرورت داریم بخاطریکه ما هر روز از ترس انفجارات و از ترس اینکه ممکن من امروز در موتر، در دفتر، در پوهنتون بمیرم، می مریم. او گفت هیچ جای مصئون نیست.»

یک گل لاله برای هر فرد ملکی است که کشته شده است

پروژه نامه نویسی یک دو ماه قبل، وقتیکه گفتگوهای صلح بین طالبان و مذاکره کننده گان ایالات متحده که بنظر میرسید وارد مراحل نهایی شده، به راه انداخته شد.

شریفی در مقر رنگارنگ هنرمندان آرت لوردس در کابل جایکه کارهای هنری دیوارها را پوشانده و جایکه هر کس میتواند در آن قدم بزند و یک تصویر را رسامی کند به ای اف پی گفت، نامه نویسنده گان جوان، خواستار «یک پروسه صلح همه شمول که همه واقعیت های افغانستان را در نظر بگیرد» هستند.

این هنرمند ۳۲ ساله در نتیجه کارکرد مفید هنری اش که عمدتآ روی رسامی کردن دیواری های بزرگ در پیچراه دیوار های انفجار پایتخت متمرکز است در کابل و سراسر افغانستان مشهور است.

تازه ترین پروژه نقاشی دیواری که هنرمندان آرت لوردس به عهده گرفته اند، رسامی کردن یک گل لاله برای هر افغان ملکی که در جنگ کشته شده، می باشد. از سال ۱۳۸۰ بدینسو درحدود ۳۵۰۰ فرد ملکی کشته شده اند.

شریفی گفت، «هر کدام این گل های لاله حکایت یک نفر است.» اکثر این گل ها در صحنه انفجار یا حمله که جان انسان بی گناه را گرفته رسامی خواهد شد.

شریفی امیدوار است که کمپاین نامه نویسی را در سراسر افغانستان گسترش میدهد. او گفت، محتوای همه نامه ها با رئیس جمهور اشرف غنی، رئیس اجرایه عبدالله عبدالله، ایالات متحده و حتی طالبان شریک می سازد.

شریفی گفت، «من می دانم که رئیس جمهور همه نامه ها را خوانده است و آگاه است که جوانان در تمام پروسه صلح از او چه توقع دارند.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

0 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500