انتخابات

بهای دموکراسی: افغان ها آماده اند جان شان را برای رای دادن فدا کنند

خبرگزاری فرانسه

افغان هایی که پلان دارند تا در انتخابات پارلمانی ۲۸ میزان اشتتراک کنند، ‌می گویند که آنها حاضرند تا جانشان را برای دموکراسی فدا نمایند. در اینجا برخی افغان ها تشریح می کنند که چرا رای شان اهمیت دارد. [راتب نوری/ تلوزیون خبرگزاری فرانسه/خبرگزاری فرانسه]

کابل -- اقشار مختلف جامعه افغانستان، از یک دانشجوی دانشگاه گرفته تا یک خانم خانه دار میانسال، برای رای دادن در انتخابات پارلمانی ۲۸ میزان آماده می شوند و می گویند که آنها حاضرند تا جان شان را برای دموکراسی فدا کنند.

قریب به نه ملیون نفر برای رای دادن ثبت نام کرده اند، اما انتشار می رود که در روز انتخابات تعداد کمتری از آنها پای صندوق های رای بروند که دلیل آن تهدید به اقدامات خشونت بار از سوی طالبان و سایر گروه ها است.

شش نفر از ساحات مختلف کشور توضیح داده اند که چرا رای آنها اهمیت دارد.

عمید،‌ هنرمند

تمام امید عمید شریفی به انتخابات پایان روش قدیمی و آغاز راه و روش نوین خلاصه شده است.

غلام فاروق عادل، که یک کارمند دولت است،‌ بتاریخ ۲۳ میزان در هرات تذکره اش را به دست گرفته و نشان می دهد که او برای رای دادن در انتخابات آینده پارلمان ثبت نام کرده است. [هوشنگ هاشمی/خبرگزاری فرانسه]

غلام فاروق عادل، که یک کارمند دولت است،‌ بتاریخ ۲۳ میزان در هرات تذکره اش را به دست گرفته و نشان می دهد که او برای رای دادن در انتخابات آینده پارلمان ثبت نام کرده است. [هوشنگ هاشمی/خبرگزاری فرانسه]

شیرین آغا، یک سفالگر ۴۵ ساله، بتاریخ ۱۸ میزان در کارگاه اش در حومه جلال آباد تذکره اش را به دست گرفته و نشان می دهد که او برای رای دادن در انتخابات آینده پارلمان ثبت نام کرده است. [نورالله شیرزاده/خبرگزاری فرانسه]

شیرین آغا، یک سفالگر ۴۵ ساله، بتاریخ ۱۸ میزان در کارگاه اش در حومه جلال آباد تذکره اش را به دست گرفته و نشان می دهد که او برای رای دادن در انتخابات آینده پارلمان ثبت نام کرده است. [نورالله شیرزاده/خبرگزاری فرانسه]

عمید شریفی ۳۲ ساله و یکی بنیانگذاران و رئیس آرت لوردز بتاریخ ۱۶ میزان در کابل تذکره اش را به دست گرفته و نشان می دهد که او برای رای دادن در انتخابات آینده پارلمان ثبت نام کرده است. [وکیل کوهسار/خبرگزاری فرانسه]

عمید شریفی ۳۲ ساله و یکی بنیانگذاران و رئیس آرت لوردز بتاریخ ۱۶ میزان در کابل تذکره اش را به دست گرفته و نشان می دهد که او برای رای دادن در انتخابات آینده پارلمان ثبت نام کرده است. [وکیل کوهسار/خبرگزاری فرانسه]

فاطمه که ۵۵ ساله و خانه دار است بتاریخ ۱۹ میزان در منزل اش در مزارشریف تذکره اش را به دست گرفته و نشان می دهد که او برای رای دادن در انتخابات آینده پارلمان ثبت نام کرده است. [فرشاد عصیان/خبرگزاری فرانسه]

فاطمه که ۵۵ ساله و خانه دار است بتاریخ ۱۹ میزان در منزل اش در مزارشریف تذکره اش را به دست گرفته و نشان می دهد که او برای رای دادن در انتخابات آینده پارلمان ثبت نام کرده است. [فرشاد عصیان/خبرگزاری فرانسه]

عبدالکریم که ۸۵ ساله و متقاعد است، بتاریخ ۱۹ میزان در کابل تذکره اش را به دست گرفته و نشان می دهد که او برای رای دادن در انتخابات آینده پارلمان ثبت نام کرده است. [وکیل کوهسار/خبرگزاری فرانسه]

عبدالکریم که ۸۵ ساله و متقاعد است، بتاریخ ۱۹ میزان در کابل تذکره اش را به دست گرفته و نشان می دهد که او برای رای دادن در انتخابات آینده پارلمان ثبت نام کرده است. [وکیل کوهسار/خبرگزاری فرانسه]

زهرا فرامرز، که ۲۱ ساله و دانشجوی دانشگاه کابل است،‌ بتاریخ ۱۹ میزان در کابل تذکره اش را به دست گرفته و نشان می دهد که او برای رای دادن در انتخابات آینده پارلمان ثبت نام کرده است. [وکیل کوهسار/خبرگزاری فرانسه]

زهرا فرامرز، که ۲۱ ساله و دانشجوی دانشگاه کابل است،‌ بتاریخ ۱۹ میزان در کابل تذکره اش را به دست گرفته و نشان می دهد که او برای رای دادن در انتخابات آینده پارلمان ثبت نام کرده است. [وکیل کوهسار/خبرگزاری فرانسه]

بنرهای انتخاباتی بتاریخ ۲۲ میزان در کابل مشاهده می شوند. افغانستان بتاریخ ۲۸ میزان انتخابات پارلمانی را تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار خواهد کرد. [نجیب الله]

بنرهای انتخاباتی بتاریخ ۲۲ میزان در کابل مشاهده می شوند. افغانستان بتاریخ ۲۸ میزان انتخابات پارلمانی را تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار خواهد کرد. [نجیب الله]

این هنرمند ۳۲ ساله که برای اولین بار رای می دهد، می خواهد شاهد آن باشد که یک نسل جدید از سیاستمداران چوکی ها را در پارلمان آینده به خود اختصاص دادند.

شریفی، که از بنیانگذاران مجموعه هنرهای خیابانی موسوم به آرت لوردز در کابل است، به خاطر حضور گروه کثیری از کاندیداهای جوان و تحصیلکرده در بین بیش از ۲۵۰۰ رقیب حاضر در انتخابات برای رای دادن انگیزه پیدا کرده است.

او گفت: «من از بابت [امنیت] نگران استم. اما فکر می کنم که این بهای دموکراسی است که ما باید آن را بپردازیم.»‌

فاطمه، خانه دار

فاطمه صادقی، که او نیز اولین بار است که رای می دهد، می خواهد از ورود جنایتکاران، دزدان، و مفسدان به پارلمان آینده جلوگیری کند.

این خانم خانه دار ۵۵ ساله و هشت عضو خانواده او قصد دارند از یکی از کاندیداها در مزارشریف حمایت کنند.

او گفت: «ما از فقر و ناامنی خسته شده ایم. من امیدوارم که این پارلمان جدید مکانی بهتر و پر از افراد خوب باشد.»‌

شیرین، سفالگر

شیرین آغا می خواهد ۱۰ فرزند او در یک افغانستان پر از صلح بزرگ شوند -- و حاضر است برای کمک به تحقق این امر جان اش را فدا کند.

این سفالگر ۴۵ ساله در جلال آباد برای اولین بار است که رای می دهد و پلان دارد تا «از یک مسلمان خوب و یک فرد صادق» حمایت کند.

آغا گفت: «من می خواهم این پارلمان جدید تغییرات بنیادین را برای اقتصاد، معارف و امنیت به ارمغان بیاورد تا فرزندان ما بتوانند در صلح زنده گی کنند.»‌

«اگر رای من بتواند این تغییرات را به همراه بیاورد، در آن صورت من هر خطری را به جان می خرم. من یا می میرم و یا رای می دهم.»

زهرا، دانشجو

«یک حس وظیفه و مسؤولیت» زهرا فرامرز، دانشجوی ادبیات انگلیسی، را به رای دادن تشویق می کند -- مگر او اعتراف می کند که از بابت امنیت «نگران» است.

حوزه رای گیری فرامرز در یک محله شیعه نشین کابل، جایی که «دولت اسلامی» (داعش) حملات ویرانگر را در ماه های اخیر اجرا کرده است، قرار دارد.

مگر این جوان ۲۱ ساله گفت که برای او مهم است که رای دهد تا اطمینان یابد که جامعه او در ولسی جرگه نماینده دارد.

او گفت: «اگر ما این کار را نکنیم، کس دیگری کاندیداها را انتخاب خواهد کرد ... و این برای ما خوب نیست.»

غلام، کارمند دولت

علام فاروق عادل، که نتایج دو انتخابات گذشته موجب ناامیدی او شده بود، اکنون امیدوار است که بتاریخ ۲۸ میزان نتایج دلخواهش را کسب کند.

این کارمند ۲۹ ساله از هرات پلان دارد تا به یک کاندیدای «صادق» که بتواند به آوردن صلح در افغانستان کمک کند، رای دهد.

عادل گفت: «من می خواهم پارلمان جدید یک پلان قاطع را برای خاتمه جنگ ارائه دهد.»‌

«من می خواهم به خاطر آینده پسرم هم که شده شاهد تغییرات باشم.»‌

عبدل، متقاعد

عبدالکریم باورمند است که رای دادن یک وطیفه دینی مردان و زنان مسلمان است.

او که ۸۵ ساله،‌ متقاعد، ‌و باشنده کابل است و برای دومین بار در زنده گی اش رای می دهد، گفت: «آنها باید رای بدهند.»‌

وی گفت که اما در مقابل، پارلمان آینده نیز باید «در خدمت ملت و سرزمین ما باشد و» برای نیازمندان فرصت های شغلی فراهم نماید.

«ما برای افغانستان رای می دهیم و انتظار داریم که نماینده گان آینده ما در پارلمان تصمیمات قاطع را برای خیر و صلاح ملت مان اتخاذ کنند.»‌

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

0 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500