انتخابات

روسیه و ایران در حالی گرفتار شدند که تلاش می کردند رای دهندگان ایالات متحده را قبل از انتخابات مهم بترسانند
انتخابات
روسیه و ایران در حالی گرفتار شدند که تلاش می کردند رای دهندگان ایالات متحده را قبل از انتخابات مهم بترسانند
غنی برای دور دوم به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرد
انتخابات
غنی برای دور دوم به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرد
غنی دوباره انتخاب شد، و برای پایان دادن به جنگ مذاکرات با طالبان را ترتیب می دهد
انتخابات
غنی دوباره انتخاب شد، و برای پایان دادن به جنگ مذاکرات با طالبان را ترتیب می دهد
رئیس جمهور ایران پس از رد شدن نامزدها، حاکمان محافظه کار این کشور را محکوم کرد
انتخابات
رئیس جمهور ایران پس از رد شدن نامزدها، حاکمان محافظه کار این کشور را محکوم کرد
ناظرین از تلاش های شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، قدردانی کردند
انتخابات
ناظرین از تلاش های شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، قدردانی کردند
برنامه ریزی گسترده از سوی نیروهای افغان برای پیروزی تاریخی به روز انتخابات، نقش کلیدی ای داشت
انتخابات
برنامه ریزی گسترده از سوی نیروهای افغان برای پیروزی تاریخی به روز انتخابات، نقش کلیدی ای داشت
نویسندهٔ افغان علی رغم مجازات قبلی طالبان، از روی جسارت رأی داد
انتخابات
نویسندهٔ افغان علی رغم مجازات قبلی طالبان، از روی جسارت رأی داد
انتخابات ریاست جمهوری افغان به عنوان موفقیت بزرگ امنیتی مورد تحسین قرار گرفت
انتخابات
انتخابات ریاست جمهوری افغان به عنوان موفقیت بزرگ امنیتی مورد تحسین قرار گرفت
به روایت تصاویر: افغانها برأی رفتن به پای صندوق های رأی آماده می شوند
انتخابات
به روایت تصاویر: افغانها برأی رفتن به پای صندوق های رأی آماده می شوند
بیش از ۱۰۰ هزار نفر از نیروهای امنیتی، به روز انتخابات از افغانها محافظت خواهند کرد
انتخابات
بیش از ۱۰۰ هزار نفر از نیروهای امنیتی، به روز انتخابات از افغانها محافظت خواهند کرد