انتخابات

روسیه و ایران در حالی گرفتار شدند که تلاش می کردند رای دهندگان ایالات متحده را قبل از انتخابات مهم بترسانند
انتخابات
غنی برای دور دوم به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرد
انتخابات
غنی دوباره انتخاب شد، و برای پایان دادن به جنگ مذاکرات با طالبان را ترتیب می دهد
انتخابات
رئیس جمهور ایران پس از رد شدن نامزدها، حاکمان محافظه کار این کشور را محکوم کرد
انتخابات
ناظرین از تلاش های شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، قدردانی کردند
انتخابات
برنامه ریزی گسترده از سوی نیروهای افغان برای پیروزی تاریخی به روز انتخابات، نقش کلیدی ای داشت
انتخابات
نویسندهٔ افغان علی رغم مجازات قبلی طالبان، از روی جسارت رأی داد
انتخابات
انتخابات ریاست جمهوری افغان به عنوان موفقیت بزرگ امنیتی مورد تحسین قرار گرفت
انتخابات
به روایت تصاویر: افغانها برأی رفتن به پای صندوق های رأی آماده می شوند
انتخابات
بیش از ۱۰۰ هزار نفر از نیروهای امنیتی، به روز انتخابات از افغانها محافظت خواهند کرد
انتخابات