کډوالان

را اېستل شویو افغانانو د ایراني ځواکونو له خوا د شکنجې او سپکاوي کیسې وکړې
کډوالان
افغانانو له کډوالو سره د وحشیانه چلند او د سولې د پروسې د کمزوري کولو د هڅو له امله تهران ته د انتقاد ګوته ونیوله
کډوالان
تهران د افغانانو له خوا د ډوبو شویو کارکونکو لپاره د انصاف غوښتنې له غږ پورته کولو څخه ووسته د کډوالو اېستل چټک کړل
کډوالان
په پاکستان کې افغان کډوالې مېرمنې مهارتونه زده کوي چې پر ځان بسیا شي
کډوالان
په پاکستان کې افغان کډوالو په نویو بانکي حسابونو خوښي وښودله
کډوالان
پاکستان افغان کډوالو ته د بانکي حسابونو د پرانېستلو اجازه ورکوي
کډوالان
په ۲۰۱۸ کې له ایران څخه ریکارډ شمېر افغان کډوال وطن ته راستانه شوي دي
کډوالان
افغان کډوال د پیښور په نوي کرکټ لیګ کې يوه جذبه مومي
کډوالان
په پاکستان کې افغان کډوالو د تابعیت ورکولو د ژمنې هرکلی وکړ
کډوالان
ملګرو ملتونو د کډوالو افغانانو د بیا ځای پرځای کولو لپاره نوره نړیواله مرسته وغوښته
کډوالان