امنیت

د طالبانو له خوا د نشه ییزو توکو ناقانونه سوداګري د افغانستان لپاره د لوی تخریب سبب ګرځېدلې ده
امنیت
د طالبانو له خوا د نشه ییزو توکو ناقانونه سوداګري د افغانستان لپاره د لوی تخریب سبب ګرځېدلې ده
افغان ځواکونه په شمال کې د داعش پر ضد لوی عملیات پیلوي
امنیت
افغان ځواکونه په شمال کې د داعش پر ضد لوی عملیات پیلوي
په ننګرهار کې د طالبانو یو ګروپ تسلیم شو او په پخواني تاوتریخوالي یې پښېماني څرګنده کړه
امنیت
په ننګرهار کې د طالبانو یو ګروپ تسلیم شو او په پخواني تاوتریخوالي یې پښېماني څرګنده کړه
والي: نورستان خوندي او د پانګونې لپاره تیار دی
امنیت
والي: نورستان خوندي او د پانګونې لپاره تیار دی
حکمتیار له طالبانو سره د روسانو 'ارتباط' تایید کړ
امنیت
حکمتیار له طالبانو سره د روسانو 'ارتباط' تایید کړ
تسلیم شویو طالبانو په خپلو تېروتنو اعتراف وکړ او په نور یې وهڅول چې د سولې له بهیر سره یوځای شي
امنیت
تسلیم شویو طالبانو په خپلو تېروتنو اعتراف وکړ او په نور یې وهڅول چې د سولې له بهیر سره یوځای شي
امریکایي او افغان ځواکونو د طالبانو د 'کوکنارو په مرسته یاغیتوب' پر ضد ګډ کمپاین پیل کړ
امنیت
امریکایي او افغان ځواکونو د طالبانو د 'کوکنارو په مرسته یاغیتوب' پر ضد ګډ کمپاین پیل کړ
روسیه په ټولنیزو رسنیو کې په 'پراخه کچه درواغ' ویلو کې رسوا شوه
امنیت
روسیه په ټولنیزو رسنیو کې په 'پراخه کچه درواغ' ویلو کې رسوا شوه
د پارون اوسېدونکي له حکومت سره همکاري کوي، او طالبان او داعش یې لیرې ساتلي دي
امنیت
د پارون اوسېدونکي له حکومت سره همکاري کوي، او طالبان او داعش یې لیرې ساتلي دي
افغانانو او پخوانیو یاغیانو بیا د سولې غږونه پورته کړل
امنیت
افغانانو او پخوانیو یاغیانو بیا د سولې غږونه پورته کړل