امنیت

افغان جنګیالیو په سوریه کې د ملکي خلکو کورونه لوټ کړل او له متحدو ملېشو سره ونښتل
امنیت
افغان جنګیالیو په سوریه کې د ملکي خلکو کورونه لوټ کړل او له متحدو ملېشو سره ونښتل
د کونړ ښځو د سولې لپاره خپل غږ پورته کړ او له اورپکو یې وغوښتل چې وسلې کېږدي
امنیت
د کونړ ښځو د سولې لپاره خپل غږ پورته کړ او له اورپکو یې وغوښتل چې وسلې کېږدي
په زرګونو افغانان له امنیتي ځواکونو سره د یوځای کېدلو لپاره نوم لیکنه کوي
امنیت
په زرګونو افغانان له امنیتي ځواکونو سره د یوځای کېدلو لپاره نوم لیکنه کوي
په ننګرهار کې په لسګونو طالب اورپکي د سولې بهیر سره یوځای شول
امنیت
په ننګرهار کې په لسګونو طالب اورپکي د سولې بهیر سره یوځای شول
په ننګرهار کې د داعش اورپکو په خپلو جرمونو اعتراف وکړ
امنیت
په ننګرهار کې د داعش اورپکو په خپلو جرمونو اعتراف وکړ
افغان ځواکونو له انتخاباتو څخه مخکې په کونړ کې طالبان او داعش په نښه کړل
امنیت
افغان ځواکونو له انتخاباتو څخه مخکې په کونړ کې طالبان او داعش په نښه کړل
طالبانو د ولسواکۍ له وېرې، د ولسي جرګې له انتخاباتو څخه د بایکاټ غږ وکړ
امنیت
طالبانو د ولسواکۍ له وېرې، د ولسي جرګې له انتخاباتو څخه د بایکاټ غږ وکړ
په هرات کې په دېوالونو شوي هنري کارونه جګړه ځپلیو افغانانو ته هیلې ورکوي
امنیت
په هرات کې په دېوالونو شوي هنري کارونه جګړه ځپلیو افغانانو ته هیلې ورکوي
په عکسونو کې: د ایران مرګانیو جنګونو افغان ماشومان بې پلاره کړل
امنیت
په عکسونو کې: د ایران مرګانیو جنګونو افغان ماشومان بې پلاره کړل
د روسیې له خوا د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ردول د کرېملېن اصلي هدفونه را لوڅوي
امنیت
د روسیې له خوا د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ردول د کرېملېن اصلي هدفونه را لوڅوي