امنیت

باشنده گان پارون در جلوگیری از طالبان و داعش با دولت همکاری میکنند

نوشتهء خالد زیری

یک باشنده پارون بتاریخ ۱۳ عقرب سال روان مصروف گزمه ایستاده تا از محله اش در برابر جنگجویان محافظت نماید. [خالد زیری]

یک باشنده پارون بتاریخ ۱۳ عقرب سال روان مصروف گزمه ایستاده تا از محله اش در برابر جنگجویان محافظت نماید. [خالد زیری]

نورستان -- باشنده گان پارون، مرکز ولایت نورستان در برابر تلاش های جنگجویان طالبان و «دولت اسلامی» (داعش) جهت ایجاد بی ثباتی در این منطقه مقاومت می کنند.

باشنده گان شش قریهء این ساحه می گویند آنها از طریق همکاری با دولت و بخاطر حفظ امنیت شان نمی گذارند گروه های مسلح کنترول را به دست بگیرند.

خان گل، از بزرگان قومی پارون که به حیث کارگر در پروژه احداث یک شفاخانه محلی وظیفه دارد گفت: «این جا ما با حکومت همکاری می کنیم. ما با یک دست مان کار می کنیم و در دست دیگرمان سلاح داریم تا امنیت را در ساحه خود حفظ کنیم.»

او به سلام تایمز گفت: «این مسئؤولیت بر دوش ما است. اگر امنیت نباشد حکومت هم نخواهد بود. بناً ما کوشش می کنیم تا خودما قریه خود را [ایمن] نگاه داریم.»

باشنده گان محل در پهلوی حافظت از خانواده های شان در زمان افزایش تهدیدات گزمه های منظم را در ساحه برقرار می کنند تا جنگجویان به منطقه وارد شده نتوانند.

سعید مومند ۲۶ ساله و یکی دیگر از باشنده گان پارون گفت که حفظ امنیت در واقع ادامهء راه اجدادش است.

وی به سلام تایمز گفت: «ما سال ها است توافق کرده ایم که خود امنیت را حفظ کنیم.»

او گفت: «این درست است که شرایط در کشور ما بد است، اما اگر [همهء افغان ها] مثل مردم پارون عمل کنند، [...] امنیت بهتر خواهد شد.»

مولوی زینت الله، منشی شورای ولایتی نورستان گفت وحدت باشنده گان از نفوذ گروه های شبه نظامی جلوگیری کرده است.

او به سلام تایمز گفت: «ما وحدت داریم حکومت با مردم و مردم با حکومت همکاری می کنند و بنا بر این مشکلات ایجاد نمی شود.»

ولایت های دیگر متوجهء این موضوع شده اند

امنیت کنونی در پارون مورد توجه بازدید کنندگان ولایت های دیگر و هم مقامات ولایت نورستان قرار گرفته است.

حافظ عبدالقیوم، والی ولایت نورستان، به سلام تایمز گفت: «بنا بر امنیت [تأمین شده توسط باشنده گان در پارون] ما با تعداد قلیل محافظ به اینجا می آییم تا پروژه های که در این ساحات دوردست تطبیق می شوند را ارزیابی کنیم.»

او گفت: «در پهلوی پولیس و نیرو های امنیتی، باشنده گان نیز در حفظ امنیت با ما همکاری دارند. بنا بر این، امنیت در اینجا خوب است.»

قیوم گفت که با اقدامات امنیتی باشنده گان محل او تنها با دو یا سه محافظ به ساحات دوردست اطراف پارون می رود.

وی گفت که ولسوالی وامه نیز بسیار امن است؛ زیرا باشنده گان آنجا هم خودشان امنیت شان را تأمین می کنند. وی اظهار داشت که با این حال، ولسوالی کامدیش و برگ متال ولایت نورستان همچنان تاحدودی نا امن استند و باشنده گان ساحات متذکره کوشش دارند تا امنیت را برقرار کنند.

سید امیر خان، که ۳۵ ساله و باشندهء ولسوالی مانوگی ولایت کنر است، موقتاً در پارون زندگی و در اعمار نمودن یک کانال وظیفه دارد.

او به سلام تایمز گفت: «ما خیمه های ما را در زمین خالی برپا کرده و مصروف وظیفه ما می باشیم. ما شام ها را نیز می مانیم [و] کدام هراس نداریم. ما در امنیت زندگی می کنیم.»

غلام محمد ۳۳ ساله، که دریور است و باشندهء ولسوالی وته پور کنر می باشد، نیز به فضای بهبود یافتهء امنیتی در پارون اشاره کرد.

او به سلام تایمز گفت: «من برای مدت پنج سال است که ... بین کنر و پارون راننده گی می کنم.» وی افزود که او هر بار برای مدت چند روز در پارون می ماند.

او گفت: «من اینجا احساس خوب دارم. اینجا امنیت است. بعضی اوقات من [سیاحان] را از کنر می آورم تا نورستان را ببینند و به آنها می گویم که اینجا هیچ مشکلی وجود ندارد. آنها می آیند و چند شب اینجا می مانند و پس می روند.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

1 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500

کارخوبی است اخبار

پاسخ