اقتصاد

در تصاویر: بازگشت گوارا به بازار

نوشته خالد زیری

بتاریخ ۵ جدی، یک کارگر در ولسوالی کامه ولایت ننگرهارمصروف برداشت محصول نیشکر است. [خالد زیری]

بتاریخ ۵ جدی، یک کارگر در ولسوالی کامه ولایت ننگرهارمصروف برداشت محصول نیشکر است. [خالد زیری]

سید رحمان ۴۸ ساله بتاریخ ۵ جدی در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار مصروف گرفتن شیره نیشکر است. این شیره برای تهیه یک شیرینی سنتی بنام گوارا استفاده می شود. [خالد زیری]

سید رحمان ۴۸ ساله بتاریخ ۵ جدی در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار مصروف گرفتن شیره نیشکر است. این شیره برای تهیه یک شیرینی سنتی بنام گوارا استفاده می شود. [خالد زیری]

در این تصویر گرفته شده بتاریخ ۵ جدی سال ۱۳۹۸ کارگران افغان در یک کارگاه سنتی در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار مصروف تهیه گوارا از شیره نیشکر استند. [نورالله شیرزاده/ خبرگزاری فرانسه]

در این تصویر گرفته شده بتاریخ ۵ جدی سال ۱۳۹۸ کارگران افغان در یک کارگاه سنتی در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار مصروف تهیه گوارا از شیره نیشکر استند. [نورالله شیرزاده/ خبرگزاری فرانسه]

یک کارگر افغان بتاریخ ۵ جدی در یک کارگاه تهیه شیرینی گوارا در ولسوالی کامه مقداری نیشکر خشک را به تنور اضافه می کند. [خالد زیری]

یک کارگر افغان بتاریخ ۵ جدی در یک کارگاه تهیه شیرینی گوارا در ولسوالی کامه مقداری نیشکر خشک را به تنور اضافه می کند. [خالد زیری]

یک کارگر بتاریخ ۵ جدی در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار شیره نیشکر را قبل از این که پخته شده و به گوارا تبدیل شوند، به مدت کم از کم دو ساعت هم می زند. [خالد زیری]

یک کارگر بتاریخ ۵ جدی در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار شیره نیشکر را قبل از این که پخته شده و به گوارا تبدیل شوند، به مدت کم از کم دو ساعت هم می زند. [خالد زیری]

کارگران بتاریخ ۵ جدی در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار قبل از تهیه شیرینی گوارا مغز گردو را به شیره نیشکر نیم پز اضافه می کنند. [خالد زیری]

کارگران بتاریخ ۵ جدی در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار قبل از تهیه شیرینی گوارا مغز گردو را به شیره نیشکر نیم پز اضافه می کنند. [خالد زیری]

کارگاران شیره پخته شده نیشکر را بتاریخ ۵ جدی در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار به اشکال مختلف درمی آورند. [خالد زیری]

کارگاران شیره پخته شده نیشکر را بتاریخ ۵ جدی در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار به اشکال مختلف درمی آورند. [خالد زیری]

یک کارگر بتاریخ ۵ جدی در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار ساقه های نیشکر را بعد از برداشت حمل می کند. [خالد زیری]

یک کارگر بتاریخ ۵ جدی در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار ساقه های نیشکر را بعد از برداشت حمل می کند. [خالد زیری]

یک زارع بتاریخ ۵ جدی در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار آماده کاشت ساقه های برده شده نیشکر در مزارع دیگر می شود. [خالد زیری]

یک زارع بتاریخ ۵ جدی در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار آماده کاشت ساقه های برده شده نیشکر در مزارع دیگر می شود. [خالد زیری]

ننگرهار -- باشنده های ولسوالی کامه ولایت ننگرهار تهیه گوارا که یک شیرینی محبوب افغان ها است و از نیشکر تهیه می شود و طی سال های حکومت طاللبان از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ ناپدید شده بود را از سر گرفته اند.

قبل از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۱۳۷۵ ده ها کارگاه تهیه گوارا در ولسوالی کامه فعال بود، مگر همه این فابریکه ها طی حکومت طالبان تعطیل شدند.

یک دلیل عمده در دسترسی بودن گوارای ارزان پاکستانی بود.

مگر باشنده های ولایت ننگرهار گوارای تهیه شده در کامه را ترجیح می دهند؛ چون گوارای پاکستانی را بی کیفیت می داننند و به تولیدکننده گان پاکستانی که ممکن است از شکر مصنوعی ساخاراین استفاده کنند، اعتماد کرده نمی توانند.

بتاریخ ۵ جدی، یک کارگر در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار از شیره نیشکر گوارا درست می کند. [نورالله شیرزاده/ خبرگزاری فرانسه]

بتاریخ ۵ جدی، یک کارگر در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار از شیره نیشکر گوارا درست می کند. [نورالله شیرزاده/ خبرگزاری فرانسه]

حالا کامه چهار کارگاه دارد که اخیرا تولید این شیرینی محبوب را شروع کرده اند. همه این ها به جای ساخارین از شیره نیشکر استفاده می کنند.

شفیق‌الله، یک زارع ۳۵ ساله در قریه نورزی در ولسوالی کامه به سلام تایمز گفت: «در سال های قبل شکر زیاد اینجا تهیه نمی شد؛ زیرا عایدی نداشت. مردم از گوارای پاکستانی که حاوی ساخارین بود، استفاده می کردند.»

او گفت که باشنده گان محلی که نسبت به تاثیر ساخارین بر صحت بشر مشکوک بودند، بار دیگر به گوارای محلی روی آورده اند.

عبدالوارث تند، معاون ریاست کشاورزی ننگرهار، گفت که در ننگرهار «نیشکر فقط در ولسوالی کامه زراعت می شود.»

وی گفت که در کمتر از یکسال مقدار نیشکر برداشتی از ولسوالی کامه «تقریبا ۹۰ تن بوده است. انتظار می رود زراعت نیشکر و تهیه گوارا در سال روان به نسبت سال قبل افزایش یابد.»

وی گفت که تند مقدار گوارای تولیدی را اعلام نکرد. اما گفت که گوارای تولیدی در کامه اکنون در ساحات دیگر افغانستان فروخته می شوند.

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

0 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500