سلامتی

همکاری دوجانبه، به داکتران افغان فُرصت دریافت کمک از پاکستان را میدهد

نوشتهء اشفق یوسفزی

بتاریخ ۲۳ جدی، یک زن افغان منتظر است تا در مرکز لیشمانیاسیس در شفاخانه مموریال نصیرالله خان بابر در پیشاور تداوی شود. [اداره صحت عامه خیبرپختونخوا]

بتاریخ ۲۳ جدی، یک زن افغان منتظر است تا در مرکز لیشمانیاسیس در شفاخانه مموریال نصیرالله خان بابر در پیشاور تداوی شود. [اداره صحت عامه خیبرپختونخوا]

پشاور -- افزایش همکاری میان افغانستان و پاکستان فُرصت این را مهیا نموده است تا پاکستان برای داکتران افغان زمینهء‌ آموزش مسلکی را فراهم نموده و آنها را قادر به ارایهء خدمات بیشتر به مریضان در شفاخانه های افغانستان نمایند.

دکتر حشمت پاینده خیل، از جلال آباد، گفت که تروریسم باعث شده بسیاری از تاسیسات صحی در افغانستان بسختی به کارشان ادامه دهند. او به پاکستان فوروارد گفت: «مگر کمک های پاکستان نظامی صحی ما را بهبود می بخشد.»

پاینده خیل، یکی از اعضای گروه متشکل از ده داکتر است که در یک کورس تعلیمی دو ماهه در رابطه با امراض کلیوی در مجتمع صحی حیات آباد در پیشاور اشتراک کرده اند. این دوره بتاریخ ۲۰ جدی شروع شده است.

او گفت: «ما در شفاخانه جنه که توسط حکومت پاکستان با هزینه ۱۸ ملیون دالر به هدف ارائه خدمات صحی به مریضان کلیوی احداث شده است، کار خواهیم کرد. این شفاخانه ۴۰۰ بستری در کابل احتمالا در ماه قوس افتتاح خواهد شد.»

داکرتان افغان در یک پروگرام تعلیمی در انستیتوت امراض کلیوی در مجتمع صحی حیات آباد در پیشاور بتاریخ ۲۶ جدی مشاهده می شوند. [اداره صحت عامه خیبرپختونخوا]

داکرتان افغان در یک پروگرام تعلیمی در انستیتوت امراض کلیوی در مجتمع صحی حیات آباد در پیشاور بتاریخ ۲۶ جدی مشاهده می شوند. [اداره صحت عامه خیبرپختونخوا]

وی گفت که پنج گروه متشکل از ده داکتر افغان طی دوره های دو ماهه در زمینه های تشخیص و تداوی مریضان کلیوی تعلیم خواهند دید.

داکتر نواز خان، یک مربی پاکستانی در این بیمارستان، به پاکستان فوروارد گفت: «بعض از این داکتران به شفاخانه کلیوی نیشتر در جلال آباد که آن هم توسط پاکستان احداث شده،‌ فرستاده خواهند شد. مطابق برنامه قرار است که آن شفاخانه در ماه اسد آینده افتتاح شود.»

خان گفت که او و سایر داکتران پاکستان ماه قوس گذشته از کابل و جلال آباد بازدید کردند تا نحوه انجام دیالیز و مدیریت مریضان را به داکتران و تکنیسین ها تعلیم بدهند.

ارتقاء مراقبت ها

داکتر جواد خان، یک متخصص توبرکلوز،‌ در شفاخانه تعلیمی خیبر در پیشاور گفت: «که او و سایر داکتران پاکستانی مرتبا به افغانستان می روند تا به کارکنان بخش صحی در آنجا جدیدترین تکنالوژی های به کار رفته در تشخیص و تداوی توبرکلوز را معرفی کنند.»

او به پاکستان فوروارد گفت: «ما همچنان داروهای جدید و خدمات تحقیقاتی [در افغانستان] را معرفی کرده ایم.»

وی گفت که داکتران پاکستانی تا اکنون در حدود ۷۰ داکتر و نرس افغان را در زمینه مراقبت و رسیدگی به موارد ابتلا به توبرکلوز تعلیم داده اند که اکنون آنها در شفاخانه های مختلف در افغانستان کار می کنند.

داکتر باز محمد، یک داکتر در این شفاخانه که همکار پروگرام صحت مادر و طفل در خیبرپختونخوا است، ‌گفت که مریضان افغان از جهت دریافت مراقبت های پزشکی با کیفیت با دشواری مواجه استند و در قبال امراض آسیب پذیرند.

او به پاکستان فوروارد گففت: «ما توافقی داریم که تحت آن ۲۰۰ داکتر، کمک داکتر، و نرس را طی پنج سال گذشته تعلیم داده ایم تا به این ترتیب تاسیسات مادر و طفل و صحت عامه را در ساحات مختلف افغانستان تقویت کنیم.»

او گفت: «کسانی که تعلیم شان داده ایم، حالا بحیث مربی در افغانستان کار می کنند.»‌

ارتقاء خدمات صحی

امیر محمود کیانی، وزیر فدرال پاکستان، در زمینه خدمات صحی، به پاکستان فوروارد گفت که پاکستان برای ارتقاء زیرساخت های صحی در افغانستان سال ها کمک کرده است.

او گفت که این کوشش بخشی از یک رشته کمک ها و پروژه های انکشافی به ارزش ۵۰۰ ملیون دالر است که بسال ۱۳۸۶ تحت چوکات پروگرام کمک های تخنیکی پاکستان شروع شد.

کیانی گفت که ۱۸ داکتر افغان از ماه ثور آینده در چارچوب بخشی از این طرح تحت یک برنامه تعلیمی شش ماهه در انستیتوت ارولوژی و پیوند سند در کراچی قرار خواهند گرفت.

او گفت که بر علاوه خدمت به مریضان افغان در پیشاور، اسلام آباد، کویته، و کراچی داکتران پاکستانی افغان ها را در شفاخانه های محلی شان نیز تداوی کردند.

او گفت:‌ «ما مراکز سوختگی ۲۰ بستری را در هر دو، کابل و هرات، تاسیس کرده ایم و در آنجا افغان ها را به رایگان تداوی می کنند.» او گفت که این مراکز با همکاری جرمنی احداث شده است.

کوشش های فرامرزی

حشام انعام‌الله خان، وزیر صحت عامه خیبرپختونخوا،‌ گفت که یکی از بهترین نمونه های همکاری در بخش درمان بین پاکستان و افغانستان، کوشش های انجام شده برای امحاء پولیو (فلج اطفال) است.

وی گفت که پاکستان و افغانستان از جمله آخرین کشورهای باقی مانده جهان استند که پولیو در آن شیوع دارد و تروریسم موجب شده است که موارد ابتلاء به پولیو در هر دو سمت مرز افزایش یابد. تنها کشور دیگر که با این معضل رو به رو است، نیجریا است.

برای کمک به پایان و ریشه کنی کامل این مریضی این دو کشور واقع در جنوب آسیا یک تلاش مشترک را برای واکسینه کردن همه کودکان در گذرگاه های مرزی شروع کرده اند.

پاکستان همچنان با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همکاری می کند تا در اختیار بیجا شده گان افغان مراقبت های صحی قرار دهد.

خان گفت: «داکتران ما به برگزاری کمپ های پزشکی رایگان در نزدیکی ساحات سرحدی، جایی که افغان ها خدمات صحی دریافت می کنند، اقدام کرده اند. خیبرپختونخوا با همکاری کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد تاسیاست صحی را در ساحات که بیجا شده گان افغان در آنها اقامت دارند، ‌تقویت کرده است.»

وی گفت که شفاخانه های پیشاور نیز خدمات صحی رایگان را به افغان ها ارائه داده اند. او افزود که کم از کم ۱۰ فیصد همه مریضان تداوی شده در پیشاور افغان استند و سایرین جهت تداوی به کویته می روند.

حمایت «سخاوتمندانه» پاکستان

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، از پاکستان به خاطر کمک به کشور اش برای ارتقاء خدمات صحی تشکر کرد.

او به پاکستان فوروارد گفت که طی ۱۰ سال گذشته پاکستان در حدود ۵۰۰۰ کارگر صحی -- بشمول هر دو مردان و زنان -- را بحیث بخش از توافق مان برای تقویت شبکه صحی افغانستان تعلیم داده است.

او گفت: «ما می خواهیم مردم ما به خدمات صحی بهتر دسترسی داشته و فشار امراض بر آنها کاهش یابد.»

او گفت: «طی دو دهه گذشته و به خاطر تروریسم بالغ بر نصف از تاسیاست صحی افغانستان آسیب دیده اند و این موجب شده است که مریضان در تداوی شان با مشکل مواجه شوند.»

فیروز گفت: «پاکستان سخاوتمندانه از ما حمایت کرده است تا تداوی زنان و اطفال را میسر نموده، در همین حال مریضان مبتلا به ایدز جهت تشخیص و دریافت داروهای رایگان به پیشاور فرستاده می شوند.»‌

او گفت: «حکومت پاکستان پروسه صدور ویزه را برای مریضان که جهت تداوی به آنجا می آیند، تسهیل کرده است. مریضان در مرز ویزه می گیرند و این به آنها کمک می کند به شفاخانه های پاکستانی دسترسی سریع داشته باشند.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

2 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500

ما میخواهیم کی مردم ما به تداوی بهتر دسترسی داشته باشد .بعضی از مردم پول دار افغانستان به خاطر تداوی سفر به پاکستان و هندوستان میکند ولی مردم غریب توان سفر برای تداوی به کشور دیگری ندارد تشکر میکنیم از پاکستان که در بخش طبی با داکتران افغانستان کمک میکند تا مریضان ما در ملک خود تداوی بهتر شود .

پاسخ

اگر این طور باشد، خیلی خوب خواهد بود. خداوند موجب همکاری متقابل بین آنها شود. داکتر علی الله مرادزی

پاسخ