سلامتی

آزمایش غیرمعمولی واکسین ویروس کرونای چین تحلیلگران را متعجب ساخت
سلامتی
کشورهای سراسر جهان از 'دیپلوماسی واکسین' چین ابراز ناراحتی می کنند
سلامتی
رخنه از لابراتوار حکومتی چین، سؤالاتی را در مورد کووید-۱۹ ایجاد کرده است
سلامتی
هکران چینایی و روسی جنگ استخباراتی بر سر تحقیقات واکسین کووید-۱۹ را شدت بخشیدند
سلامتی
پاسخ های ضعیف به کووید-۱۹، ضعف رژیم های مستبد را نشان می دهد
سلامتی
ایران معتادین مواد مخدر را به نیمروز اخراج کرد، و عواقب آن را بر دوش افغان ها گذاشت
سلامتی
نظرسنجی: اکثریت داکتران روسی تطبیق واکسین کووید-۱۹ مسکو را توصیه نمی کنند
سلامتی
زندگی در ووهان، زادگاه کووید-۱۹، اکنون مانند یک میله است
سلامتی
حتی ایران ویروس زده نیز بالای «واکسین» روسی شک دارد
سلامتی
دانشمندان هشدار می دهند که واکسین روسی ممکن از کووید-۱۹ خطرناکتر باشد
سلامتی