سلامتی

قدرت بخشی به زنان جهت خدمات صحی بهتر در افغانستان

بانک جهانی

پروگرام های تعلیم قابله های محلی (سی ام ای) و تعلیم نرس جهت صحت محلی (سی اچ اِن ای) که با حمایه پروگرام تقویت سیستم اقدام صحی در وضعیت انتقالی (صحت) اجرا شده خانم های شاغل در سکتور صحت را تعلیم می دهد تا پکیج های ابتدایی خدمات صحی را در 13 ولسوالی ولایت کابل ارائه دهند. [مستشاری رومی/ بانک جهانی]

پروگرام های تعلیم قابله های محلی (سی ام ای) و تعلیم نرس جهت صحت محلی (سی اچ اِن ای) که با حمایه پروگرام تقویت سیستم اقدام صحی در وضعیت انتقالی (صحت) اجرا شده خانم های شاغل در سکتور صحت را تعلیم می دهد تا پکیج های ابتدایی خدمات صحی را در 13 ولسوالی ولایت کابل ارائه دهند. [مستشاری رومی/ بانک جهانی]

ولایت کابل -- یک تصویر تمام رنگ بدن انسان روی صفحه به نمایش درآمده است. پرده های ضخیم جلوی تابش آفتاب را گرفته اند و تنها روشنایی در صنف درخشش نوک قلم هایی است که زنان جوان با جدیت از آنها جهت یادداشت استفاده می کنند. دیوارها با پوسترهای صحی و تناسب جسمانی پوشیده شده اند. مدرس از یک چوب اشاره جهت توضیح تصویر استفاده می کند و هر از گاه مکس می کند تا از درک مطلب توسط محصلین اطمینان یابد.

این برنامه یک صبح معمولی دوشنبه در صنف تعلیم نرس جهت صحت محلی (سی اچ اِن ای) است. زنان از 13 ولسوالی مختلف ولایت کابل تحت تعالیم فشرده استند تا سال بعد و وقت فارغ التحصیل شدن به نرس های کاملا تعلیم دیده تبدیل شده باشند. آنها بخشی از یک مداخله سازمان یافته جهت تعلیم قابله ها و نرس ها توسط پروگرام تقویت سیستم اقدام صحی در وضعیت انتقالی (صحت) هستند تا ظرفیت کارکنان صحی جهت ارائه یک پکیج ابتدایی از خدمات صحی را بلند ببرند.

هدف از پروگرام صحت که تحت وزارت صحت عامله فعالیت می کند، توسعه محدوده، کیفیت، و پوشش سرویس های صحی ارائه شده به مردم خصوصا به تهیدستان، می باشد. این پروگرام مورد حمایه انجمن توسعه بین المللی (آی دی اِی)، صندوق فقیرترین کشورهای گروپ بانک جهانی، و صندوق امانی بازسازی افغانستان (اِی آر تی اف) با مشارکت چندین دونر قرار دارد.

صنف های تعلیم نرس به موازات پروگرام های تعلیم قابله های محلی (سی ام ای) برگزار می گردد. هدف هر دو پروگرام تعلیم و قدرت بخشیدن به زنان افغان است تا آنها نقش فعال در پروسه انکشاف کشورشان ایفا کنند. گروپ حال حاضر محصلین در خوشحال خان در ساحه غربی شهر کابل، از 24 محصل تعلیم نرس جهت صحت محلی و 25 محصل پروگرام های تعلیم قابله های محلی تشکیل شده است.

پروگرام صحت نحوه ارائه خدمات صحی را بسیار بهبود بخشیده و هماهنگی مابین مراکز صحی و ادارات صحت عامه ولسوالی ها و ولایت ها را تقویت کرده است. [مستشاری رومی/ بانک جهانی]

پروگرام صحت نحوه ارائه خدمات صحی را بسیار بهبود بخشیده و هماهنگی مابین مراکز صحی و ادارات صحت عامه ولسوالی ها و ولایت ها را تقویت کرده است. [مستشاری رومی/ بانک جهانی]

دکتر خلیل عمر، مدیر فنی سازمان خیریه موو که یک سازمان غیردولتی افغان است و تحت پروگرام صحت مراقبت های صحی و سرویس های تعلیمی ارائه می دهد، گفت: «همه آنها شوق دارند تا سال آینده تحصیلاتشان را تکمیل کنند و به حیث نرس ها و قابله ها تمام وقت مصروف به اشتغال شوند.»

سرویس های اجتماعی

پریسا، یک دانشجوی تعلیم نرس جهت صحت محلی، از ولسوالی فرزه، می گوید: «هدف من تحصیل در رشته پرستاری است. ما درس های تئوری و عملی را فرا می گیریم. من تا حال مطالب زیادی را از این پروگرام یاد گرفته ایم و می خواهم در یک کلینیک صحی اشتغال پیدا کنم.»

اما فقط خواست و اراده نیست که این دانشجویان را به جلو حرکت می دهد. بلکه بسیاری از آنها تشنه ایجاد تغییر می باشند. بریشنا، یک دانشجوی 21 ساله در رشته قابلگی از ولسوالی پغمان، می گوید: «من وقتی 14 ساله بودم، یک زن در قریه من در دره زرگار موقع وضع حمل جان سپرد. از آن وقت من تصمیم گرفتم قابله شوم و به زنان کمک کنم. من حالا در رشته قابلگی تحصیل می کنم و می خواهم به مردم خود خدمت نمایم.»

این زنان وقتی از پروگرام های تعلیمی دو ساله فارغ می شوند، به مراکز صحی ولسوالی های خود ملحق می گردند تا پکیج های ابتدایی صحی را ارائه داده و به زنان مریض سرویس های صحی بدهند. داکتر عمر می گوید که این پروگرام های تعلیمی اثر بسیار زیادی در برطرف کردن کمبود کارکنان صحی زن در کشور خواهد داشت.

وی یادآور شد: «کمبود کارکنان صحی زن یک معضل معلوم برای ارائه سرویس های صحی در همه ولایت های افغانستان است. در بعضی موارد کارکنان صحی زن از همان ولسوالی نمی باشند و این موجب می شود که وقتی آنها جهت ملاقات با فامیلشان می روند، با معضل ظرفیت مواجه شوند. ما هیچ گزینه ای نداریم، جز آنکه بخش قابلگی را در این روزها تعطیل کنیم. حتی در کابل هم با کمبود کارکنان صحی خصوصا کارکنان زن مواجه استیم.»

تحت پروگرام صحت سازمان خیریه موو توسط وزارت صحت عامه به خدمت گرفته شده تا این پکیج ابتدایی سرویس های صحی را در 42 کلینیک صحی در 13 ولسوالی ولایت کابل ارائه دهد. این قرارداد یکی از مشارکت های مبتنی بر عملکرد بین وزارت صحت عامه و سازمان های دولتی است تا پکیج های خدمات صحی ابتدایی و سرویس های اساسی شفاخانه ای تحت پروگرام صحت ارائه گردند. ارائه این سرویس های توسط سازمان های غیرانتفاعی از طریق سیستم معلومات مدیریتی صحی و یک نهاد ثالث مرتبا نظارت می شود.

[گروپ بانک جهانی استفاده از این مطلب را به شرط رعایت مقررات و شرایط ذکر شده در وبسایت خود http://www.worldbank.org/terms مجاز کرده است.]

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

1 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500

وای! خیلی عالی است!!! اول این که افغانستان به انکشاف در سکتور صحت ضرورت دارد. از بانک جهانی بابت ارائه سرویس های صحی به افغان ها تشکر می کنم. از شما هم بابت انتقال این خبر به ما تشکر می کنم.

پاسخ