امنیت

استقبال کنر از تسلیم شدن ده ها جنگجوی طالبان به پروسهء صلح

نوشتهء خالد زیری

دا مشرقی محاذ (جبهه ساحه شرقی) یک واحد رزمی طالبان به شمول 45 جنگجو در ولایت کنر به پروسهء صلح ملحق گردیده است. این گروپ قبلا و طی 15 سال گذشته در خاص کنر، سرکانو، نورگل، و تعداد دیگر از ولسوالی های این ولایت مصروف جنگ با حکومت بود. این بزرگترین گروپ است که طی مدت زیادتر از یک دهه تسلیم می شود. وحیدالله کلیم زی، والی ولایت کنر، مصروف سخنرانی در این مراسم است. [سلام تایمز]

کنر -- دا مشرقی محاذ (جبهه ساحه شرقی) یک واحد رزمی طالبان به شمول 45 جنگجو در ولایت کنر به پروسهء صلح ملحق گردیده است.

این گروپ قبلا و طی 15 سال گذشته در خاص کنر، سرکانو، نورگل، و تعداد دیگر از ولسوالی های این ولایت مصروف جنگ با حکومت بود. این بزرگترین گروپ است که طی مدت زیادتر از یک دهه تسلیم می شود.

مقامات حکومت محلی یک کاروان موتری را جهت اسکورت ستیزه جویان سابق طالبان از ولسوالی خاص کنر به اسدآباد، مرکز این ولایت، جایی که مراسم استقبال در تاریخ 10 عقرب در آن برگزار شد، ترتیب دادند. سلام تایمز شاهد این رویداد بود.

خوشامد به صلح

وحیدالله کلیم زی، والی کنر، طی این مراسم گفت: «ما به این برادران که از جنگ دست کشیده و به این حکومت اسلامی و مشروع پیوسته اند تا به آوردن امنیت کمک کنند و خونریزی های زیادتر در کشور را متوقف نمایند، خوشامد می گوییم.»

ستیزه جویان طالب در تاریخ 10 عقرب در اسدآباد در صف منتظرند تا اسلحه شان را مقامات امنیتی کنند. [خالد زیری]

ستیزه جویان طالب در تاریخ 10 عقرب در اسدآباد در صف منتظرند تا اسلحه شان را مقامات امنیتی کنند. [خالد زیری]

ستیزه جویان طالب در تاریخ 10 عقرب در اسدآباد اسلحه شان را تسلیم می کنند. [خالد زیری]

ستیزه جویان طالب در تاریخ 10 عقرب در اسدآباد اسلحه شان را تسلیم می کنند. [خالد زیری]

والی این ولایت گفت: «اگر کنر یک دروازه به جهاد باشد، یک دروازه به صلح نیز خواهد بود و سایر گروپ ها آماده اند تا به پروسهء صلح ملحق شوند.»

سمیع الله ملنگ یار، قوماندان این گروپ، در این مراسم گفت: «ما تا اکنون مصروف نبرد بودیم. اما نمی دانستیم که مصروف ویران کردن کشورمان استیم.»

ملنگ یار گفت: «ما فکر می کردیم آن یک جنگ برای اسلام بود. به ما گفته شده بود همهء کارکنان حکومتی باید کشته شوند و به همین دلیل ما می جنگیدیم.»

وی گفت: «اما اکنون متوجه شده و فهمیده ایم که این جنگ برای اسلام نیست، بلکه ... برای خارجی ها و سیاست می باشد. بنا بر این، ما آمدیم و اسلحه مان را تسلیم کردیم و تمام کوشش مان را جهت مشارکت در بازسازی کشور خواهیم نمود.»

جمال الدین سیار، رئیس شورای ولایتی کنر، افغان ها را تشویق کرد تا به هم ملحق شوند و از جنگجویان خواست تا تسلیم گردند. او گفت: «اگر ما متحد نشویم، کشورمان زیادتر ویران خواهد شد و من از سایر مردان مسلح می خواهم که بیایند و به نفع دیگران نجنگند. این کشور به وحدت و بازسازی ضرورت دارد و به تفنگ و شمشیر ضرورت ندارد.»

وی گفت که اکنون زمان شمشیر نیست -- بلکه زمان بازسازی و صلح است. او افزود که حکومت باید فرصت های اشتغال را به شبه نظامیان سابق ارائه دهد تا آنها بتوانند زندگی صلح آمیزی داشته باشند.

انتظار پیوستن ستیزه جویان بیشتر به پروسهء صلح

محمد اسماعیل عندلیب، رئیس شورای صلح ولایت کنر، گفت که ملنگ یار برای مدت شش ماه ماهانه 8,000 افغانی (117 دالر) عایدی دریافت خواهد کرد. افراد تحت امر وی نیز 6,000 افغانی (87 دالر) عایدی خواهند گرفت.

وی افزود: «ما کوشش داریم به [آنها] تعلیمات مسلکی بدهیم و فرصت های اشتغال برایشان فراهم کنیم تا زنده گی شان بهبود یابد.»

هر دو، ملنگیار و کریم زی، گفتند تعداد زیادتر از جنگجویان طالب در آینده نزدیک به پروسهء صلح خواهند پیوست.

ملنگیار گفت که او با تعداد دیگر از قوماندانان طالبان گپ زده بود و آنها از قصد خود جهت تسلیم شدن در آینده نزدیک و زندگی کردن به حیث مردم ملکی به او گفته بودند.

کریم زی گفت: «تا اکنون 465 ستیزه جوی سابق مخالف حکومت در ولایت کنر به پروسهء صلح ملحق شدند و 45 تن دیگر هم این ها هستند که امروز [تسلیم شده اند]. به این ترتیب مجموع کل افرادی که در کنر به پروسهء صلح ملحق شده اند، به 510 نفر می رسد.» وی مدتی که طی آن 465 نفر دیگر تسلیم شده بودند را مشخص نکرد.

او گفت: «ما با 180 [جنگجو] دیگر که به زودی فعالیت های مسلحانه شان را متوقف خواهند کرد، گفتگو کرده ایم. ما هم اکنون مصروف مهیا کردن ورود آنها استیم.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

0 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500