حقوق زنان

در تصاویر: افسران اناث اردوی افغان در خارج از کشور آموزش تاکتیکی و تسلیحاتی را دریافت می کنند

سلام تایمز

در تصویر، یک افسر نظامی اردوی افغان به تاریخ ۲۱ قوس مشاهده می شود که، طی یک جلسه تمریناتی در آکادمی آموزش افسران در شهر چینای آماده می شود تا به هدف شلیک کند. [ارون سنکار/ای اف پی]

در تصویر، یک افسر نظامی اردوی افغان به تاریخ ۲۱ قوس مشاهده می شود که، طی یک جلسه تمریناتی در آکادمی آموزش افسران در شهر چینای آماده می شود تا به هدف شلیک کند. [ارون سنکار/ای اف پی]

در این تصویر دیده می شود که، افسران اردوی افغان به تاریخ ۲۱ قوس برای یک برنامه آموزشی در آکادمی آموزش افسران در شهر چینای آماده می شوند. [ارون سنکار/ای اف پی]

در این تصویر دیده می شود که، افسران اردوی افغان به تاریخ ۲۱ قوس برای یک برنامه آموزشی در آکادمی آموزش افسران در شهر چینای آماده می شوند. [ارون سنکار/ای اف پی]

در این تصویر، یک افسر نظامی اردوی افغان به تاریخ ۲۱ قوس مشاهده می شود که، طی یک جلسه تمریناتی در آکادمی آموزش افسران در شهر چینای، هدف را مشخص می کند. [ارون سنکار/ای اف پی]

در این تصویر، یک افسر نظامی اردوی افغان به تاریخ ۲۱ قوس مشاهده می شود که، طی یک جلسه تمریناتی در آکادمی آموزش افسران در شهر چینای، هدف را مشخص می کند. [ارون سنکار/ای اف پی]

در این تصویر دیده می شود که، افسران اردوی افغان به تاریخ ۲۱ قوس طی یک جلسه تمریناتی در آکادمی آموزش افسران در شهر چینای اهداف را مشخص می کنند. [ارون سنکار/ای اف پی]

در این تصویر دیده می شود که، افسران اردوی افغان به تاریخ ۲۱ قوس طی یک جلسه تمریناتی در آکادمی آموزش افسران در شهر چینای اهداف را مشخص می کنند. [ارون سنکار/ای اف پی]

در این تصویر دیده می شود که، افسران اردوی افغان به تاریخ ۲۱ قوس طی یک برنامه آموزشی در آکادمی آموزش افسران در شهر چینای در حال حرکت هستند. [ارون سنکار/ای اف پی]

در این تصویر دیده می شود که، افسران اردوی افغان به تاریخ ۲۱ قوس طی یک برنامه آموزشی در آکادمی آموزش افسران در شهر چینای در حال حرکت هستند. [ارون سنکار/ای اف پی]

در این تصویر دیده می شود که، افسران اردوی افغان به تاریخ ۲۱ قوس طی یک برنامه آموزشی در آکادمی آموزش افسران در شهر چینای در حال حرکت هستند. [ارون سنکار/ای اف پی]

در این تصویر دیده می شود که، افسران اردوی افغان به تاریخ ۲۱ قوس طی یک برنامه آموزشی در آکادمی آموزش افسران در شهر چینای در حال حرکت هستند. [ارون سنکار/ای اف پی]

در این تصویر دیده می شود که، افسران اردوی افغان به تاریخ ۲۱ قوس طی یک جلسه تمریناتی در آکادمی آموزش افسران در شهر چینای اهداف را مشخص می کنند. [ارون سنکار/ای اف پی]

در این تصویر دیده می شود که، افسران اردوی افغان به تاریخ ۲۱ قوس طی یک جلسه تمریناتی در آکادمی آموزش افسران در شهر چینای اهداف را مشخص می کنند. [ارون سنکار/ای اف پی]

در این تصویر دیده می شود که، افسران اردوی افغان به تاریخ ۲۱ قوس طی یک برنامه آموزشی در آکادمی آموزش افسران در شهر چینای در یک تمرین شلیک شرکت میکنند. [ارون سنکار/ای اف پی]

در این تصویر دیده می شود که، افسران اردوی افغان به تاریخ ۲۱ قوس طی یک برنامه آموزشی در آکادمی آموزش افسران در شهر چینای در یک تمرین شلیک شرکت میکنند. [ارون سنکار/ای اف پی]

در این تصویر، یک افسر نظامی اردوی افغان به تاریخ ۲۱ قوس مشاهده می شود که، طی یک جلسه تمریناتی در آکادمی آموزش افسران در شهر چینای، هدف را مشخص می کند. [ارون سنکار/ای اف پی]

در این تصویر، یک افسر نظامی اردوی افغان به تاریخ ۲۱ قوس مشاهده می شود که، طی یک جلسه تمریناتی در آکادمی آموزش افسران در شهر چینای، هدف را مشخص می کند. [ارون سنکار/ای اف پی]

در این تصویر، یک افسر نظامی زن اردوی افغان به تاریخ ۲۱ قوس مشاهده می شود که، طی یک برنامه آموزشی در آکادمی آموزش افسران در شهر چینای، از یک کلاشینکوف استفاده می کند. [ارون سنکار/ای اف پی]

در این تصویر، یک افسر نظامی زن اردوی افغان به تاریخ ۲۱ قوس مشاهده می شود که، طی یک برنامه آموزشی در آکادمی آموزش افسران در شهر چینای، از یک کلاشینکوف استفاده می کند. [ارون سنکار/ای اف پی]

در این تصویر دیده می شود که، افسران اردوی افغان به تاریخ ۲۱ قوس در آکادمی آموزش افسران در شهر چینای قبل از یک تمرین شلیک در حال حرکت هستند. [ارون سنکار/ای اف پی]

در این تصویر دیده می شود که، افسران اردوی افغان به تاریخ ۲۱ قوس در آکادمی آموزش افسران در شهر چینای قبل از یک تمرین شلیک در حال حرکت هستند. [ارون سنکار/ای اف پی]

چینای، هند -- بیست نفر از افسران اناث اردوی ملی افغان به تازگی یک برنامه آموزشی چهار هفته ای را در آکادمی آموزش افسران در شهر چینای هند، به پایان رسانده اند.

به گزارش تایمز آف اندیا، این آموزش از تاریخ ۳ قوس آغاز شد.

این نصاب درسی شامل آموزش بدنی، آموزش سلاح، آموزش تاکتیکی، رهبری، مدیریت منابع بشری و تکنالوژی معلوماتی و همچنان آموزش زبان انگلیسی است.

این سومین سال پیاپی است که زنان از اردوی ملی افغان در آکادمی آموزش افسران آموزش دیده اند. سال گذشته، ۱۹ افسر اناث اردوی ملی افغان در برنامه یک ماهه آموزش ویژه جنگی شرکت کردند. . In 2017, در سال ۱۳۹۶، ۲۰ زن افغان در این آموزش شرکت کردند.

در این تصویر، یک افسر نظامی اردوی افغان به تاریخ ۲۱ قوس مشاهده می شود که، طی یک جلسه تمریناتی در آکادمی آموزش افسران در شهر چینای، هدف را مشخص می کند. [ارون سنکار/ای اف پی]

در این تصویر، یک افسر نظامی اردوی افغان به تاریخ ۲۱ قوس مشاهده می شود که، طی یک جلسه تمریناتی در آکادمی آموزش افسران در شهر چینای، هدف را مشخص می کند. [ارون سنکار/ای اف پی]

آکادمی آموزش افسران یگانه مرکز آموزش نظامی در هند است که به زنان و مردان آموزش می دهند. این آکادمی از چندین سال بدینسو مردان نظامی افغانستان را آموزش می دهد.

وزارت دفاع افغانستان قصد دارد تا ۵۰۰۰ نفر زنان بیشتر را استخدام کند تا به اردوی ملی افغان به منظور تلاش برای نمایندگی بهتر نظام از مردم افغان و کمک به انجام عملیات تلاشی مؤثرتر، بپیوندند.

فواد امان سخنگوی وزارت دفاع گفت، بیش از ۲۰۰۰ نفر زنان در اردوی ملی خدمت می کنند.

وی گفت، ده ها سرباز اناث افغان آموزش نظامی را «در خارج از کشور و صدها نفر دیگر در این کشور» دریافت می کنند.

منیره یوسف زاده، معاون وزیر دفاع برای تعلیم و پرسونل به تاریخ ۲۸ قوس گفت، به زودی تعدادی از سربازان زن برای دریافت آموزش های نظامی به امارات متحده عربی سفر خواهند کرد.

وی در فیسبوک نوشت، «برای اولین بار، یک توافق مبنی بر اعزام تعدادی از پرسونل زن نظامی برای آموزش در سال آینده و سال دیگر انجام شد.»

[نجیب الله از کابل در این گزارش همکاری کرده است.]

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

4 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500

بسیار عالی به امید روز که افغانستان بی درد و جنک باشه

پاسخ

حضور زنان در تمام عرصه های حکومتی بسیار خوب است. دولت افغانستان شرایط بسیار خوبی را برای زنان در ادارات دولتی خصوصا اردو وپولیس ملی فراهم نموده است اما مشکل اساسی این است که محیط کاری آنچنان که باید مساعد باشد هنوز مساعد نشده است. وزنان خود باید با درایت وبدون تکیه به کسی یک محیط مطلوب را ایجاد نمایند تا کسی نتواند از آنها برای از بین بردن رقیبان خویش ویا همر ابزار دست کسان دیگر شوند .

پاسخ

من با این اقدام موافق نیستم.

پاسخ

منم میخام بیام.☹

پاسخ