رسانه

در حالیکه جهان همچنان با همه گیر دست و پنجه نرم می کند، چین از عادی بودن وضعیت خود می بالد
رسانه
در حالیکه جهان همچنان با همه گیر دست و پنجه نرم می کند، چین از عادی بودن وضعیت خود می بالد
فیسبوک کمپاین مرتبط با کریملین را شناسایی کرد که قصد داشت در ایالات متحده را هرج و مرج ایجاد کند
رسانه
فیسبوک کمپاین مرتبط با کریملین را شناسایی کرد که قصد داشت در ایالات متحده را هرج و مرج ایجاد کند
خودنمایی بیجینگ به عنوان قهرمان کووید-۱۹، با نقش واقعی آن در این همه گیر متناقض است
رسانه
خودنمایی بیجینگ به عنوان قهرمان کووید-۱۹، با نقش واقعی آن در این همه گیر متناقض است
تحقیقات نشان می دهد که آمار مرگ و میر در ایران بر اثر کووید-۱۹، سه برابر آنچه است که رسماً اعلام شده بود
رسانه
تحقیقات نشان می دهد که آمار مرگ و میر در ایران بر اثر کووید-۱۹، سه برابر آنچه است که رسماً اعلام شده بود
توییتر ۱۷۰ هزار حساب را که با کمپاین های معلومات نادرست چینایی مرتبط بودند حذف کرد
رسانه
توییتر ۱۷۰ هزار حساب را که با کمپاین های معلومات نادرست چینایی مرتبط بودند حذف کرد
چین و روسیه در زمینه گسترش معلومات نادرست ویروس کرونا همکاری خود را تقویت کردند
رسانه
چین و روسیه در زمینه گسترش معلومات نادرست ویروس کرونا همکاری خود را تقویت کردند
اعضای جی ۷ چین را به دلیل کمپاین معلومات نادرست راجع به ویروس کورونا سرزنش کردند
رسانه
اعضای جی ۷ چین را به دلیل کمپاین معلومات نادرست راجع به ویروس کورونا سرزنش کردند
مرگ البغدادی، آشفتگی های عمده ای را در تلاش های پیام رسانی شعبه خراسان داعش آشکار ساخت
رسانه
مرگ البغدادی، آشفتگی های عمده ای را در تلاش های پیام رسانی شعبه خراسان داعش آشکار ساخت
داعش ویدیوهای اجسادی را که در جاده ها کشیده شده بودند، بر اپلیکیشن نوجوانان تیک توک نشر کردند
رسانه
داعش ویدیوهای اجسادی را که در جاده ها کشیده شده بودند، بر اپلیکیشن نوجوانان تیک توک نشر کردند
دستگاه رسانه ای داعش نشانه های عمده ای از خرابی را نشان می دهد
رسانه
دستگاه رسانه ای داعش نشانه های عمده ای از خرابی را نشان می دهد