رسانه

تحقیقات نشان می دهد که آمار مرگ و میر در ایران بر اثر کووید-۱۹، سه برابر آنچه است که رسماً اعلام شده بود
رسانه
تحقیقات نشان می دهد که آمار مرگ و میر در ایران بر اثر کووید-۱۹، سه برابر آنچه است که رسماً اعلام شده بود
توییتر ۱۷۰ هزار حساب را که با کمپاین های معلومات نادرست چینایی مرتبط بودند حذف کرد
رسانه
توییتر ۱۷۰ هزار حساب را که با کمپاین های معلومات نادرست چینایی مرتبط بودند حذف کرد
چین و روسیه در زمینه گسترش معلومات نادرست ویروس کرونا همکاری خود را تقویت کردند
رسانه
چین و روسیه در زمینه گسترش معلومات نادرست ویروس کرونا همکاری خود را تقویت کردند
اعضای جی ۷ چین را به دلیل کمپاین معلومات نادرست راجع به ویروس کورونا سرزنش کردند
رسانه
اعضای جی ۷ چین را به دلیل کمپاین معلومات نادرست راجع به ویروس کورونا سرزنش کردند
مرگ البغدادی، آشفتگی های عمده ای را در تلاش های پیام رسانی شعبه خراسان داعش آشکار ساخت
رسانه
مرگ البغدادی، آشفتگی های عمده ای را در تلاش های پیام رسانی شعبه خراسان داعش آشکار ساخت
داعش ویدیوهای اجسادی را که در جاده ها کشیده شده بودند، بر اپلیکیشن نوجوانان تیک توک نشر کردند
رسانه
داعش ویدیوهای اجسادی را که در جاده ها کشیده شده بودند، بر اپلیکیشن نوجوانان تیک توک نشر کردند
دستگاه رسانه ای داعش نشانه های عمده ای از خرابی را نشان می دهد
رسانه
دستگاه رسانه ای داعش نشانه های عمده ای از خرابی را نشان می دهد
اسپوتنیک به علت نشر کردن معلومات نادرست، از نشست جهانی رسانه ها تحریم شد
رسانه
اسپوتنیک به علت نشر کردن معلومات نادرست، از نشست جهانی رسانه ها تحریم شد
در حالیکه گفتگو های صلح جریان دارد،‌ رسانهٔ حامی القاعده برای طالبان بازاریابی میکند
رسانه
در حالیکه گفتگو های صلح جریان دارد،‌ رسانهٔ حامی القاعده برای طالبان بازاریابی میکند
برنامه های تلوزیون ایران با هدف توهین به افغان ها خشم آنها را برانگیخت
رسانه
برنامه های تلوزیون ایران با هدف توهین به افغان ها خشم آنها را برانگیخت