رسانه

نفوذ ایران به رسانه های افغانستان سعی در تضعیف آزادی روزنامه نگاری دارد
رسانه
نفوذ ایران به رسانه های افغانستان سعی در تضعیف آزادی روزنامه نگاری دارد
محکومیت «تعلیمات» ژورنالیستان افغان توسط ایران بحیث شست و شوی مغزی
رسانه
محکومیت «تعلیمات» ژورنالیستان افغان توسط ایران بحیث شست و شوی مغزی
یک رسانه داعش که زمانی قدرتمند بود حالا اهمیت اش را از دست داده است
رسانه
یک رسانه داعش که زمانی قدرتمند بود حالا اهمیت اش را از دست داده است
افغان ها به دنبال یافتن راه های مبارزه با جنگجویان ماهر در اینترنت استند
رسانه
افغان ها به دنبال یافتن راه های مبارزه با جنگجویان ماهر در اینترنت استند
خبرنگاران پاکستانی نیز حملهٔ داعش بر رسانه ای افغانستان را محکوم کردند
رسانه
خبرنگاران پاکستانی نیز حملهٔ داعش بر رسانه ای افغانستان را محکوم کردند
امرالله صالح: سپوتنیک افغانستان عمدتاً حاوی 'اخبار دروغ' است
رسانه
امرالله صالح: سپوتنیک افغانستان عمدتاً حاوی 'اخبار دروغ' است
مسئولین افغان: اسپوتنیک یک رسانه شایعه پراکن مبتنی بر دروغ است
رسانه
مسئولین افغان: اسپوتنیک یک رسانه شایعه پراکن مبتنی بر دروغ است
خبرنگاران زن افغان با وجود تهدیدات به کار شان ادامه می دهند
رسانه
خبرنگاران زن افغان با وجود تهدیدات به کار شان ادامه می دهند
خشم و غضب افغان ها نسبت به حمله داعش به ساختمان رادیو تلویزیون افغانستان در جلال آباد
رسانه
خشم و غضب افغان ها نسبت به حمله داعش به ساختمان رادیو تلویزیون افغانستان در جلال آباد
مراکز جدیدی با هدف محافظت از زنان ژورنالیست در افغانستان
رسانه
مراکز جدیدی با هدف محافظت از زنان ژورنالیست در افغانستان