بشري حقونه

په ایران کې د افغان تنکي ځوان شکنجې غوسه راوپاروله او وغندل شوه
بشري حقونه
په ایران کې د افغان تنکي ځوان شکنجې غوسه راوپاروله او وغندل شوه
ملکي خلک وایي د طالبانو له خوا د سپر په توګه د انسانانو استعمال د هغوی کمزورتیا او ظلم ښیي
بشري حقونه
ملکي خلک وایي د طالبانو له خوا د سپر په توګه د انسانانو استعمال د هغوی کمزورتیا او ظلم ښیي
طالبان د وچکالۍ په بهانه، 'بشري' مرسته غواړي
بشري حقونه
طالبان د وچکالۍ په بهانه، 'بشري' مرسته غواړي
د اواز افغانستان چټک لین په ۱ ټیلیفون معلومات او مرسته وړاندې کوي
بشري حقونه
د اواز افغانستان چټک لین په ۱ ټیلیفون معلومات او مرسته وړاندې کوي
د ماشومانو د ساتنې موسسې د جلال اباد پر دفتر د داعش له برید څخه وروسته په افغانستان کې خپل کارونه وځنډول
بشري حقونه
د ماشومانو د ساتنې موسسې د جلال اباد پر دفتر د داعش له برید څخه وروسته په افغانستان کې خپل کارونه وځنډول
د سوریې جګړې ته استخدام شوي افغانان په فقروهلي ایران کې له ماتو وعدو سره مخامخ شوي دي
بشري حقونه
د سوریې جګړې ته استخدام شوي افغانان په فقروهلي ایران کې له ماتو وعدو سره مخامخ شوي دي
ایران په افغان ماشومانو باندې له اخراج څخه مخکې سخت کارونه کوي او وهل ورکوي
بشري حقونه
ایران په افغان ماشومانو باندې له اخراج څخه مخکې سخت کارونه کوي او وهل ورکوي
افغانستان په ایران باندې د سوریې جګړې ته د ماشومانو په لېږلو سخت انتقاد وکړ
بشري حقونه
افغانستان په ایران باندې د سوریې جګړې ته د ماشومانو په لېږلو سخت انتقاد وکړ
د داعش د جنګیالیو د ماشومانو پالنه عراق ته ورپاتې ده
بشري حقونه
د داعش د جنګیالیو د ماشومانو پالنه عراق ته ورپاتې ده
په کابل کې، د ملګرو ملتونو مشر د سولې او د زیاتې بشردوستانه مرستې غوښتنه وکړه
بشري حقونه
په کابل کې، د ملګرو ملتونو مشر د سولې او د زیاتې بشردوستانه مرستې غوښتنه وکړه