امنیت

تسلیم شدن خانوادۀ محسود ضربۀ سنگینی را بر پیکرۀ تحریک طالبان پاکستان وارد آورده است

نوشتۀ ظاهرشاه

حکیم الله محسود، رئیس پیشین تحریک طالبان پاکستان، در سال 2009 در یک کنفرانس خبری در ایجنسی اوراکزی صحبت می کند. برادر و عموی وی در تاریخ 18 ژوئن در ایجنسی کرم خود را تسلیم نیروهای دولتی کردند. [ظاهرشاه]

حکیم الله محسود، رئیس پیشین تحریک طالبان پاکستان، در سال 2009 در یک کنفرانس خبری در ایجنسی اوراکزی صحبت می کند. برادر و عموی وی در تاریخ 18 ژوئن در ایجنسی کرم خود را تسلیم نیروهای دولتی کردند. [ظاهرشاه]

پیشاور -- مقامات رسمی و تحلیلگران امنیتی می گویند که تحریک طالبان پاکستان که تاکنون در نتیجۀ عملیات ضد ستیزه جویی ضرب عضب دچار خسارات شدیدی شده است، در آخر هفتۀ گذشته و در نتیجۀ جدا شدن شش تن از رهبران کلیدی خود ضربۀ سنگین دیگری را متحمل شد.

ایجاز محسود، برادر، و خیر محمد محسود عموی حکیم الله محسود، رهبر فقید تحریک طالبان پاکستان، در میان شش رهبر تحریک طالبان پاکستان بودند که در شامگاه 18 ژوئن سلاح های خود را بر زمین نهادند.

حکیم الله محسود در ماه نوامبر سال 2013 در وزیرستان شمالی کشته شد. عملیات ضرب عضب از ماه ژوئن سال 2014 تاکنون ادامه داشته است.

به گزارش رسانه ها، این شش شبه نظامی در ایجنسی خرم علیا در نزدیکی مرز افغانستان تسلیم شدند.

به گفتۀ مقامات رسمی، از آنها در منطقۀ درۀ اسماعیل خان مورد بازجویی خواهد شد و احتمالا در یک مرکز بازپروری ارتش در سوات تحت بازپروری قرار خواهند گرفت.

آغاز یک پایان

این تازه ترین مورد تصمیم رهبران بلندپایۀ تحریک طالبان پاکستان بیانگر نابودی این جنبش در آینده ای نزدیک است. به گفتۀ ناظران اعضای این گروه از رویارویی در برابر نیروهای خستگی ناپذیر دولتی می گریزند و در کوه های موجود در امتداد مرز پاکستان و افغانستان پناه می گیرند و یا به گروه های دیگر تروریستی می پیوندند.

صفدر داور، یک روزنامه نگار اهل وزیرستان شمالی، به آسیای میانه آنلاین گفت که تسلیم شدن ایجاز و خیرمحمد محسود بیانگر آن است که کل خانوادۀ محسود از نبرد دست خواهند کشید.

او اظهار داشت: «این یک ضربۀ سنگین نمادین و واقعی بر پیکرۀ تحریک طالبان پاکستان است.»

داور گفت: «[تحریک طالبان پاکستان] از این هم ضعیف تر خواهد شد و هم اکنون در آستانۀ نابودی قرار دارد.»

داور گفت که بسیاری از دیگر افراد خانوادۀ محسود صفوف رهبری تحریک طالبان پاکستان را ترک کردد که از آن حمله می توان به شهریار محسود، که در سال 2014 تسلیم شد، و همچنین خان سعید سنجا که به آغوش طالبان افغان گریخت، اما در ماه نوامبر آینده طی نبردی در افغانستان کشته شد، اشاره کرد.

داور ادامه داد: «این پایانی بر نقش خاندان محسود در تحریک طالبان پاکستان است. این خبر خوبی برای ... منطقه است. اما خبر شومی برای تحریک طالبان پاکستان محسوب می شود؛ چرا که خاندان محسود تأمین هزینۀ تحریک طالبان پاکستان را بر عهده داشتند.»

درگیری های داخلی در میان تحریک طالبان پاکستان

سرتیپ (بازنشسته) محمود شاه، مقیم پیشاور، که وزیر پیشین امنیت مناطق قبیله ای فدرال (فتا) است، گفت که تحریک طالبان پاکستان به سرعت به سوی نابودی در حرکت است.

او اظهار داشت: «در میان صفوف تحریک طالبان پاکستان بر سر جهانبینی این گروه اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری از جنگجویان این جنگ غیرمنصفانه را مورد پرسش قرار داده و می گریزند.»

وی گفت: «رفتن خانوادۀ حکیم الله ... ضربه ای جدی محسوب شده و تقریبا پایان شورش طالبانی محسود به شمار می آید.»

او گفت که برای برقراری صلح بازپروری شبه نظامیان پیشین امری بسیار ضروری است.

پس لرزه های این رویداد به شبه نظامیان دیگر آسیب می رساند

شاه گفت که شبه نظامیان خارجی اکنون در ورود به منطقه با دشواری هایی رو به رو خواهند شد. او یادآور شد که در گذشته خاندان محسود تدارکات و انواع حمایت های دیگر را به القاعده و دیگر تروریست ها ارائه می دادند.

شاه گفت که بیشتر افراد خاندان محسود از جمله خاندان حکیم الله، پایگاه های خود را در وزیرستان شمالی از دست داده اند. او افزود که در نتیجه بسیاری از آنها تسلیم خواهند شد.

شاه اظهار داشت که ناپدید شدن این خانواده های قدرتمند از صفوف شبه نظامیان به دولت در برقراری در تسلط یافتن بیشتر بر منطقۀ قبیله ای محسود کمک خواهد کرد.

پروفسور حسین شهید سهروردی، رئیس هستۀ مطالعات فتا در دانشگاه پیشاور، گفت که روابط خانوادگی و خویشاوندی این فرماندهان تسلیم شده با حکیم الله موجب می شود که اقدامات آنها ضربۀ بسیار شدیدی بر تحریک طالبان پاکستان محسوب می شود.

او به آسیای میانه آنلاین گفت: «این بدان معنا است که که حمایت [این خانواده] از بین رفته است.»

وی گفت: «این قبیلۀ کلیدی که در گذشته با دولت می جنگید، اکنون در اردوی دولت قرار گرفته است.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

0 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500