تروریسم

میراث داعش در تجاوز و تخریب مساجد و اماکن متبرکه

نوشته خالد الطائی

[بایگانی]

«دولت اسلامی» (داعش) وقتی عراق را درنوردید، تعداد کثیر مساجد و عبادتگاه ها را تخریب کرد و تعداد بسیاری از اماکن را که تخریب نشده بودند، به حیث منابر جهت نشر ایدئولوژی انحرافی خود استفاده نمود.

این گروپ در اخیرترین نمونه از تخریب های وحشیانه اش چهارشنبه (31 جوزا) مسجد جامع النوری موصل و مناره تاریخی الحدبه (گوژپشت یا خمیده) اش را که قرن ها زینت بخش منظره شهر بود، تخریب کرد.

داعش طی مدت سه سال اشغال به صدها مسجد، مزار، کلیسا، و معبد دیگر در موصل صدمه زد و یا آنها را تخریب نمود و آنها را بر حسب رادیکالش «نامشروع» لقب داد.

مساجد به جای مانده به سنگرها و مقرهای نظامی، انبار اسلحه، فابریکه تولید مهمات، و بستر ایدئولوژی افراطی تبدیل شدند و به این ترتیب شهرت آنها به حیث خانه های عبادت مخدوش گردید و به حریم آنها تجاوز شد.

مزار یونس نبی زمانی که «دولت اسلامی» در ماه جوزا 2014 موصل را تصرف کرد، شدیدا صدمه دید. [عکس تقدیمی از اوقاف سنی]

مزار یونس نبی زمانی که «دولت اسلامی» در ماه جوزا 2014 موصل را تصرف کرد، شدیدا صدمه دید. [عکس تقدیمی از اوقاف سنی]

مسموم کردن مفکوره ها از روی منبر

شیخ محمد الشماع، ملا امام و خطیب مزار یونس نبی، گفت که داعش «به نقش شریف مذهبی و اخلاقی مساجد به شدت آسیب رسانده است.»

او به دیارنا گفت: «تروریست ها این اماکن عبادت را به رسانه هایی تبدیل کردند که از طریق آنها باورهای بی معنی و ابلهانه خود را که از اصول و تعلیمات اسلام بسیار دور می باشند، ترویج نمایند.»

وی افزود که آنها خواستند از طریق مبلغان و خطیبانشان مفکوره های مردم را مسموم کرده و افراطی گری را نشر دهند، در حال که خطیبان معتدل مجبور به تبعید شده بودند.

او گفت: «عبادت کنندگان ترجیح می دادند تا پنج وعده نماز [روزانه] و هم نماز جمعه خود را به جای آمدن به مساجد و استماع خطبه های مملو از کینه و نفرت و خشونت نسبت به همه چیز در خانه هایشان اقامه کنند.»

وی گفت که طی نبردهای آزاد سازی شهر، جنگجویان داعش در مساجد محلی مخفی شده و از بسیاری از آنها به حیث سنگرهای نظامی استفاده می کردند.

او گفت: «وقتی از خانه های خداوند به عنوان سنگرهای جنگی، انبارهای اسلحه، و فابریکه های تولید مواد منفجره تبدیل می شوند و به حیث مقرهای جهت اجرای حملات انتحاری و تک تیراندازی علیه قوای امنیتی و افراد ملکی استفاده می شوند، این منتهی درجه فرومایگی و وحشیگری است.»

الشماع گفت: «ده ها عبادتگاه های باستانی، به شمول مزار یونس نبی، توسط تروریست ها بدون قائل شدن کمترین حرمت بابت جایگاه تاریخی آنها به حیث اماکن مرتبط با هویت کولتوری موصل منفجر شدند.»

دشمن دین و بشریت

شیخ خالد الملا، رئیس انجمن علمای عراق، به دیارنا گفت: «داعش کدام ملاحظه اخلاقی یا دینی ندارد. این گروپ غیرانسانی است و به کدام ارزش حرمت قائل نمی باشد.»

او گفت که گروپ موصوف عبادتگاه های مرتبط با همه ادیان را تخریب کرده است.

وی اظهار داشت که داعش بدون قائل شدن کدام حرمت به حریم مساجد باقی مانده در موصل به حیث خانه های عبادت حتی در ماه رمضان آنها را به پایگاه ها و مقرهای جنگی تبدیل کردند.

شیخ شهاب الشویلی، دبیر مزار شیخ محمد الکلینی در بغداد، به دیارنا گفت: «داعش با ارتکاب جرائمش بالای انسان ها و همچنان سنگ و خشت، ماهیت واقعی خود را به حیث یک گروپ فاقد دین یا حرمت نشان داده است.»

او گفت: «حتی خانه های خدا و ابنیه مذهبی از این جنایات در امان نبوده اند. آنها به هدف مخدوش کردن وجهه اسلام و آسیب زدن به اصول تحمل، همزیستی دینی، و عدالت تضمین شده توسط دینمان این اماکن را تخریب کرده اند.»

الشویلی گفت: «تروریست ها بر اساس یک تفسیر انحرافی دینی که همه کسانی را که به مفکوره های آنها اعتقاد ندارند، تکفیر می کند، با همه ادیان و مذاهب مبارزه کرده و مردم را از اجرای عنعنات و سنت ها و آداب و سرومشان منع کرده است.»

او گفت: «اینها فقط دشمن یک مذهب، دین، یا نژاد خاص نیستند، بلکه آنها دشمنان همه عراقی ها و کل بشریت استند و زمان انهدام آنها قرار رسیده است.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

0 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500