امنیت

نیروهای افغان یک پسر ۱۱ ساله را از اسارت داعش رها ساختند

گزارش از خالد زیری

به گفته مقامات، نیروهای استخباراتی افغانستان یک کودک پسر ۱۱ ساله را به تاریخ ۱۴ میزان در یک عملیات خاص در ساحه تنگی ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار رها ساختند. پسر که بنام مسعود شناسایی شده، تقریبآ سه ماه قبل به اتهام جاسوسی به حکومت افغانستان توسط داعش اختطاف شده بود. [خالد زیری]

جلال آباد -- نیروهای ریاست امنیت ملی در ولایت ننگرهار یک کودک پسر ۱۱ ساله را به تاریخ ۱۴ میزان در یک عملیات خاص در ساحه تنگی ولسوالی شیرزاد رهاساختند.

پسر که بنام مسعود شناسایی شده، تقریبآ سه ماه قبل به اتهام جاسوسی به حکومت افغانستان توسط داعش اختطاف شده بود. "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS) almost three months ago on charges of spying for the government.

مسعود در یک مراسم که بمناسبت رهایی او برگزار شده بود، در مورد بی رحمی های که او در اسارت داعش تحمل کرده بود به خبرنگاران گفت.

او به تاریخ ۱۵ میزان در محوطه ریاست امنیت ملی در جلال آباد گفت، «سه ماه قبل من زمانیکه مواشی میچراندم اعضای گروه داعش مرا ربودند.»

image

از چپ به راست، مسعود ۱۱ساله که توسط نیروهای ریاست امنیت ملی از چنگ داعش رها ساخته شده. جنرال نظر علی واحیدی رئیس امنیت ملی ننگرهار، شاه محمود میاخیل والی ولایت و آدم خان پدر مسعود به تاریخ ۱۵ میزان در محوطه ریاست امنیت ملی در جلال آباد نشان داده میشوند. [خالد زیری]

image

جنگجویان اسبق طالبان و اعضای گروه داعش به تاریخ ۱۴ میزان در محوطه ریاست امنیت ملی در جلال آباد ولایت ننگرهار در پیشروی رسانه ها ایستاد هستند. [دفتر رسانه ای ولایتی/فیسبوک]

وی گفت، «آنها مرا به توره بوره بردند و به من گفتند که من برای حکومت افغانستان جاسوسی می کنم. آنها مرا لت وکوب کردند و قبرغه هایم هنوز هم درد می کنند. آنها مرا با ریسمان خفه کردند و به من امر کردند تا اعتراف بکنم که من یک جاسوس هستم اما من یک جاسوس نبودم و آنها مرا شکنجه میکردند.»They took me to Tora Bora and told me that I was spying for the government," he said. "They beat me up, and my ribs still hurt. They choked me with a rope and ordered me to confess that I was a spy, but I wasn’t a spy and they were torturing me."

شاه محمود میاخیل والی ننگرهار زمانیکه او این کودک را به خانواده اش تسلیم می کرد گفت، «داعش این کودک را بازداشت کرده بودند اما نیروهای ریاست امنیت ملی ما توانیستند که او را از چنگ آنها رها سازند. من میخواهم که از نیروهای ریاست امنیت ملی تشکری نمایم که آنها توانیستند او را صحیح و سالم رها سازند.»

آدم خان پدر مسعود از ریاست امنیت ملی بخاطر دوباره آوردن پسرش به خانه تشکری کرد.

خان در مراسم به خبرنگاران گفت، «من نمی دانیستم که او کجا است و یا این که او زنده است یا مرده. ریاست امنیت ملی بالای داعش حمله کرد و برخی آنها را کشتند و آنها توانیستند که پسرم را رها سازند.»

وی گفت، «من از نیروهای ریاست امنیت ملی بخاطر رها ساختن پسرم از چنگ داعش متشکرم.»

جنگجویان طالب و داعش تسلیم شدند

در عین مراسم مقامات ولایت ننگرهار ۱۷ جنگجوی طالبان و داعش را که اخیرآ از خشونت دست کشیده بودند به رسانه ها معرفی کردند.

میاخیل گفت، «از اثر تلاش های افسران ریاست امنیت ملی، ۱۰ جنگجوی طالب به پروسه صلح پیوستند و هفت جنگجوی داعش بشمول سه شهروند پاکستانی تسلیم شدند. این جنگجویان ۱۵ میل کلشینکوف و دیگر سلاح ها بشمول یک میل دهشکه را تسلیم دادند.»

وی گفت، «جنگجویان تسلیم شده در فعالیت های ضد حکومت در ولسوالی های خوگیانی، بتیکوت، چپرهار، پچیراگام و اچین دست داشتند اما آنها پس از درک کردن واقعیت و تحت فشار آمدن توسط نیروهای ریاست امنیت ملی به حکومت پیوستند.»

ضیاءالله یک عضو اسبق گروه طالبان علت پیوستن اش را به پروسه صلح توضیح داد.

او به خبرنگاران گفت، «ما به مدت دو سال در صفوف طالبان جنگیده بودیم اما زمانیکه درک کردیم که رهبران ما که در پاکستان اقامت دارند ما را فریب میدادند، ما از مخالفت منصرف شدیم و به حکومت پیوستیم.»leaders residing in Pakistan were misleading us, we renounced [armed] opposition and joined the government," he told reporters.

چمن گل یک جنگجوی اسبق داعش گفت، «قبلآ پسران ام در صفوف طالبان فعالیت داشتند اما پس از آنکه یکی از پسرانم کشته شد و طالبان ساحه را ترک کردند، ما به داعش پیوستیم.»

وی گفت، «جنگجویان داعش و طالبان اخیرآ تضعیف شده اند و اکنون آنها تحت شرایط دشوار زنده گی می کنند.»

یکو نیم سال می شود که سلسله انتقام جویی ها بین طالبان و داعش ادامه دارند و درگیری اخیر بین این دو گروه در ولایت کنر جایکه جنگجویان داعش چند هفته قبل خانه های جنگجویان داعش را آتش زدند، شدت گرفته است.The ongoing cycle of reprisals between the Taliban and ISIS has continued for a year and a half, and recent fighting between the two groups has flared up in Kunar Province, where Taliban fighters torched the homes of ISIS fighters a few weeks ago.

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

0 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500