اقتصاد

هیئت افغان فرصت های تجارتی در پاکستان را ارزیابی نمود
اقتصاد
تجهیزات اهدا شده کشاورزان ننگرهار را خودکفا می سازند
اقتصاد
پالیسی های بازارشکن تهران، ۸ فابریکه هرات را به عدم فعالیت مجبور کردند
اقتصاد
پروژه های انکشافی در تخار دسترسی به خدمات عامه را بهبود بخشیده است
اقتصاد
آتش بس و مذاکرات صلح زمینه افزایش پروژه های انکشافی در کندوز را فراهم می کند
اقتصاد
هدف پروژه های معیشت بدیل، جلوگیری از روی آوردن افغان های بیکار به مزارع کوکنار است
اقتصاد
با بهبود اوضاع امنیتی در بدخشان گردشگری افزایش یافته است
اقتصاد
حکومت افغانستان برای تقویت صادرات و اشتغال زایی، ۴۴۰۰ باب کشمش خانه را اعمار می کند
اقتصاد
بند کمال خان در نیمروز برای مسدود ساختن جریان آب رایگان به داخل ایران آماده است
اقتصاد
شاروال تهران در مورد نارضایتی عمیقی که آینده جمهوری اسلامی را تهدید می کند صحبت کرد
اقتصاد