سلامتی

سپاه پاسداران ایران بخاطر رونمایی یک ردیاب کووید-۱۹ مشکوک مورد تمسخر قرار گرفت
سلامتی
رهبران جهان خواستار شفافیت از چین در مورد شیوع ویروس کرونا شدند
سلامتی
پنهان کاری بیجینگ در ماه جدی منجر به گسترش فاجعه بار کووید-۱۹ شد
سلامتی
دختران افغان برای مجادله با ویروس کرونا از پرزه جات موتر دستگاه تنفس مصنوعی کم هزینه می سازند
سلامتی
تجارب نامصؤن در لابراتوار ویروس کرونای ووهان منشأ شیوع را زیر سوال می برد
سلامتی
شرکت ایرانی ماهان ایر به عنوان یک حامل مهم در فاجعه ویروس کرونا در سراسر جهان پنداشته می شود
سلامتی
چین از طریق فروش تجهیزات ناقص ویروس کرونا به کشورهای نیازمند میلیاردها دالر کسب می کند
سلامتی
مقامات هرات مجادله با ویروس کرونا را شدت بخشیدند
سلامتی
یک مقام ارشد می گوید، پنهان کاری توسط چینایی ها ویروس کرونا فاجعه جهانی را شدت بخشید
سلامتی
اعضای فاطمیون باوجود افزایش تهدید ویروس کرونا در ازدحام ها جمع می شوند
سلامتی