حقوق بشر

بیجینگ رنجش مسلمانان در سینکیانگ را به یک نمایش موزیکال تبدیل کرده است
حقوق بشر
زندانیان افغان که از ایران برگشتند می گویند با آنها بدرفتاری و شکنجه صورت می گرفت
حقوق بشر
چین تجاوز جنسی و بدرفتاری ها در سینکیانگ را 'نمونه های درخشان' ترقی دانست
حقوق بشر
جامعه سنی های ایران ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر 'وحدت مسلمانان' را رد کردند
حقوق بشر
زنان مسلمان از کمپاین سیستماتیک تجاوزجنسی چین در سینکیانگ حکایت می کنند
حقوق بشر
دیده بان حقوق بشر در آخرین گزارش آن بالای تخلف های گسترده ایران انتقاد کرد
حقوق بشر
روسیه و چین ظلم های داخلی خود را با استفاده از اختلافات انتخاباتی در ایالات متحده توجیه می کنند
حقوق بشر
شرکت های بزرگ تکنالوژی چینایی در حالی گرفتار شدند که در ردیابی مسلمانان در سینکیانگ با بیجینگ کمک می کردند
حقوق بشر
ایالات متحده از باشندگان هانگ کانگ که از استبداد بیجینگ آسیب دیده اند، پذیرایی می کند
حقوق بشر
چین برای آزادی و دیموکراسی در سراسر جهان 'بزرگترین تهدید' است
حقوق بشر