حقوق بشر

روسیه و چین ظلم های داخلی خود را با استفاده از اختلافات انتخاباتی در ایالات متحده توجیه می کنند
حقوق بشر
شرکت های بزرگ تکنالوژی چینایی در حالی گرفتار شدند که در ردیابی مسلمانان در سینکیانگ با بیجینگ کمک می کردند
حقوق بشر
ایالات متحده از باشندگان هانگ کانگ که از استبداد بیجینگ آسیب دیده اند، پذیرایی می کند
حقوق بشر
چین برای آزادی و دیموکراسی در سراسر جهان 'بزرگترین تهدید' است
حقوق بشر
جاسوس اویغوری کمپاین تبلیغاتی چین در استانبول مورد تیراندازی قرار گرفت
حقوق بشر
سناتوران امریکایی اقدامات چین علیه مسلمانان در سینکیانگ را نسل کشی خواندند
حقوق بشر
پیشرفت افغانستان در حفاظت از حقوق اتباع در سطح منطقه به عنوان یک مثال مبدل شده است
حقوق بشر
تهران از اینکه نیروهای رژیم ایرانی مهاجرین افغان را غرق کردند، به انکار کردن همچنان ادامه می دهد
حقوق بشر
معترضان برای مهاجرین که توسط نیروهای ایرانی غرق شده اند خواستار عدالت شدند
حقوق بشر
اجساد بدست آمده مهاجرین غرق شده، نشانه های شکنجه را نشان می دهد
حقوق بشر