http://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Society

جامعه

ویدیو آنلاین رقص یک معلول توجه مردم را بر موقف طالبان در برابر صلیب سرخ جلب کرد

ویدیو آنلاین رقص یک معلول توجه مردم را بر موقف طالبان در برابر صلیب سرخ جلب کرد

احمد سید رحمان پس از نشر ویدیو اش در تویتر که با پای مصنوعی خود به آسانی میرقصد قلب ها را در افغانستان تسخیر کرده است.‌

هزاران تن از باشنده گان قندوز فراخوان صلح را امضا کردند

هزاران تن از باشنده گان قندوز فراخوان صلح را امضا کردند

این فراخوان در اوایل ماه دلو در کابل نمایش داده خواهد شد تا آگاهی را در میان شخصیت های ذیربط در عرصه های ملی و بین المللی افزایش دهد و آنها بدانند مردم افغانستان به هر قیمتی که باشد، خواهان صلح استند.

کوشش های مورد حمایت سازمان ملل برای سازماندهی هرج و مرج شهری کابل

کوشش های مورد حمایت سازمان ملل برای سازماندهی هرج و مرج شهری کابل

تیم اسکان بشر ملل متحد در امر ثبت ملکیت های بدون جواز در کابل، بررسی مدارک ثبت، یافتن مالکان، صدور گواهی های سکونت و تصمیم گیری پیرامون ایمنی آنها کمک می کند.

در تصاویر: افغان ها برای جشن های عید قربان آماده می شوند

در تصاویر: افغان ها برای جشن های عید قربان آماده می شوند

افغان ها همچنان ممکن است این چانس را داشته باشند تا یک آتش‌بس بالقوه بین حکومت افغانستان و طالبان را هم جشن بگیرند.

در تصاویر: زنده گی در افغانستان و امید مردم برای صلح

در تصاویر: زنده گی در افغانستان و امید مردم برای صلح

در پی آتش‌بس موقت ماه گذشته حکومت و طالبان، مردان، زنان، و اطفال در سرتاسر افغانستان به روند عادی زنده گی شان باز می گردند.

در تصاویر: زنده گی در افغانستان و امید مردم برای صلح

در تصاویر: زنده گی در افغانستان و امید مردم برای صلح

در پی آتش‌بس موقت ماه گذشته حکومت و طالبان، مردان، زنان، و اطفال در سرتاسر افغانستان به روند عادی زنده گی شان باز می گردند.

در تصاویر: مُدل های افغان در مزارشریف روی ستیج رفتند

در تصاویر: مُدل های افغان در مزارشریف روی ستیج رفتند

مُدل های افغان ذکور و اناث در یک نمایش لباس که با حضور باشنده های محلی، هنرمندان و فعالان جامعه مدنی برگزار شد، لباس های سنتی افغانستان را به نمایش گذاشتند.

قرقیز تباران افغانستان در 'بام دنیا' گیر مانده اند

قرقیز تباران افغانستان در 'بام دنیا' گیر مانده اند

عشایر قرقیز قرن ها آزادانه در سرتاسر آسیای مرکزی و جنوبی سفر کرده و از نهرها و کوهستان های پوشیده از برف عبور کرده اند، اما امروز تعدادی از آنها در «بام دنیا» گرفتار شده اند.

در تصاویر: نجات صنعتگران افغانستان از خطر انقراض

در تصاویر: نجات صنعتگران افغانستان از خطر انقراض

آثار قرن ها هنر صنعتگری افغان -- به شمول سفالگری، نجاری، خطاطی، و جواهرسازی -- که در مسیر باستانی جاده ابریشم به اعتلا رسید، در کابل نگهداری می شود.

برگزاری مراسم روز استقلال افغانستان و فراخوان جهت وحدت

برگزاری مراسم روز استقلال افغانستان و فراخوان جهت وحدت

افغان ها با اهتزاز بیرق و فراخواندن به تحمل و صلح غرور ملی را به نمایش گذاشتند.

1