حقوق زنان

در راستای آغاز مذاکرات صلح، زنان افغان تعهد کردند که با بازگشت 'حاکمیت تاریک' طالبان مبارزه کنند
حقوق زنان
فیلمساز زن افغان در نقش صدای توانمندسازی زنان احساس راحتی می کند
حقوق زنان
افغان ها پس از توافقنامه صلح بین ایالات متحده و طالبان ابراز خوش بینی محتاطانه کردند
حقوق زنان
مقامات بغلان دستاوردهای زنان طی دو دهه گذشته را مشخص کردند
حقوق زنان
اولین شاروال زن یک ولسوالی در هرات برای خدمت به مردم چالش ها را از بین برد
حقوق زنان
'پیشگامان' زن خواستار مشارکت بیشتر در روند صلح شدند
حقوق زنان
در تصاویر: افسران اناث اردوی افغان در خارج از کشور آموزش تاکتیکی و تسلیحاتی را دریافت می کنند
حقوق زنان
مبارزات حکومت در پیشبرد حقوق زنان افغان بسیار حیاتی ثابت شدند
حقوق زنان
'شتل بس های گلابی' به زنان افغان کمک می کند تا در جامعه سنتی رانندگی کنند
حقوق زنان
بیوه های سربازانی که توسط طالبان کشته شده اند، فرصت کاری بی نظیری را در ننگرهار پیدا کردند
حقوق زنان