فناوری

حکومت الکترونیکی رو به توسعه در افغانستان فساد را کاهش داده و خدمات را تسریع می بخشد

نوشتهء سلیمان

کارکنان شهرداری بتاریخ ۱۲ قوس بر روی یک نقشه شهر کابل کار می کنند. [سلیمان]

کارکنان شهرداری بتاریخ ۱۲ قوس بر روی یک نقشه شهر کابل کار می کنند. [سلیمان]

کابل -- حکومت افغانستان به طور فزاینده از تکنالوژی به منظور تسهیل رویه های اداری و کاهش فساد استفاده می کند.

نجیب ننگیال، سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «استفاده از فناوری الکترونیکی در ادارات حکومتی در سه سال اخیر بیشتر شده است.»

او به سلام تایمز گفت: «شماری از وزارت خانه ها و ادارات با سیستم الکترونیکی مجهز شده اند و ما پلان داریم تا ارائه خدمات عامه را در تمام ادارات حکومتی الکترونیکی بسازیم.»

او گفت: «سیستم معلومات منابع بشری در تمام وزارتخانه ها و نهاد های دیگر مرتبط به حکومت، سیستم حاضری کارمندان دولت، جمع آوری عواید وزارت مالیه، سیستم پرداخت مالیات، امور کاری در بانک ها، تبادل مکاتیب در اکثر اداره های حکومتی، و توزیع پاسپورت الکترونیکی شده است.»

یک کارمند شهرداری کابل بتاریخ ۱۲ قوس مصروف استفاده از یک ساعت است که داده های بیومتریک به شمول اثر انگشت را ثبت می کند. [سلیمان]

یک کارمند شهرداری کابل بتاریخ ۱۲ قوس مصروف استفاده از یک ساعت است که داده های بیومتریک به شمول اثر انگشت را ثبت می کند. [سلیمان]

ننگیال گفت: «بخش دیگر از حکومتداری الکترونیکی، پرداخت معاش کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین از طریق خدمات یک سرویس پولی موسوم به ام-پیسه از طریق مبایل می باشد. در گام بعدی قرار است که معاش معلمین، پولیس ملی و پولیس محلی نیز از این طریق پرداخت شود.»

مزایای دولت الکترونیکی

ذینفعان می گویند که جایگزینی سیستم های مدرن حکومتداری الکترونیکی به جای سیستم های کهنه و سنتی فوائد و مزایای زیادی دارد.

ننگیال گفت: «با الکترونیکی شدن سیستم های ادارات حکومتی، پروسه های کاری ساده شده، ارائه خدمات سریع گردیده، عرضه خدمات به شهروندان بهتر و به موقع شده، و مهمتر از همه در نتیجه آن بروکراسی و فساد کاهش پیدا کرده است

احمد فردوس، کارمند وزارت کار و امور اجتماعی به سلام تایمز گفت: «در گذشته معلومات و مشخصات کارمندان دولتی در کاغذ ها نوشته می شد.»

او گفت: «زمانیکه در مورد یک کارمند معلومات نیاز می بود باید هزاران ورق را جستجو می کردیم تا معلومات در مورد او را پیدا می کردیم که این کار ساعت ها و روز ها طول می کشید.»

«ولی با الکترونیکی شدن سیستم معلومات منابع بشری در ادارات دولتی در مدت چند ثانیه می توانیم که در مورد خلص سوانح صد ها کارمند معلومات حاصل کنیم.»

مبارزه با فساد

حکومتداری الکترونیکی همچنان به حیث ابزار برای مبارزه با فساد در نهادهای حکومتی دیده می شود.

خلیل سروری، باشنده کابل و پژوهشگر در بخش فساد اداری به سلام تایمز گفت: «در گذشته ها، سیستم ارائه خدمات در نهاد های دولتی سنتی و فساد زا بود.»

او گفت: «در گذشته، زمانیکه یک شهروند برای اجرای کارش به یک نهاد دولتی می رفت، بخاطر امضا شدن عریضه اش مجبور می شد که یک مبلغی را رشوه بدهد. با الکترونیکی شدن سیستم ارائه خدمات عامه، بروکراسی از بین می رود و فساد اداری کاهش پیدا می کند.»

سروری گفت: «یگانه راه جلوگیری از فساد اداری، ارائه خدمات سریع و شفافیت در عملکرد حکومت، الکترونیزه کردن ادارات حکومتی می باشد. در عین حال، برای افراد با دانش و مسلکی زمینه های بیشتر کاری مساعد می شود

فیصل جویان ۲۳ ساله، دانشجوی پوهنتون کاروان در کابل به سلام تایمز گفت: «با کمپیوتری شدن سیستم کار در ادارات دولتی، بر علاوه اینکه از فساد اداری و رشوه جلوگیری می شود، کار مردم نیز به موقع آن اجرا می شود. علاوه بر این، از ضایع شدن وقت کارمندان دولت و شهروندان نیز جلوگیری می شود.»

رمضان سخی زاده ۳۱ ساله، باشنده شهر مزار شریف به سلام تایمز گفت: «یکی از مزایای الکترونیکی و کمپیوتری شدن [سیستم های حکومتداری] از بین بردن جعل کاری می باشد.»

او گفت: «در گذشته ها شهروندان کشور های همسایه با گرفتن تذکره ها و اسناد جعلی به آسانی می توانستن که در سراسر کشور ما رفت و آمد کنند و حتا دست به فعالیت های تروریستی بزنند. اما با توزیع تذکره و پاسپورت الکترونیکی این پدیده از بین می رود.»

مرتبط کردن افغان ها به فرصت های شغلی

مزایای حکومتداری الکترونیکی را می توان توسط افغان هایی که آنلاین به دنبال شغل هستند مشاهده کرد.

فتاح عشرت احمد زی، سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین گفت: «پلان دیگر حکومتداری الکترونیکی تطبیق پروژه آسان وظیفه [استخدام آسان] می باشد.»

او به سلام تایمز گفت: «وزارت کار تا چند روز دیگر خدمات آنلاین را برای شهروندان افتتاح می کند. مطابق این پروژه، افغان ها از سراسر افغانستان برای درخواست وظیفه فورم ها را آنلاین پر می کنند. آنها تمام مشخصات شان مانند درجه تحصیل، تخصص و تجربه کاری شان را در فورم [تقاضا] درج می نمایند.»

وی گفت: «این فورم ها ثبت دیتابس وزارت می شوند. ما با تمام ادارات دولتی و خصوصی تفاهمنامه امضا کرده ایم که بر اساس آن هر نهاد دولتی و خصوصی که به کارمند نیاز داشته باشند از طریق پروژه آسان وظیفه، ما برایشان کارمند معرفی می کنیم.»‌

احمدزی گفت: «در گذشته در دادن جواز کار مشکلاتی فراوان از جمله فساد و رشوت وجود داشت، اما با ارائه خدمات حکومتداری الکترونیکی، دادن جواز کار برای اتباع داخلی و خارجی به صورت آنلاین شده است.»

او اظهار داشت: «هرگاه کسی بخواهد جواز کار بگیرد می تواند که به شکل آنلاین فورم را خانه پوری کند و تا زمانیکه برای گرفتن آن به وزارت برسد جواز آن آماده و برایش داده می شود که با این کار زمینه فساد اداری از بین رفته است.»

آسان وظیفه بخشی از وب سایت و مراکز خدمات رسمی دولت افغانستان می باشد.

هدف این مرکز خدمات این است که ارائه خدمات بوسیله شماری از وزارت خانه ها و ادارات را زیر یک سقف و در یک اداره با کم ترین زمان اجرا کند.

شهرداری کابل مزایا را مشاهده می کند

حکومت های محلی از سیستم های حکومتداری الکترونیکی استفاده می کنند.

جلیل سلطانی، سخنگوی شهرداری کابل گفت: «هشت پروسه اداری در شهرداری کابل الکترونیکی شده است.»

وی به سلام تایمز گفت:‌ «برخی از این پروسه ها مانند سیستم صدور مجوز ساختمان باعث فساد اداری در این نهاد شده بود. با سیستم جدید، فساد کاهش پیدا کرده است و روند ارائه خدمات عامه سرعت پیدا کرده است.»

وی اظهار داشت: «ما پلان داریم که جواز راننده گی، جواز سیر و تکت جریمه راننده های متخلف را نیز الکترونیکی بسازیم. علاوه بر این ما در ادامه الکترونیکی شدن خدمات عامه دیتابس ثبت ملکیت ها را ساخته ایم که تا اکنون ۲۰۰۰۰۰ ملکیت ثبت دیتابس شده است.»

سلطانی گفت:‌ «حاضری کارمندان که قبلا کاغذی بود الکترونیکی و بایومتریک شده است.»

شهرداری کابل همچنین در حال کار بر روی نقشه کردن شهر با استفاده از نام خیابان و شماره ساختمان است.

سلطانی گفت: «تا اکنون خانه ها و کوچه های هفت ناحیه کابل شماره گذاری شده است و کار سایر ناحیه ها جریان دارد. با تکمیل شدن آن باشنده های کابل می توانند که از طریق نقشه گوگل و موبایل های هوشمند یا جی پی اس [سیستم موقعیت یاب جهانی]، آدرس های مورد نظر شان را به آسانی و بدون کمک از کسی دیگری پیدا کنند.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

3 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500

بسیار یک مطلب قشنگ و با ارزش بود. اینکه همه ما می‌دانیم تا چندی قبل سیستم اداری افغانستان همان سیستم کهن بود وکاغذ پرانی ها زیاد و فساد داد میزد. اینکه سیستم الکترونیکی جای سیستم کهن را بگیرند کاملا روشن است که از بسیاری موارد چون جلوگیری از ضیاع وخت،مصارف گزاف،کاغذپرانی ها،رشوه ستانی و دها فساد اداری دیگر جلوگیری میکنند. و سهولت های زیاد را برای شهروندان در داخل و خارج از کشور مهیا میکنند.

پاسخ

بسیار عالی و قشنگ.

پاسخ

خوب بود ولی بسیار اطلاعات بیسک بود آماری و فیصدی نداشت که تا چی اندازه دولت افغانستان از این سهولت استفاده نموده...

پاسخ