علوم و فناوری

ابراز خرسندی افغان ها از مؤثریت خدمات جدید آنلاین پاسپورت

نجیب‌الله

حکومت افغانستان بتاریخ ۲۱ حوت با هدف مبارزه با فساد و تسهیل پروسه دریافت پاسپورت یک سیستم آنلاین را راه اندازی کرد که به افغان ها امکان می دهد در انترنت جهت دریافت پاسپورت تقاضا دهند. این ویدئو پروسه را قدم به قدم نشان می دهد. [وزارت ارتباطات و تکنالوژ‌ی معلوماتی]

کابل -- شهروندان و مقامات حکومت می گویند که درخواست آنلاین برای دریافت پاسپورت ثابت کرده که یک موفقیت بوده است.

جنرال سید عمر صبوری، رییس عمومی ریاست پاسپورت افغانستان، گفت که با آغاز پروسه درخواست پاسپورت به شکل آنلاین که از تاریخ ۲۱ حوت شروع شد، روزانه تا حدود ۲۰۰ نفر ثبت نام می کنند.

صبوری به سلام تایمز گفت که باشنده های هر ولایت می توانند حالا به گونه آنلاین درخواست بدهند.

او گفت: «این هم به نفع مردم و هم به فایده حکومت و ریاست پاسپورت است.» او افزود که این پروسه به این خاطر «آسان است که مردم می توانند با استفاده از انترنت از خانه و یا انترنت کلپ و یا هر جای دیگر، هر وقت می خواهند فورمه را به خواست خود خانه پری کنند.»

در این تصویر بدون تاریخ، یک مرد در کابل برای پاسپورت عکس می گیرد. [اداره مرکزی پاسپورت/ فیسبوک]

در این تصویر بدون تاریخ، یک مرد در کابل برای پاسپورت عکس می گیرد. [اداره مرکزی پاسپورت/ فیسبوک]

او گفت: «وقتی تکمیل شد، آنها می تواند به تاریخ که سیستم برایش تعیین کرده است به ریاست پاسپورت بیاید تا بایومتریک اش گرفته شود.»

او افزود که بایومتریک فرد ۱۰ دقیقه زیادتر طول نمی کشد و پس از آن یک روز بعد درخواست دهنده پاسپورتش را از نزدیکترین پست خانه دریافت خواهند کرد.

صبوری گفت که پروسه درخواست آنلاین برای درخواست دهنده سهولت های زیادی را آورده است و به جای این که چندین بار به ریاست پاسپورت مراجعه کند، یک بار مراجعه می کند.

او گفت: «برای کارمندان اداره مرکزی پاسپورت نیز سهولت آورده است چون فورمه را متقاضی خانه پُری کرده است و کارمندان اداره پاسپورت تنها بایومتریک شان را می گیرد، در حالیکه در تقاضانامه های آفلاین کارمند ما باید فارم را خانه پری می کرد.»

سهولت استفاده

مصطفی شیرزاد، یک کارمند وزارت مالیه و باشنده کابل از سهولت و موثریت سیستم جدید قدردانی کرد. او برای ثبت بایومتریک به ریاست پاسپورت مراجعه کرده بود.

او به سلام تایمز گفت که خوشبختانه پاسپورت «الکترونیکی شده و من فورمه را به شکل آنلاین خانه پُری کردم. ... بعد آن را پرنت کرده تعرفه را به بانک تحویل کردیم.»

وی افزود که این سیستم «بسیار زیاد سهولت آمده و یک دست آورد خوب برای وزارت داخله و ریاست پاسپورت است. پروسه ۹۰ فیصد نسبت به گذشته آسان شده است.»

شیرزاد گفت: «بسیار سهولت شده و مردم می توانند در ظرف یک یا دو روز به آسانی پاسپورت بگیرند.»‌

میرویس، یک باشنده دیگر شهر کابل که برای دریافت پاسپورت به ریاست پاسپورت آمده بود، از بهره وری روند جدید ستایش کرد.

میرویس به سلام تایمز گفت: «ما برای پاسپورت به شکل آنلاین درخواست داده بودیم و امروز آمدیم، خوشبختانه ما متوجه شدیم که دو سهولت در پروسه درخواست بوجود آمده است.»

او گفت: «نخستین تغییر این است که به عوض این که نیم شب به ریاست پاسپورت مراجعه کنیم فارم را به شکل آنلاین درخواست می دهیم. دیگری این است که کدام اشتباهی رخ نمی دهد «زیرا حالا آنها را خود ما پر می کنیم.»

او گفت: «سابق بر این کارمند ریاست پاسپورت فارم را خانه پری می کرد. این کار هم وقت شان را ضایع می کرد و هم بعضی وقت ها اشتباه می شد.»

جلوگیری از فساد

صبوری، رییس عمومی اداره پاسپورت افغانستان، تاکید کرد که سیستم درخواست آنلاین راه خوبی برای مبارزه با فساد است.

او گفت: «خانه پری فارم آنلاین ضربه محکم به مفسدین است. زیرا زمان را برای متقاضیان پاسپورت سیستم تعیین می کند و هر فرد به تاریخ تعیین شده باید برای بایومتریک مراجعه کند.»

باری سلام، رییس کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، حکومت داری الکترونیک را در کاهش فساد اداری موثر عنوان کرد.

او به سلام تایمز گفت: «حکومتداری الکترونیک یکی از ابزارهای مهم و اساسی برای جلوگیری از فساد است. زیرا «تعاملات بین کارمندان خدمات ملکی و مردم را پایان می آورد.»

سلام گفت: «اما این به این معنا نیست که با روی کار آمدن حکومت داری الکترونیک فساد کاملا از بین می رود.»‌

او گفت: «اما روی دست گرفتن این گونه اقدامات اخیر حکومت مهم است. حکومتداری الکترونیک باید به عنوان یک ستراتیژی کلان در حکومت مطرح شود و در تمام ادارات دولتی عملی شود.»

سایر زلاند، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی افغانستان، آینده روشن را برای حاکمیت الکترونیکی در ساده سازی پروسه ها پیش بینی می کند.

زلاند به سلام تایمز گفت: «ما در سه سال آینده می خواهیم که تمام پروسه های خدمات عامه آنلاین و ساده سازی گردد.»

زلاند گفت: «سیستم تذکره بود که حالا الکترونیک شده است و سیستم برنامه ریزی منابع دولتی در تمام دوایر دولتی تطبیق می شود که پروسه های ادارات دولتی را ساده تر می سازد.»

زلاند گفت: «ما تقریبا ۶۲ پروسه خدمات عامه را مطالعه کردیم که ۲۷ پروسه ساده سازی شده است.»

او گفت که کارها برای بهبود بخش هایی از سیستم ترافیک کشور مانند چراغ های راهنما و نقشه ها روی دست است.

زلاند گفت: «[سیستم ترافیک] دیجیتال و آنلاین می شود تا برای مردم سهولت به بار بیاورد.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

2 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500

بسیار کاری عالی است

پاسخ

این کار بسیار مهم است. تبریک.

پاسخ