امنیت

راهپیمایی جوانان ننگرهار در حمایت از سرکوب جنگ سالاران

نوشتهء خالد زیری

صدها تن از فعالان جامعهء مدنی و جوانان بتاریخ ۱۷ اسد در جلال آباد ولایت ننگرهار به حمایت از سرکوب اخیر جنگ سالاران و زورگویان توسط رئیس جمهور اشرف غنی مظاهره کردند. [خالد زیری]

جلال آباد -- صدها تن از فعالان جامعهء مدنی و جوانان بتاریخ ۱۷ اسد در جلال آباد ولایت ننگرهار به حمایت از سرکوب اخیر جنگ سالاران و زورگویان توسط رئیس جمهور اشرف غنی مظاهره کردند.

وزارت دفاع بتاریخ ۱۵ اسد اعلام کرد که در ماه سرطان سه قومندان غیرمسؤول شبه نظامیان در فاریاب، اروزگان، و فراه دستگیر شدند.

اشتراک کننده گان در این راهپمایی از حکومت خواستند تا در مقابل جنگ سالاران در ولایت ننگرهار اقدام جدی را اتخاذ کنند. آنها این افراد را به تصرف اموال دیگران،‌ فساد، شکنجه، و تضعیف امنیتی عمومی متهم کرده اند.

مظاهره کننده گان همچنان از طالبان خواستند تا خواسته های ملت را بپذیرند و در ایام عید قربان یک صلح بلندمدت را اعلام کنند.

صدها تن از فعالان جامعهء مدنی و جوانان بتاریخ ۱۶ اسد در جلال آباد ولایت ننگرهار راهپیمایی کردند و از حکومت خواستند تا بر ضد جنگ سالاران و زورگویان محلی اقدام کند. [خالد زیری]

صدها تن از فعالان جامعهء مدنی و جوانان بتاریخ ۱۶ اسد در جلال آباد ولایت ننگرهار راهپیمایی کردند و از حکومت خواستند تا بر ضد جنگ سالاران و زورگویان محلی اقدام کند. [خالد زیری]

مطیع‌الله احمدزی، آمر امور جوانان در اداره فرهنگ و معلومات ننگرهار، به خبرنگاران گفت: «بعد از دستور رئیس جمهور، تعداد از جنگ سالاران در چند ولایت دستگیر شدند. ما از این اقدام استقبال می کنیم خواستار آن استیم که این جنگ سالاران در ولایت ننگرهار نیز دستگیر شوند.»

نور احمد نورانی، یک فعال جامعه مدنی، از اقدامات اتخاذ شده بر علیه جنگ سالاران تقدیر کرد و از دولت خواست تا یک پلان دوام دار را برای یک راه حل ماندگار جهت چالش های امنیتی موجود مهیا نماید.

او به سلام تایمز گفت: «پلان های دائمی باید برای حل این گونه معضلات تهیه شوند. ما از اقدامات اتخاذ شده توسط رئیس جمهور غنی تقدیر می کنیم.»

نورانی گفت: «این رئیس جمهور و حکومت ما قدرت جنگ سالاران [بشمول کسانی که] کسی حتی جرات گپ زدن درباره آنها را نداشت، بسیار کم کرده است. این کار بسیار کلان است که انجام گرفته و باید ادامه یابد.»

تشدید اقدامات امنیتی

باشنده های جلال آباد همچنان از اعزام نیروهای امنیتی زیادتر به شهر بعد از یک رشته حملات مرگبار استقبال کردند.

بعد از یک حمله بتاریخ ۹ اسد بالای مجمتع اداره ولایتی مهاجرین و عودت کننده گان در جلال آباد، غنی در پاسخ به درخواست مقامات ولایت ننگرهار،‌ به اردوی ملی افغانستان دستور داد که به حفظ امنیت در جلال آباد کمک کنند.

اردوی ملی افغانستان بتاریخ ۱۰ اسد بخشی از مسؤولیت های امنیتی در جلال آباد را بر دوش گرفت. بتاریخ ۱۶ اسد، قومندانی کل قطعات خاص پولیس وزارت داخله این مسؤولیت را از اردو تحویل گرفت.

طی چند روز گذشته نیروهای دروی ملی افغانستان مصروف کندن برچسب های سیاه مورد استفاده جهت تیره کردن پنجره های موتر، ضبط موترهای ثبت نشده، و فعالیت های دیگر بوده اند.

نورانی گفت: «من از اعزام نیروهای اردوی ملی افغانستان برای تشدید امنیت در شهر جلال آباد تقدیر می کنم و از فعالیت های آنها در اینجا تشکر دارم و خواستار کوشش های بیشتر آنها در مقابله با جنگ سالاران استم.»

عبدالرحمان معاون، یک فعال جامعه مدنی در ننگرهار، گفت: «اعزام [اردوی ملی افغانستان] ... در این شهر یک اقدام مفید برای امنیت است و ما از آن قدردانی می کنیم.»

او گفت: «شما شاهد استید که نیروهای [اردوی ملی افغانستان] چگونه از این خاک دفاع می کنند.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

0 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500