سلامتی

تئوری های توطئوی شیوع پولیو را در افغانستان تقویت بخشیده است

ای اف پی

در دهه گذشته، تعداد مردم مصاب به پولیو از ۸۰ تن در سال ۱۳۹۰ به ۱۳ تن در سال ۱۳۹۵، پائین آمده بود. اما سال گذشته افزایش ناگهانی در موارد جدید رخ داد که در سراسر افغانستان ۲۱ مورد گزارش داده شدند. معافیت از پولیو در افغانستان اجباری می باشد، اما بد گمانی واکسین ها پرآوازه است و تطبیق این برنامه مشکل است، مخصوصاً در مناطقی که زیر کنترل طالبان هستند. [جاوید تنویر/ای اف پی]

کندهار – فرید دوساله باید در مقابل پولیو واکسین میشد، اما خانواده اش -- مثل سایر خانواده ها در اطراف افغانستان – نظریات توطئوی را باور کردند و از واکسین کردن وی انکار ورزیدند.

وی مصاب به این ویروس شد و با شکنجه زندگی معیوبیت روبرو شده که با یک بیماری کشنده ناعلاج مبارزه میکند.

عبدالولی، کاکای این طفل و کلان خانواده راجع به فیصله خلاف واکسین وی به ای اف پی گفت، «زمانیکه داکتران به من گفت که وی پولیو داشت، من احساس پشیمانی کردم. من به مردمیکه به من گفته بودند واکسین یک توطئه در مقابل مسلمانان است، باور کرده بودم.»

در دهه گذشته، تعداد افغانهای مصاب به پولیو از ۸۰ تن در سال ۱۳۹۰ به ۱۳ تن در سال ۱۳۹۵، پائین آمده بود. اما سال گذشته افزایش ناگهانی در موارد جدید رخ داد که در سراسر افغانستان ۲۱ مورد گزارش داده شدند.

در تصویر یک کارمند صحی افغان به تاریخ ۲۹ حوت دیده میشود که به یک طفلیکه توسط یک مرد گرفته شده است، در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار واکسین تطبیق میکند. [جاوید تنویر/ای اف پی]

در تصویر یک کارمند صحی افغان به تاریخ ۲۹ حوت دیده میشود که به یک طفلیکه توسط یک مرد گرفته شده است، در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار واکسین تطبیق میکند. [جاوید تنویر/ای اف پی]

در تصویر یک کارمند صحی افغان به تاریخ ۲۹ حوت دیده میشود که به یک طفل، در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار واکسین تطبیق میکند. [جاوید تنویر/ای اف پی]

در تصویر یک کارمند صحی افغان به تاریخ ۲۹ حوت دیده میشود که به یک طفل، در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار واکسین تطبیق میکند. [جاوید تنویر/ای اف پی]

زنان افغان از یک تیم معافیت از پولیو به تاریخ ۲۹ حوت در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار، بر دیوار خانه ایکه باشنده گانش حضور ندارند، علامتی را نوشته میکنند تا بعداً واکسین را تطبیق کنند. [جاوید تنویر/ای اف پی]

زنان افغان از یک تیم معافیت از پولیو به تاریخ ۲۹ حوت در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار، بر دیوار خانه ایکه باشنده گانش حضور ندارند، علامتی را نوشته میکنند تا بعداً واکسین را تطبیق کنند. [جاوید تنویر/ای اف پی]

معافیت از پولیو در افغانستان اجباری می باشد، اما بد گمانی واکسین ها پرآوازه است و تطبیق این برنامه مشکل می باشد، مخصوصاً در مناطقی دوردست.

طالبان، که در گذشته نیز دسترسی همچو برنامه ها را به باشنده گان زیر کنترل شان را مقید ساخته اند، می گویند که آنها به طور مکمل به باشنده گان آن مناطق اجازه واکسین کردن را نمی دهند.

جنگجویان و ملاها به جامعه می گویند که واکسین ها یک توطئه غربی می باشد که هدفش عقیم ساختن اطفال مسلمان است، و یا اینکه این برنامه ها پوشش ماهرانه برای جاسوسان غرب و یا حکومت افغان می باشند.

در مناطقیکه مراکز صحی توسط حکومت اداره میشوند، این ترس به حدی عمیق میرود که بعضی والدین اطفالشان را مجبور میسازند تا بعد از خوردن قطره های واکسین اجباری پولیو، استفراق کنند.

عزیزه وطنوال یک داکتر در شهر کندهار گفت، «ما این موارد را زیاد می بینیم. مردم این تبلیغات را باور میکنند.»

یارمحمد که دختر سه ساله اش راضیه را به کلینک محلی در ولایت کندهار آورده بود گفت که ملای محل آنها به مردم قریه گفته است که واکسین پولیو عقیده فرد گیرنده را ضعیف میسازد.

طفل مذکور به این بیماری مبتلا شده است

محمد طرف دختر خود که در بستر خوابیده بود، دید و گفت، «حالا وی فلج شده است.»

طالبان از ترس جاسوسان، واکسین را ممنوع ساختند

در ساحه مرز بین افغانستان و پاکستان، که زیادتر جوامع قومی و سنتی در آنجا زندگی میکنند، ادعاهایکه واکسین پولیو دارای آلوده گی ها میباشد – به شمول خون خوگ ها – زیاد پخش شده اند.

واسع رحیمی باشنده شهر کندهار به ای اف پی گفت، «من اینجا و در پاکستان از بزرگان و ملاها شنیده ام که واکسین پولیو نجس است و کسانیکه آنرا بخورند، عقیده آنها بر الله (ج) ضعیف می گردد.»

بر اساس گزارش های کارمندان صحی، تمامی هفت مورد پولیو که امسال در افغانستان ثبت شده اند، در مناطق زیر کنترل طالبان در جنوب می باشند.

هدایت الله ستانکزی مشاور ارشد وزیر صحت افغانستان گفت، سال گذشته طالبان واکسیناسیون خانه به خانه را ممنوع کردند و کارمندان صحی را مجبور ساختند تا مساجد را منحیث مراکز واکسین بکار ببرند.

متخصصین صحی به این نظر اند که کمپائین واکسیناسیون دروازه به دروازه مؤثر ترین راهی برای محو کردن پولیو می باشد.

اما این تاکتیک زیر ابر بدگمانی قرار گرفته است.

ستانکزی گفت، «وزارت صحت به شهروندان می گوید که کارمندان واکسین به اطفال آسیب پذیر کمک میکنند. آنها جاسوس نیستند.»

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که سازمان وی باور دارد که کارمندان واکسیناسیون پولیو این برنامه را منحیث نیرنگ بکار میبرند تا معلومات استخباراتی را در ساحات زیر کنترل شورشیان جمع آوری نمایند.

مجاهد گفت، «ما واکسیناسیون را ممنوع ساختیم، و تا زمانیکه ما مطمئن شویم که این حادثات رخ نمی دهند، ما برایشان پس اجازه داده نمیتوانیم.»

ملیون ها اطفال در معرض خطر

پدیده ضد واکسیناسیون در سراسر جهان شیوع کرده است چون طرفدارانش ادعاهای بی اساس را پخش می کنند که از طریق شبکه های اجتماعی وسعت داده میشود، و در نتیجه بیماریهای قابل سرایت بالا باز می خیزند.

علاوه بر افغانستان، پولیو در دو کشور دیگر نیز بومی میباشد – پاکستان و نایجریا – گرچه کارمندان صحی سال گذشته در پاپوا نیو گینی، نیز یک نوع نسبتاً نادر را کشف کرده بودند.

ستانکزی که همچنان کمپائین برای محو کردن پولیو وزارت صحت را ارزیابی می نماید گفت، بیش از یک ملیون طفل افغان در سال ۱۳۹۷ از واکسین پولیو محروم شده بودند.

وی افزود، اگر طالبان ناسازگاری خود با واکسین ها را ادامه دهند، بیش از ۲ ملیون طفل از واکسیناسیون محروم خواهند شد.

وحید مجروح، جامعه شناس و تحلیلگر امور طبی گفت، « تئوری های توطئوی مخصوصاً در مناطقی رشد میکنند که توسط جنگجویان سرسخت اداره میشوند.

وی افزود، «بنا‌ءً، زمانیکه این جنگجویان به مردم بگویند که واکسین بد است، قناعت دادن به آنها که واکسین خوب است، سخت می باشد.»

وزارت صحت می گوید، بالا بردن آگاهی عامه در جوامع آسیب پذیر، برای رفع افواهات کلیدی می باشد.

میرجان راسخ، سخنگوی برنامه گفت، برنامه آکاهی عامه برای محو کردن پولیو، توسط علمای پیشتاز دین معلومات را پخش میکنند، کسانیکه می گویند، واکسین ها مفید و در اسلام حلال می باشند.

هر سال اداره وی محو کردن پولیو در افغانستان را هدف تعین میکند.

راسخ گفت، «در حالیکه این ممکن است، احساس ناامیدی میکنم وقتی در اخر سال بیبینم نتیجه این نبود فقط بخاطر اینکه افراد مسلح فکر میکنند ما جاسوسان هستیم و بخاطریکه مردم محلی فکر میکنند واکسین ها ملوث هستند.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

0 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500