بلند رفتن 17 فیصدی تلفات اطفال در جنگ افغانستان

خبرگزاری فرانسه

کابل -- به گزارش خبرگزاری فرانسه، در یک راپور سازمان ملل که سه شنبه (7 ثور) نشر یافت آمده است که طی سه ماه اول سال 2017 اطفال یک سوم تلفات ملکی جنگ ویرانگر افغانستان را تشکیل می دادند و آنها بهای فزاینده ای را بابت این نبردها می پردازند.

از مجموع 2,181 نفر تلفات ملکی (715 کشته و 1,466 مجروح) از ماه جدی، 210 طفل -- یعنی 17 فیصد بیشتر از مدت زمان مشابه سال قبل -- کشته و 525 طفل هم مجروح شده اند.

مجموع کل تلفات در مقایسه با مدت زمان مشابه سال 2016 معادل 4 فیصد تقلیل یافته است.

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

1 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500

مردم افغانستان وقت که عروسی می کند اول در فکر این می باشد که باید اطفال زیاد داشته باشم . به فکر من باید ما افغانان اول نظر به اقتصادکشور خود باز نظر به اقتصاد خودمان اطفال را به دنیا بیاورم . کشور ما هر سال ۷۰فصد بودجه مصرفی خود را از کشورهاخارجی کمک طلب می کند که به این صورت ما همه باردوش کشورهای خارجی هستیم .من خودم اشتباه کردم که ۷ طفل را به دنیا آوردم یک نفر استم که کار می کنم مشکلات اقتصادی هم دارم نمی توانم که به صورت اساسی ضرورت این ۷ طفل را بر آورده سازم اقتصاد من ایجاب می کند که من باید یک دو فرزند می داشتم بس به خاطر نان پیدا کردن این ۵ فرزند دیگر خود را محتیاج کسان دیگر کردیم که این کار به عیث شدکه تکلف اعصاب را پیداگردم .همچنان دولت ما نمی تواند که به پول کمک های کشورهای خارجی ضرورت اینقدر اطفال زیاد را برآورده سازد . اکثر اطفال ما افغانان آز کم توجی به صحت شان ازبین می رود . در افغانستان شفاخانه درست دولتی نیست که از صحت اطفال مراقبت جدی کند از همین نکاه اکثریت زیاد اطفال از بین می رود حالت اقتصادی مردم ضعیف است نمی تواند که تداوی اطفال خودرا در شفاخانه شغصی کند ودر شفاخانه دولتی هیچ نوع علاج نمی شود .ما افغانان باید فکر کنم نظر به اقتصاد کشور خود و نظر به اقتصاد خود ما اطفال را به دنیا بیاورم که در آیند بار دوش جامعه نشود . اطفال که تربیه درست نداشته باشد ‌صحت سالم نداشته باشدباردوش جامعه و پدر ‌ومادر می شود. یک چیز را باید مردم افغانستان بفهمند که به کمک دیگران اقتصاد نه اقتصاد کشور ما بهتر میشود و نه از خودما.

پاسخ