تحلیل

در مورد اراده بدخواهانه مسکو در افغانستان شواهد در حال افزایش است
تحلیل
در مورد اراده بدخواهانه مسکو در افغانستان شواهد در حال افزایش است
گروه شکست خورده شاخه خراسان داعش تلاش می کند تا حضور خود در افغانستان را ظاهر کند
تحلیل
گروه شکست خورده شاخه خراسان داعش تلاش می کند تا حضور خود در افغانستان را ظاهر کند
به دلیل تهدیدی که توسط رژیم چین برای جامعه جهانی ایجاد شده است، هشدار رشد می کند
تحلیل
به دلیل تهدیدی که توسط رژیم چین برای جامعه جهانی ایجاد شده است، هشدار رشد می کند
رژیم پوتین: یک بازیگر بدخواه مداوم در سطح جهانی
تحلیل
رژیم پوتین: یک بازیگر بدخواه مداوم در سطح جهانی
رهبر جدید داعش هنوز در پرده رمز پنهان است
تحلیل
رهبر جدید داعش هنوز در پرده رمز پنهان است
چرا طالبان دست داشتن القاعده را در حملات ۱۱ سپتامبر رد می کنند؟
تحلیل
چرا طالبان دست داشتن القاعده را در حملات ۱۱ سپتامبر رد می کنند؟
روسیه و ایران به قصد طولانی کردن جنگ اسلحه جدید را برای طالبان تامین می کنند
تحلیل
روسیه و ایران به قصد طولانی کردن جنگ اسلحه جدید را برای طالبان تامین می کنند
روسیه در اندیشه سانسور فلم ناخوشاید مربوط به جنگ افغانستان
تحلیل
روسیه در اندیشه سانسور فلم ناخوشاید مربوط به جنگ افغانستان
روسیه تاریخ جنگ شوروی با افغان را تحریف می کند تا مخالفت اش با غرب را توجیه کند
تحلیل
روسیه تاریخ جنگ شوروی با افغان را تحریف می کند تا مخالفت اش با غرب را توجیه کند
ماشین های پروپگندای ایران در سراسر جهان دروغ نشر می دهند
تحلیل
ماشین های پروپگندای ایران در سراسر جهان دروغ نشر می دهند