تحلیل

رژیم پوتین: یک بازیگر بدخواه مداوم در سطح جهانی
تحلیل
رهبر جدید داعش هنوز در پرده رمز پنهان است
تحلیل
چرا طالبان دست داشتن القاعده را در حملات ۱۱ سپتامبر رد می کنند؟
تحلیل
روسیه و ایران به قصد طولانی کردن جنگ اسلحه جدید را برای طالبان تامین می کنند
تحلیل
روسیه در اندیشه سانسور فلم ناخوشاید مربوط به جنگ افغانستان
تحلیل
روسیه تاریخ جنگ شوروی با افغان را تحریف می کند تا مخالفت اش با غرب را توجیه کند
تحلیل
ماشین های پروپگندای ایران در سراسر جهان دروغ نشر می دهند
تحلیل
آیا داعش زادهٔ غرب است؟
تحلیل