اقتصاد

د لاجوردو نوې پرانستل شوې لاره د افغان صادراتو پر مخ د اروپا دروازې پرانیزي
اقتصاد
د لاجوردو نوې پرانستل شوې لاره د افغان صادراتو پر مخ د اروپا دروازې پرانیزي
د هرات مقامات په دې کار کوي چې د ایراني زعفرانو په وارداتو باندې بندیز تطبیق کړي
اقتصاد
د هرات مقامات په دې کار کوي چې د ایراني زعفرانو په وارداتو باندې بندیز تطبیق کړي
د هرات ډېر کروندګر د کوکنارو د بدیل په توګه د زعفرانو کرنې ته مخه کوي
اقتصاد
د هرات ډېر کروندګر د کوکنارو د بدیل په توګه د زعفرانو کرنې ته مخه کوي
نړیوال بانک د سوداګرۍ لپاره د فضا د ښه کولو له امله د افغانستان ستاینه وکړه
اقتصاد
نړیوال بانک د سوداګرۍ لپاره د فضا د ښه کولو له امله د افغانستان ستاینه وکړه
افغان کروندګرو د حکومت له خوا د زعفرانو په وارداتو باندې د بندیز هرکلی وکړ
اقتصاد
افغان کروندګرو د حکومت له خوا د زعفرانو په وارداتو باندې د بندیز هرکلی وکړ
افغان بزګرانو د کوکنارو پر ځای د ګلابو له کرلو څخه ګټه ترلاسه کړه
اقتصاد
افغان بزګرانو د کوکنارو پر ځای د ګلابو له کرلو څخه ګټه ترلاسه کړه
د ایران د اقتصادي حالت په خرابېدلو سره، په لوړ شمېر افغانان خپل هېواد ته راستنېږي
اقتصاد
د ایران د اقتصادي حالت په خرابېدلو سره، په لوړ شمېر افغانان خپل هېواد ته راستنېږي
له ایران څخه قاچاق د افغانستان د زعفرانو غوړېدلي صنعت ته تاوان ور رسوي
اقتصاد
له ایران څخه قاچاق د افغانستان د زعفرانو غوړېدلي صنعت ته تاوان ور رسوي
د ایران له خوا د برېښنا د پرې کېدا په دوام سره په هرات کې اقتصادي رکود او پراخه بېکاري رامنځته شوي دي
اقتصاد
د ایران له خوا د برېښنا د پرې کېدا په دوام سره په هرات کې اقتصادي رکود او پراخه بېکاري رامنځته شوي دي
ایران له تړون څخه په سرغړونه د هرات صنعتي ښار ته راغلې برېښنا پرې کړه
اقتصاد
ایران له تړون څخه په سرغړونه د هرات صنعتي ښار ته راغلې برېښنا پرې کړه