اقتصاد

تهران غواړي چې د بازار ماتوونکیو سیاستونو له لارې افغان صنایع کمزوري کړي
اقتصاد
تهران غواړي چې د بازار ماتوونکیو سیاستونو له لارې افغان صنایع کمزوري کړي
د افغان بزګرانو لپاره الو وېرا د کوکنارو په نسبت ډېره ګټوره تمامیږي
اقتصاد
د افغان بزګرانو لپاره الو وېرا د کوکنارو په نسبت ډېره ګټوره تمامیږي
د ولسي تړون پروژې د هرات اوسېدونکیو ته پرمختګ او نېکمرغي ور په برخه کړل
اقتصاد
د ولسي تړون پروژې د هرات اوسېدونکیو ته پرمختګ او نېکمرغي ور په برخه کړل
د طالبانو له خوا په زور د پیسو اخیستنې او ورانکارو فعالیتونو اقتصادي وده ډېره ورو کړې ده
اقتصاد
د طالبانو له خوا په زور د پیسو اخیستنې او ورانکارو فعالیتونو اقتصادي وده ډېره ورو کړې ده
د ایران د چرګانو د تولیداتو غیرقانوني لیلام د افغان فارم لرونکو د چرګانو د ساتنې کار فلجوي
اقتصاد
د ایران د چرګانو د تولیداتو غیرقانوني لیلام د افغان فارم لرونکو د چرګانو د ساتنې کار فلجوي
ایران له افغانستان څخه د امریکایي ډالرو قاچاق کول زیات کړي دي
اقتصاد
ایران له افغانستان څخه د امریکایي ډالرو قاچاق کول زیات کړي دي
د زعفرانو افغان بزګران له ایران څخه د وارداتو په بندېدلو سره د قېمت په ډېرېدلو خوښ دي
اقتصاد
د زعفرانو افغان بزګران له ایران څخه د وارداتو په بندېدلو سره د قېمت په ډېرېدلو خوښ دي
مرستندویو ادارو کندوز ته په راستنېدلو سره پرمختګ ته د ځایي خلکو هیلې وغوړولې
اقتصاد
مرستندویو ادارو کندوز ته په راستنېدلو سره پرمختګ ته د ځایي خلکو هیلې وغوړولې
د طالبانو له خوا په زور د برېښنا د تادیاتو ټولولو د هرات اوسېدونکي په غوسه کړي دي
اقتصاد
د طالبانو له خوا په زور د برېښنا د تادیاتو ټولولو د هرات اوسېدونکي په غوسه کړي دي
سولې ته د رسېدو په هیله، د کندوز د اوسیدونکو کارو بار غوړېدلی دی
اقتصاد
سولې ته د رسېدو په هیله، د کندوز د اوسیدونکو کارو بار غوړېدلی دی